Advies: maak het zpp’er makkelijker om te sparen voor pensioen

Advies: maak het zpp'er makkelijker om te sparen voor pensioen

De Taskforce Inkomen voor later adviseert demissionair minister Carola Schouten (SZW) om het zzp'ers makkelijker te maken om aanvullend pensioen op te bouwen. Een ongeveer de helft van de zzp'ers bouwt geen pensioen op als aanvulling op de AOW, volgens schatting van het Verbond van Verzekeraars.

Als zzp'er sparen voor je pensioen

Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor je pensioen, bovenop de AOW. Het bedrag dat je voor je pensioen spaart is fiscaal aftrekbaar. Over het opgebouwde vermogen hoeft geen belasting te worden betaald en de jaarlijkse inleg is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkering wordt wel belast tegen het dan geldend tarief.

Van de zelfstandigen die niet deelnemen aan het pensioen in de tweede pijler, bouwt slechts een kleine minderheid (11 procent) een - over het algemeen ook zeer beperkt - vermogen op via andere vormen van pensioensparen, zoals via levensverzekeringen (de derde pijler).

Overgrote deel zzp'ers bouwt geen pensioen op

Meerdere onderzoeken tonen aan dat zelfstandigen beperkt pensioen opbouwen in de derde pijler. Volgens de Taskforce heeft dat uiteenlopende redenen: soms zijn er alternatieve oudedagsvoorzieningen (de eigen zaak of onroerend goed) maar onbekendheid en (fiscale) drempels spelen ook een rol. Zelfstandigen ervaren het berekenen van de jaarruimte in de praktijk als tijdrovend (er moet informatie worden opgevraagd) en ingewikkeld.

De vrees is dat veel zzp'ers uit deze in financiële problemen komen na hun pensioenleeftijd. Uit data-analyse van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het overgrote deel van de zelfstandigen geen pensioen opbouwt. Vijf jaar na de start als zzp'er spaart 92 procent niet voor het eigen pensioen. Een groot deel van het vermogen zit vast in bakstenen, in het eigen huis, waardoor dit niet beschikbaar als  pensioeninkomen is, constateert DNB. Hierdoor is er een risico dat deze groep na hun pensionering te maken krijgen met een forse terugval van het inkomen en daardoor in financiële problemen raakt.

Vergroten pensioenbewustzijn zzp'er

Daarom pleit de Taskorce Inkomen voor Later voor het vergroten van het 'pensioenbewustzijn' onder zzp'ers. In de Taskforce zitten zelfstandigenorganisaties, de Kamer van Koophandel, het Nibud, VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Het opbouwen van het inkomen voor later moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. De Taskforce Inkomen voor Later bepleit onder meer dat zelfstandigen veel gemakkelijker inzage krijgen in de maximale fiscale ruimte voor pensioenopbouw.

Ook wil de taskforce dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor pensioenopbouw.

Toon meer (142)