Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemen

Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemen Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) doen een gezamenlijke oproep aan het kabinet. Deze belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers vinden allebei dat de strenge lockdown niet langer gehandhaafd kan blijven: ‘Het is de hoogste tijd om de economie van het slot te halen, zodat zelfstandigen weer aan het werk kunnen. Laat hen ondernemen’. Coronamaatregelen Voor zelfstandigen die gedwongen door de overheid niet mogen werken, zijn het moeilijke tijden. Vandaag geeft het Outbreak Management Team het kabinet een nieuw corona-advies en vrijdag zullen minister-president Rutte en minister Kuipers weer uitleg geven over de coronamaatregelen. Een persconferentie die veel zelfstandig ondernemers vrezen. Want wordt vrijdag de lockdown opnieuw verlengd? Zelfstandig ondernemers niet kunnen overleven met een vereenvoudigde Bbz op bijstandsniveau ‘Op dit moment ontbreekt er voor heel veel zelfstandig ondernemers perspectief op de toekomst,’ legt Margreet Drijvers van PZO de noodkreet namens de zelfstandig ondernemers uit. ‘We zijn inmiddels bijna twee jaar verder en het blijft bij iedere aanpassing gissen naar de maatregelen van het kabinet, met telkens de ondernemers als kind van de rekening. Natuurlijk hebben we te maken met een onzeker virus, maar dat betekent niet dat er geen handvatten gegeven kunnen worden. Het is hoog tijd voor een visie waarin ook de economie wordt meegenomen’. PZO en VZN vinden dat we niet langer van lockdown naar lockdown kunnen leven. Dan laten we ondernemers, waaronder veel zelfstandigen, nog langer in onzekerheid over hun toekomst. Economie van het slot We zitten nu weer, net als vorige winter, in lockdown. Met een opvallend detail dat deze lockdown veel strenger is. Het wordt zaak om een manier te vinden om te kunnen leven met het virus, want we zullen er de komende jaren last van blijven houden. Cristel van de Ven van VZN: ‘Kijk daarbij naar de ons omringende landen, die een minder streng beleid voeren. Je kunt bij onze buurlanden winkelen, naar de kapper, het theater of uit eten. En dat is voor Nederlandse zelfstandigen moeilijk te verkroppen. Zij zien hun klanten naar de buren gaan, waardoor zij omzet mislopen. Zelfstandig ondernemers willen niets liever dan zelf weer inkomsten genereren. Dan moeten we ze daar wel toe in staat stellen.’ Steunmaatregelen hebben vernieuwing nodig Drijvers: ‘We werken nog steeds met de steunmaatregelen of varianten daarvan die in het eerste stadium van de crisis zijn opgetuigd, en waarvan we inmiddels weten dat veel zelfstandig ondernemers daarbij buiten de boot vallen. Mocht het kabinet besluiten om de economie niet open te doen, dan is het echt tijd dat ze gaan kijken naar vernieuwende maatregelen. Want keer op keer worden dezelfde zelfstandigen gedupeerd’. ‘Op dit moment ontbreekt voor veel zelfstandig ondernemers perspectief op de toekomst’ VZN en PZO zien dat zelfstandig ondernemers niet kunnen overleven met een vereenvoudigde Bbz op bijstandsniveau terwijl alle lasten gewoon doorlopen omdat ze vaak geen aanspraak kunnen maken op de TVL-regeling. Hun financiële buffers zijn op en daar bovenop komt emotionele schade. Drijvers en Van de Ven: ‘Zelfstandig ondernemers in de getroffen sectoren zien hun prachtige zaak ten onder gaan, omdat de overheid de economie op slot zet. Betere tegemoetkoming is dan ook hard nodig. Maar nog beter is een einde brengen aan deze lockdown.’Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemenWerkvereniging start rechtszaak over coronasteunWerkvereniging bereid een rechtszaak voor over de ongelijke behandeling van werkenden rondom de corona maatregelen. >>VZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteunVZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteun De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is kritisch over de communicatie rondom de TOZO-regeling. >>CBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkeringCBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering In 2020 hebben gemeenten aan 501 duizend personen een Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud verstrekt als >>Einde steunpakket, Tozo gaat over in BbzHet kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers. De Tozo stopt, de Bbz komt ervoor in de plaats. >>Toon meer (38)

VZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteun

VZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteun De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is kritisch over de communicatie rondom de TOZO-regeling. De eisen om in aanmerking te komen voor de TVL-regeling werpt een onnodige drempel op. Veel zelfstandigen denken dat er helemaal geen steun voor ze is, waarschuwt VZN. Tozo-inkomensondersteuning Dat de verplichte aflossing op de Tozo-lening op bedrijfskapitaal een half jaar is uitgesteld, geeft enige lucht. VZN denkt wel dat zelfstandigen kunnen denken dat zij de Tozo-inkomensondersteuning moeten gaan terugbetalen. Dat is niet het geval. Het is zaak dat de overheid hier glashelder over communiceert, anders kan er nog meer paniek ontstaan. En dat kunnen de zelfstandig ondernemers in nood er nu echt niet bij hebben. Drempelwaarde TVL-regeling Het is goed dat de de omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal naar beneden gaat van 30 naar 20 procent. Daardoor komt deze steun voor meer ondernemers bereikbaar. Het kabinet verlaagt echter niet de drempelwaarde van kosten, terwijl veel zelfstandigen daar juist op vastlopen. Ook de eis van de aparte bedrijfsopgang blijft bestaan. Veel zelfstandigen kunnen daardoor geen aanspraak maken op de TVL-regeling. Terwijl hun inkomsten wel degelijk kelderen door de coronamaatregelen. Bbz-regeling versoepeld De Tozo keert niet terug en zelfstandigen worden voor inkomensondersteuning verwezen naar de versoepelde bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz-regeling). Het is erg belangrijk dat die vlekkeloos en snel tot uitkering leidt en dat men ook daarover helder communiceert. Want veel zelfstandigen denken nu dat er helemaal geen steun voor ze is. Ze moeten voor die steun aankloppen bij hun gemeente. Het is van groot belang dat ze dan snel geholpen worden conform de richtlijnen. Daarover heeft VZN nog een duidelijke oproep aan het kabinet. Bij de versoepelde Bbz-regeling moeten gemeenten een levensvatbaarheidstoets bij ondernemers afnemen. Die moeten daarvoor allerlei documentatie aanleveren. Dat schrikt af en kost tijd. En die tijd is er niet. Zelfstandigen die nú aankloppen bij de gemeente hebben nú steun nodig. VZN-Voorzitter Van de Ven: “Haal die toets er dus vanaf zodat een aanvraag sneller beoordeeld kan worden en er dus ook sneller betaald kan worden.” Verder lezen: >> TOZO gaat over in Bbz-inkomensondersteuning >> Checklist: mogelijkheden voor steun  >> Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in Q4 2021Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemenWerkvereniging start rechtszaak over coronasteunWerkvereniging bereid een rechtszaak voor over de ongelijke behandeling van werkenden rondom de corona maatregelen. >>VZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteunCBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkeringCBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering In 2020 hebben gemeenten aan 501 duizend personen een Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud verstrekt als >>Einde steunpakket, Tozo gaat over in BbzHet kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers. De Tozo stopt, de Bbz komt ervoor in de plaats. >>Toon meer (38)

CBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering

CBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering In 2020 hebben gemeenten aan 501 duizend personen een Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud verstrekt als ondersteuning tijdens de coronacrisis. Het aantal is zo hoog doordat het CBS partners bij een uitkering aan huishoudens de partner heeft meegeteld als ontvanger. Reken je dit terug, dan hebben 301 duizend ondernemers en zzp’ers TOZO ontvangen. Tozo verstrekt aan huishoudens Dit blijkt uit definitieve cijfers over het gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die het CBS onlangs heeft samengesteld. Dit aantal komt overeen met 3,5 procent van de 18-plussers in Nederland. De Tozo-regeling is (met terugwerkende kracht) ingegaan vanaf 1 maart 2020, kort na het uitbreken van de coronapandemie. Een Tozo-uitkering wordt verstrekt aan huishoudens. Dit betekent dat partners in een huishouden worden meegeteld als ontvanger van een Tozo-uitkering. Bij 401 duizend personen was sprake van een meerpersoonshuishouden. Voor 93 duizend personen ging het om een huishouden zonder partner en in 8 duizend gevallen was sprake van een andere situatie of kon het niet worden vastgesteld. Tozo-lening voor bedrijven Naast uitkeringen voor levensonderhoud, konden zelfstandig ondernemers binnen de Tozo-regeling ook aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervan hebben 42 duizend zelfstandigen gebruikgemaakt in 2020, van wie 35 duizend ook een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen. Naar verhouding veel steun naar dienstverlening en cultuur De 501 duizend ontvangers van een Tozo-uitkering hadden samen circa 330 duizend bedrijven. Ruim 16 procent van die ondernemingen, 53 duizend, wordt gerekend tot de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten. Onder deze noemer vallen onder meer architecten- en ingenieursbureaus, advocatenkantoren, accountants en belastingconsulenten. Met 15,2 procent van de 1,6 miljoen zelfstandigen die Nederland in 2020 telde, heeft deze bedrijfstak op een na de meeste zelfstandigen. In de bedrijfstakken overige dienstverlening (o.a. kapperszaken en schoonheidssalons, reparatiebedrijven van consumentenartikelen) en cultuur, sport en recreatie is relatief veel gebruikgemaakt van de Tozo-regeling. Daarbij is per bedrijfstak het aandeel van alle bedrijven van Tozo-ontvangers vergeleken met het aandeel van alle zelfstandigen. Ook in de bedrijfstak onderwijs, in de horeca en in vervoer en opslag zijn volgens deze vergelijking relatief veel Tozo-uitkeringen ontvangen. Veel Tozo-uitkeringen in Amsterdam Van degenen die een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen, woonde 23 procent in een van de vier grote steden, van wie de helft in Amsterdam. Van de vier grote steden had Amsterdam ook de hoogste uitkeringsgraad onder inwoners boven de 18 jaar (7,8 procent). In Rotterdam, Den Haag en Utrecht lagen de percentages tussen de 4,1 en 4,9. De hoofdstad staat ook hoog op de lijst van gemeenten met de hoogste Tozo-uitkeringspercentages. Alleen in de kleine gemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland waren die percentages hoger.Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemenWerkvereniging start rechtszaak over coronasteunWerkvereniging bereid een rechtszaak voor over de ongelijke behandeling van werkenden rondom de corona maatregelen. >>VZN: stop met Levensvatbaarheidstoets bij coronasteunCBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkeringEinde steunpakket, Tozo gaat over in BbzHet kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers. De Tozo stopt, de Bbz komt ervoor in de plaats. >>Toon meer (38)