Alternatief voor zzp-wet door zzp-organisaties

Alternatief voor zzp-wet door zzp-organisaties

Belangenclubs voor zzp’ers willen belangrijke aanpassingen in het zzp-wetsontwerp van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De zzp-organisaties willen een zelfstandigenverklaring voor alle zzp'ers die kunnen aantonen dat zij bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen, meldt het FD.

2 maart 2020

Zelfstandigenverklaring

'De bewuste keuze voor het ondernemerschap is leidend', schrijven de organisaties in een pamflet dat vandaag aan Koolmees wordt gepresenteerd. De organisaties verwerpen de uitzonderingspositie voor goed verdienende zelfstandigen (uurtarief van € 75 of meer), de zogenoemde opt-out. Het alternatieve voorstel is afkomstig van zeven belangenclubs, ZZP Nederland, uitzendorganisatie NBBU, intermediairsvereniging Bovib, Zelfstandigenbouw, ONL voor Ondernemers, kunstenaarsbond BOK en SoloPartners, (zzp'ers in de zorg).

Maandag ontmoeten de partijenminister Koolmees en andere verantwoordelijke bewindslieden over de voortgang van nieuwe wetgeving tegen schijnzelfstandigheid. Daar wordt het voorstel ook toegelicht, aldus voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland tegen het FD.

Webmodule

Met het zzp-wetsvoorstel wil het kabinet duidelijk scheppen wie als echte ondernemer kan worden aangemerkt en wie eigenlijk als verkapte werknemer aan het werk is.

De wet kent een soort drietrapsraket: aan de onderkant van de markt komt een minimumtarief, aan de bovenkant een zelfstandigenverklaring voor veelverdieners en voor de grote middengroep een webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen beoordelen of een opdracht zelfstandig kan worden uitgevoerd of dat die thuishoort bij iemand in loondienst.

Volgens de zelfstandigenorganisaties stelt de webmodule de verkeerde vragen. De module focust op het uitsluiten van werknemerschap. De belangenclubs willen een webmodule op basis van ondernemerschap.

Ondernemerschap

De digitale vragenlijst moet volgens de zelfstandigenorganisaties uitwijzen of iemand bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap. Die uitslag moet niet afhangen van een enkele kwalificatie (zoals de gezagsrelatie), maar van het totaal aan antwoorden. Bovendien moet er rekening gehouden worden met sectorspecifieke factoren.

Als iemand bewust voor het ondernemerschap heeft gekozen blijkt dat onder meer uit het feit dat ze hun inkomensrisico's zoals ziekte of arbeidsongeschiktheid afdekken, een bedrijfsreserve aanleggen en aansprakelijk zijn voor het resultaat van hun werk.

Lees alles over het zzp-wetsvoorstel van minister Koolmees in De ZZP Monitor 2020.

Toon meer (143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *