Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht

ING Research: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht Door nieuwe regelgeving voor uitzenders wordt flexwerk in de toekomst duurder en minder flexibel. Dit vergroot het risico op een verdere verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar zzp’ers, blijkt uit het nieuwe vooruitzicht flexbranche van ING Research. 1 augustus 2022 Doordat nieuwe regelgeving voor zzp’ers naar alle waarschijnlijkheid pas later wordt uitgevoerd, worden de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op de korte termijn naar verwachting eerder groter dan kleiner, constateren de onderzoekers van ING Research.  Hogere tarieven door personeelstekort Ondanks dat de personeelskrapte een rem op de groei zet, leidt het ook tot hogere tarieven. Zo zijn de tarieven in de flexbranche in het eerste kwartaal 2022 met 6% fors gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Niet alleen stijgen de loonkosten, ook het zoeken naar een juiste kandidaat duurt langer vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor stijgt de zogenoemde ‘cost-per-hire’. Om dit te compenseren verhogen flexbedrijven hun tarieven. Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt Een andere grote uitdaging vormt de impact van strengere regelgeving op de sector. Begin juli werden de eerste plannen voor de modernisering van de arbeidsmarkt door het kabinet bekendgemaakt. Voor de flexbranche betekent dit onder meer: De duur van de uitzendcontracten wordt verkort van 5,5 jaar naar 3 jaar. Daarna heeft de uitzendkracht recht op een vast contract. De mogelijkheid tot opeenvolgende tijdelijke contracten, de zogenoemde draaideurconstructie, wordt tegengegaan door de pauze in de keten te schrappen. Er komt verplichte certificering voor de sector, met daarbij de verplichting voor een waarborgsom van 100.000 euro. Oproepcontracten worden vervangen door een basiscontract, zodat er meer werk- en roosterzekerheid komt. Gelijker speelveld tussen uitzendkracht en zzp’er Om een gelijker speelveld tussen contractvormen te creëren komt er ook regelgeving voor zzp’ers, zoals een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en beperking van de zelfstandigenaftrek. Dit om te voorkomen dat bedrijven massaal zzp’ers inhuren in plaats van uitzendkrachten omdat dit goedkoper zou zijn. ‘De nieuwe beleidsplannen voor de arbeidsmarkt bieden uitzendkrachten meer zekerheid, maar zetten tegelijkertijd het verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk’, stelt Katinka Jongkind, econoom Services bij ING Research. ‘Het grootste risico voor de sector betreft het ongelijke speelveld tussen uitzendkrachten en zzp’ers dat dreigt te ontstaan. Ondanks dat er zowel plannen voor de uitzendmarkt als voor zzp’ers zijn, worden ze naar alle waarschijnlijkheid niet gelijktijdig uitgevoerd. Uitstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering Zo wordt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vanwege uitvoeringsproblemen tenminste naar 2027 doorgeschoven. De handhaving op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst wordt eveneens doorgeschoven naar uiterlijk 1 januari 2025. Hierdoor worden de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op korte termijn eerder groter dan kleiner. Dit vergroot het risico op een verdere verschuiving van uitzendcontracten naar zzp’ers.’Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtKunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersPZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie onmogelijk met huidige kader Wet DBA PZO en VZN, samenwerkend in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, vinden >>Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt >>Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)

PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kaders

PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie onmogelijk met huidige kader Wet DBA PZO en VZN, samenwerkend in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, vinden het goed dat het kabinet eindelijk met het zpp-dossier en Wet DBA aan de gang gaan, maar zijn teleurgesteld dat helemaal niet ingegaan op de broodnodige nieuwe wet- en regelgeving. Duidelijkheid scheppen over de arbeidsrelatie is met de huidige kaders bovendien een onmogelijke opgave. Handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid Onlangs verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’. Daarnaast heeft de Auditdienst Rijk een evaluatie gedaan op het toezichtplan van de Belastingdienst. Duidelijk is geworden dat de Belastingdienst worstelt met het toezicht en de handhaving op arbeidsrelaties. Het kabinet reageert in een brief aan de Tweede Kamer op deze onderzoeken. Wet DBA ‘een draak van een wet’ Om de arbeidsrelatie te kunnen duiden is de Wet DBA in 2016 ingevoerd. De gedachte is dat zo kan worden bepaald of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden gedaan. Een mooie gedachte, en met het huidige arbeidsrecht ook essentieel om überhaupt een opdracht voor een opdrachtgever uit te kunnen voeren. In de praktijk is de wet DBA een draak van een wet, stellen PZO en VZN vast. Het ontbreekt aan duidelijkheid voor alle betrokken partijen. “We zijn dan ook niet verbaasd over de strubbelingen van de Belastingdienst. We verbazen ons wel over een aantal aanbevelingen en het gebrek aan actie terwijl de noodzaak om het verbeteren van wet- en regelgeving steeds groter wordt”, laat Cristel van de Ven, voorzitter Netwerk Zelfstandig Ondernemers en VZN weten. Uitstel controle Wet DBA Bij de Belastingdienst ervaart men het uit te voeren toezicht als bijzonder lastig en complex. Zij moeten namelijk een complexe vertaalslag maken van het arbeidsrecht naar de fiscaliteit. Dat dat niet gemakkelijk is, blijkt ook uit cijfers. De Belastingdienst heeft geen enkele vaststelling van kwaadwillendheid gedaan, er zijn amper aanwijzingen gegeven en er is slechts één naheffingsaanslag opgelegd. Om het voor de Belastingdienst makkelijker te maken wordt aanbevolen om de bewijslast om te draaien en het bestaande moratorium op te heffen. “Als de Belastingdienst deze complexe vertaalslag al niet kan maken, hoe kan de minister dan van opdrachtgevers en opdrachtnemers verwachten dat zij dat wel kunnen?”, vraagt Margreet Drijvers zich af. Het ontbreekt echt nog steeds aan heldere kaders. ‘Breng ondernemerschap terug in beoordeling’ PZO en VZN zien deze worsteling al jaren en hebben het voorstel gedaan om het ondernemerschap weer in de beoordeling terug te brengen. Ook in het coalitieakkoord is bepaald dat ondernemers de ruimte moeten krijgen en dan moet je ze wel kunnen onderscheiden van de werknemers. Niet door ze als werknemer te beoordelen, maar juist als ondernemer. Ook voor de Belastingdienst veel objectiever te bepalen. Een aanbeveling die wordt gedaan door ADR is het verbeteren van de wet- en regelgeving. Een oproep waar we helemaal achter staan. Hier zit de crux van het probleem en dus ook de oplossing. Het is dan ook opvallend dat juist op dit cruciale punt de minister geen helder antwoord geeft in de brief vinden PZO en VZN. Gelijk speelveld zzp’er en werknemer Tot slot is de insteek om een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en werknemers voor contractvormen te creëren. Echter, om dat gelijker speelveld te creëren worden verplichtingen opgelegd aan de zelfstandige en fiscale voordelen die bedoeld zijn om risico’s af te dekken afgeschaft. Hierdoor gaan de lasten van zelfstandigen omhoog, maar niet direct het tarief. Kortom, hiermee wordt zelfstandige getroffen en wordt de opdrachtgever ongemoeid gelaten. En dan is de vraag of er wel daadwerkelijk een gelijk speelveld ontstaat of dat zelfstandigen – juist die aan de onderkant – nog verder de armoede in raken. >> blog: De Wet DBA is al vanaf het begin een spookwetPrognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtKunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt >>Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)

Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt

Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt het uitstel met een uitvoerige en wollige kamerbrief, als reactie op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Zzp-belangenverenigingen reageren teleurgesteld. Handhaving schijnzelfstandigheid Op 5 april 2022 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. De conclusie van het onderzoek: De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Belastingambtenaren controleren bij steeds minder opdrachtgevers of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Tussen eind 2019 en 2021 is precies één keer een correctie opgelegd. Uit het rapport blijkt dat de Belastingdienst worstelt met het fiscaal onderscheiden van én de handhaving op schijnzelfstandigheid. Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid lijken politiek en uitvoering naar elkaar te kijken voor oplossingen, stelt de Algemene Rekenkamer vast. Met de Wet DBA kreeg de Belastingdienst meer mogelijkheden om repressief te handhaven, maar het moratorium zorgde direct voor inperking van deze mogelijkheden. Ook blijkt niet dat de Belastingdienst sinds de invoering van de Wet DBA (beter) in staat is om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Fiscale en sociaalrechtelijke verschillen werknemer-zzp’er De kern van het probleem laat zich samenvatten in onderstaande vier elementen, stellen staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW: De bestaande fiscale en sociaalrechtelijke verschillen tussen werknemers en zelfstandigen maken het aantrekkelijk voor organisaties om zelfstandigen in te huren in plaats van werknemers in dienst te nemen. De beoordeling of sprake is van zelfstandigheid of werknemerschap is voor betrokkenen lastig en voor de Belastingdienst tevens arbeidsintensief. De Belastingdienst heeft onvoldoende inzetbare handhavingscapaciteit. Het handhavingsmoratorium versterkt de voorgaande drie knelpunten. (Schijn)zelfstandigen werken voor eigen rekening en risico De juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie is niet alleen van belang voor de juiste belastingafdrachten, maar ook met name voor de toedeling van passende rechten en plichten in de sociale zekerheid en met betrekking tot de arbeidsrechtelijke bescherming. Werknemers kennen een uitgebreidere bescherming in de sociale zekerheid en voor het arbeidsrecht dan zelfstandigen die voor eigen rekening en risico werken. In plaats van actie te ondernemen, schuift het kabinet het dossier weer 2,5 jaar door. In de praktijk komt dit erop neer dat staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW het dossier gewoon parkeren bij hun opvolgers. Over 2,5 jaar hangt de schaduw van de verkiezingen boven besluiten van het kabinet. Dit is een herhaling van zetten. Oud-minister Koolmees koos voor dezelfde ‘strategie’ rondom het zzp-dossier en de schijnzelfstandigheid. Gelijker speelveld werknemer en zelfstandige In die zin is de inhoud van de kamerbrief extra wrang: “Het kabinet kiest daarom conform het coalitieakkoord ervoor om de komende tijd maatregelen te nemen langs drie lijnen om (de regels rondom) het werken met en als zelfstandige(n) meer toekomstbestendig te krijgen. De urgentie en de aard van de problematiek maakt dat de inzet op een specifieke lijn niet afhankelijk kan zijn van één van de andere lijnen, maar vereist wel dat de onderlinge samenhang bewaakt wordt”, stellen staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW. De drie lijnen (om de besluitvorming rondom schijnzelfstandigheid te rekken, red.) zijn als volgt: De inzet op een gelijker speelveld voor contractvormen wat betreft arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit; Meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige buiten dienstbetrekking (beoordeling van arbeidsrelaties) alsmede het ondersteunen van werkenden om hun rechtspositie op te eisen, en; Het verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid. Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtKunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtNieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)

Rechtbanken gaan mensen met schulden doorverwijzen naar hulpverlening

Rechtbanken gaan mensen met schulden doorverwijzen naar hulpverlening De Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen inzetten, die mensen met schulden snel in contact brengen met hulpverleners bij de gemeente. De Rechtspraak hoopt zo bij te dragen aan een oplossing van schuldenproblematiek. 6 juni 2022 Financiële problemen door verlies van werk Veel mensen met financiële problemen – bijvoorbeeld als gevolg van een echtscheiding, verlies van werk of gezondheidsproblemen – komen voor de rechter als ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Traditioneel doet de rechter uitspraak in een zaak en daar blijft het bij, maar de ervaring leert dat mensen met schulden telkens terugkomen; ze hebben misschien een betalingsregeling voor de huur getroffen, maar kunnen vervolgens de zorgverzekering of energiekosten niet betalen. Gemeentelijke schuldhulpverlening Rechters zoeken al jaren naar manieren om die cirkel te doorbreken, wat in 2019 resulteerde in het Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak (pdf). Een van de aanbevelingen was: experimenteer met het aanstellen van schuldenfunctionarissen, die fungeren als tussenpersoon tussen de rechtspraak en de gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Limburg hebben gerechtsjuristen en mediationfunctionarissen de afgelopen jaren de taak van schuldenfunctionaris op zich genomen. Zij worden gewaarschuwd als een rechter vermoedt dat de gedaagde in een zaak problematische schulden heeft – ook al gaat de zaak daar misschien niet over – om te onderzoeken wat er speelt en welke hulp er nodig is. Hulp aan mensen met schulden Op die manier zijn in 2 jaar tijd 188 mensen doorverwezen naar de gemeente. Driekwart van hen was niet bekend bij de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor hulp aan mensen met schulden. Met het oog op rechtsgelijkheid en rechtszekerheid vinden de Raad voor de rechtspraak en de rechtbankpresidenten het belangrijk dat deze ondersteuning in het hele land wordt aangeboden. Hoe snel dat geregeld zal zijn, is nog niet bekend. Lees ook: >> Ombudsman: corona schuldhulp zzp’er niet goed geregeld >> Coronamaatregelen ondernemers en zzp’ers Belastingdienst Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtING Research: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht Door nieuwe regelgeving voor uitzenders wordt flexwerk in de toekomst >>Kunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersPZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie onmogelijk met huidige kader Wet DBA PZO en VZN, samenwerkend in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, vinden >>Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt >>Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)