a.s.r. stopt met ZZP Pensioen

a.s.r. stopt met ZZP Pensioen

Deelnemers aan het ZZP Pensioen hebben van a.s.r. bericht ontvangen dat de verzekeraar stopt met het pensioenproduct. Als reden noemt a.s.r. dat 'ZZP Pensioen niet meer voldoet aan de eisen die we daaraan stellen.

Daarnaast geeft a.s.r  een wijziging in de administratie als reden, 'waardoor we de dienstverlening niet langer kunnen aanbieden in de huidige vorm.'

Vier keuzes voor waardeoverdracht

Zzp'ers die pensioen opbouwen via ZZP Pensioen krijgen vier keuzes voorgespiegeld:

  1. Het opgebouwde kapitaal over te dragen naar een ander lijfrenteproduct.
  2. Binnen a.s.r. het opgebouwde kapitaal over te dragen naar Persoonlijk pensioen van ASR Vooruit B.V.
  3. Het lijfrentekapitaal afkopen met fiscale gevolgen (tegen belastingtarief van 52%!).
  4. Een periodieke lijfrente-uitkering aankopen, als je bijna je pensioenleeftijd bereikt.

Deelnemers hebben tot uiterlijk 30 november 2022 de tijd om te kiezen wat er met het opgebouwde vermogen gebeurt.

ZZP Pensioen 'niet rendabel'

In een toelichting schrijft a.s.r aan de deelnemers: 'a.s.r. streeft ernaar om zoveel mogelijk producten op elkaar aan te laten sluiten als het gaat om systemen, administratie en andere punten. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen en biedt schaalvoordeel. Voor producten als ZZP Pensioen is dit doel moeilijker te bereiken omdat het in het verleden is overgenomen van Loyalis. Mede hierdoor is het voor a.s.r. niet rendabel om de dienstverlening van ZZP Pensioen voort te zetten.'

Reactie PZO

PZO betreurt het dat het ZZP Pensioen niet wordt voortgezet, maar vindt ook dat de dienstverlening aan de deelnemers van zeer goede kwaliteit moet zijn. 'Nu dit niet meer door ZZP Pensioen kan worden gegarandeerd, is er begrip voor het besluit. De betrokken zelfstandigenorganisaties hebben zich hard gemaakt om eventuele negatieve gevolgen van dit besluit voor de deelnemers te voorkomen.

Ook is steeds benadrukt, dat een zorgvuldige communicatie met de deelnemers is vereist, waarin deelnemers helder en volledig worden geïnformeerd over de gevolgen van te maken keuzes, zodat hun financiële belangen niet worden geschaad.'

>> Persbericht PZO: ZZP Pensioen stopt
>> Fiscale oudedagsreserve afgebouwd per 1 januari 2023
>> Nieuwe zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Toon meer (135)