Afrekenen met de oude economie dat doe je als ondernemer toch gewoon zelf?

Ook al zijn er 10 dezelfde ondernemingen in de straat, je hebt altijd je eigen onderscheidend vermogen als je kiest voor duurzaam ondernemen dat bij jou past. Zeker in deze tijd waarin grote bedrijven een grote slagkracht en een groot bereik hebben. Als je als ondernemer concurreert vanuit de oude economische principes, en handelt vanuit angst als raadgever, zul je het altijd verliezen. Je hebt altijd zelf de keuze: volg ik mijn hart en kies ik voor duurzaamheid? En hoe ga ik dit aanpakken? Dat is namelijk korte versus langetermijndenken (en kortetermijnhandelen).

Waar hoop je over 5 jaar te staan

Waar hoop je over 5 jaar te staan?Wie na twee coronajaren op een rustig ondernemingsjaar hoopte, kwam bedrogen uit. Met de hoge inflatie en energieprijzen is het opnieuw hard werken. Het helpt als je weet waar je naartoe wil, wat je persoonlijke en je ondernemersdoelen zijn. Het helpt om vijf jaar vooruit te kijken. Een (business)plan en langetermijndoelen bieden houvast als het lastig wordt. Het nieuwjaar is de tijd van goede voornemens. Helaas geldt voor de meeste voornemens dat ze voor het eind van januari alweer zijn verbroken of dat het toch meer moeite kost dan gedacht. Dat komt door twee kenmerkende karakterzwakten van een goed voornemen. Meestal gaat het erom dat je iets wilt veranderen waar je ontevreden mee bent. Bijvoorbeeld je gewicht of alcoholconsumptie. Wat ook niet helpt, is dat het een korte-termijndoel is. Als je het hebt bereikt, val je al snel terug in je oude gewoonte. Een A4-businessplan In plaats van een gewoonte te veranderen waar je ontevreden mee bent, kun je je beter focussen op een doel waar je enthousiast van wordt. Een doel waar je vanuit intrinsieke motivatie energie van krijgt. Het is leuk om erover na te denken. Wat heb je nodig om dat doel te bereiken? Wat zijn je ambities? Het helpt enorm om je ondernemersdoelen op een A4’tje te formuleren. Daarmee zet je jezelf aan tot beweging. Je doelen kun je vertalen naar een A4-businessplan, waarin je je ambitie vertaalt naar praktische zaken als marketing, doelgroep, zichtbaarheid als onderneming en het opbouwen van reserves. Daarmee houd je je focus. Een duidelijk plan van ‘de lijn die je wilt lopen’ geeft ze een streepje voor ten opzichte van ondernemers die geen duidelijke doelen hebben. Creativiteit en rust Met een duidelijke toekomstvisie over waar je over 5 jaar wil staat, is het ook makkelijker om op een plan-B terug te vallen. Als ondernemer leer je omgaan met onzekerheden en tegenslag. Je moet voortdurend bijsturen. Bijvoorbeeld omdat je nieuwe zakelijke energiecontract voor een enorme lastenverzwaring zorgt. Met een vijfjarenplan heb je een visie waarop je kunt terugvallen. Het helpt je om je gedachten te ordenen en rust te creëren. Zodat de creativiteit terugkomt en je weer ruimte in je hoofd krijgt. Waarbij je niet kijkt wat niet meer kan, maar juist wat er wel nog (anders) kan en nodig is. Er zijn heel veel redenen waarom een vijfjarenplan zo effectief is: Je krijgt er energie van: In plaats van in belemmeringen te denken, heb je een doel voor ogen. Een beeld van wat je wil bereiken. Vandaaruit kun je je doelen, mensen die erbij kunnen helpen, randfactoren en actiepunten formuleren. En nadenken hoe je de belemmeringen het beste kunt omzeilen. Je behoudt het overzicht: Als je onderneemt, word je vaak opgeslokt en afgeleid door de waan van alledag. Daardoor is er weinig ruimte voor reflectie. Het is ook de reden waarom de feestdagen en zomervakantie zo belangrijk zijn. Pas als je de boel kan loslaten, krijg je ruimte in je hoofd om van een afstand terug te kijken en de balans op te maken. Hetzelfde geldt voor een vijfjarenplan. Je kunt op elk moment teruggrijpen op het plan dat er ligt. Je maakt jezelf crisisbestendig: De ontwikkeling van je onderneming verloopt niet langs een rechte lijn. De periodes dat je de wind in de rug hebt, worden afgewisseld door economisch zwaar weer. Natuurlijk moet je sleutelen aan je plannen en gaan dingen minder voortvarend dan je voor ogen had. Minder snel. Juist dan helpt het als je je laat leiden door je plan. Je zorgt voor een gezonde financiële basis: Bij een (ondernemings)plan horen een financiële onderbouwing en werk je aan je financiële reserves. En omdat je dromen niet eindigen bij je bedrijf, benoem je meteen ook je persoonlijke financiële doelen. Goed luisteren Een goed (vijfjaren)plan schrijf je niet in je eentje. Het helpt als je een adviseur hebt die goed kan luisteren, bijstuurt en helpt je gedachten te ordenen. Iemand die je intrinsieke motivatie naar boven weet te krijgen. Als ondernemer weet je vaak wat je wil, maar heb je niet altijd een beeld van wat je daarvoor nodig hebt. Een goede adviseur stelt de juiste vragen, zoals ‘Waar zou je over vijf jaar willen staan? Wat zie je daarbij als belemmeringen? Wat heb je nodig om die belemmeringen om te draaien? Wat en wie heb je daarvoor nodig?’. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl.

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in Onder de eufemistische kopje ‘Helderheid voor zelfstandigen’ staan in het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV de plannen voor zzp’ers benoemd. ‘Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd,’ meldt de tekst van het regeerakkoord. Waar die ondersteuning uit bestaat, maken de afspraken tussen de coalitiepartijen niet duidelijk. In de basis zijn de maatregelen een-op-een overgenomen van de aanbevelingen van de commissie Borstlap. Webmodule De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. EU-wetsvoorstel: werknemer, tenzij De SER heeft afgelopen zomer het kabinet geadviseerd om de bewijslast om te keren (iemand is werknemer, tenzij het tegendeel blijkt). De Europese Commissie heeft begin december een wetsvoorstel over platformwerkers gepresenteerd, dat uitgaat van hetzelfde principe. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Zelfstandigenaftrek verder omlaag De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. In de bestaande plannen zou de zelfstandigenaftrek in stappen worden verlaagd tot € 3.240. VZN: Regeerakkoord biedt zelfstandigen geen helderheid over hun positie Het langverwachte regeerakkoord van Rutte IV maakt geen einde aan de jarenlange discussie over een volwaardige positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt, stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland in een reactie. ‘Vier jaar geleden werd nog een streven naar een wettelijke definitie van de zelfstandige in het vooruitzicht gesteld. Het komende kabinet komt op dit vlak niet verder dan een doorontwikkeling van een webmodule, die de pilotfase nog niet is ontstegen. Ook op het vlak van een sociaal stelsel voor zelfstandigen moet VZN vaststellen dat het voornemen om te komen tot een modern sociaal vangnet voor zelfstandigen ontbreekt. Het nieuwe kabinet zou de zelfstandigenaftrek juist hiervoor moeten inzetten.’ In een reactie zegt Werkvereniging: ‘Het nieuwe kabinet belooft stimulering van ondernemerschap, maar in het coalitieakkoord ontbreken zowel visie als plannen om dat voor elkaar te krijgen.’ VZN adviseert de formateur om, naar Belgisch voorbeeld, een staatssecretaris voor Zelfstandigen aan te stellen op het ministerie van Economische Zaken. ‘Dat onderstreept de positie van zelfstandigen als ondernemers, stimuleert zelfstandig ondernemerschap en draagt ertoe bij dat het deze kabinetsperiode wel lukt om zelfstandigen helderheid te verschaffen over hun positie.’ Lees ook: >> Hoe groot moet je buffer zijn? >> Wat betekent de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor mij?Zzp-wet in aangepaste vorm weer een stapje dichterbijMinister Karien van Gennip van SZW heeft een aangepaste zzp-wet naar de Raad van State gestuurd. Deze wijk op 2 punten af van het oorspronkelijke wetsontwerp. >>LiveLearn en deZZP lanceren zzp e-Learning platformdeZZP en LiveLearn lanceren een nieuw ZZP e-Learning platform, met als doel om ZZP’ers te ondersteunen om zich continu te verbeteren. >>Subsidiepot aanschaf elektrische bestelauto bijna leegDe SEBA-subsidieregeling voor ondernemers die een elektrische bestelauto willen kopen of leasen, is nog maar voor 17% gevuld. >>Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een feitDemissionair minister Van Gennip van SZW heeft op de valreep de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorgezet. >>Zzp’ers geven coalitieakkoord onvoldoendeDe meeste zzp’ers zijn ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord. Het akkoord krijgt een 5 als rapportcijfer. Het vertrouwen in de nieuwe coalitie is nog >>Toon meer (142)