Creatieve sector roept op tot perspectief en overbrugging

Creatieve sector roept op tot perspectief en overbrugging

De Taskforce culturele en creatieve sector vraagt het kabinet en de Tweede Kamer om op korte termijn vijf noodzakelijke besluiten te nemen om deze voor het culturele leven zo vitale sector perspectief op de toekomst te bieden.​ Perspectief op heropening, met publiek binnen anderhalve meter, is broodnodig.

Essentieel om te overleven

De Taskforce culturele en creatieve sector is een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Perspectief op heropening, met publiek binnen anderhalve meter, is essentieel voor het overleven van de culturele en creatieve sector. Daarin zijn de volgende elementen essentieel:

  1. Richt een Garantiefonds van € 500 miljoen in om o.a. culturele festivals te helpen bij door de pandemie onverzekerbare risico’s. Een besluit vóór 1 februari a.s. kan voorkomen dat het seizoen 2021 verloren gaat en producenten en toeleveranciers ten onder gaan.
  2. Kom nu al tot een voorspelbare en realistische strategie voor de afschaling van maatregelen voor cultuurbezoek en -participatie. Daarin past een routekaart, waarin er stapsgewijs meer ruimte is voor versoepeling van beperkingen om publiek te ontvangen.
  3. Laat testevenementen (Fieldlabs) zo snel mogelijk toe om kennis te verzamelen over het veilig organiseren van bijeenkomsten in een pandemiegevoelige samenleving. Want sneltests zijn in ontwikkeling, de vaccinatie komt op gang, en de eerste resultaten van testprogramma’s, zoals onlangs in Barcelona, laten zien dat grotere culturele evenementen onder strikte voorwaarden mogelijk zijn.

Nieuw steunpakket is cruciaal

Stel de culturele en creatieve sector in 2021 in staat om de crisis te doorstaan zodat zij daarna weer verder kan. De Taskforce noemt twee noodzakelijke maatregelen:

  1. (4) De looptijd van de generieke en sectorspecifieke noodsteun is te kort, omdat er na 1 juli a.s. waarschijnlijk nog beperkingen zullen gelden. Geef daarom voor 12 februari a.s. duidelijkheid over ten minste een nieuw generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021, mee-ademend met een herstellende economie. De geschatte bruto schade van de sector over 2020 en 2021 - dus voor verrekening van noodsteun - benadert € 4,5 miljard.
  2. (5) De sector is dankbaar voor de noodsteun, maar constateert dat € 537 miljoen sectorspecifieke steun (waaronder de € 150 miljoen die gemeenten geacht worden aan te wenden ter ondersteuning van lokale culturele instellingen), die tot 1 juli 2021 beschikbaar is, de sector nog niet voldoende heeft bereikt. Terwijl de liquiditeit door de lockdown onder druk staat, omdat er geen inkomsten zijn, lasten doorlopen en reserves uitgeput raken.

'Verruim de TOZO'

De culturele en creatieve sector verzoekt de Kamer om bij het kabinet aan te dringen op een voortvarende verdeling en zorgvuldige toekenning van middelen, zodat deze zo snel mogelijk terecht komen waar het nodig is. Dat geldt in het bijzonder voor zelfstandige makers en creatieven. Verruim daarom de TOZO door af te zien van een vermogens- en partnertoets. De TONK kan soelaas bieden, mits deze is toegesneden op de doelgroep, door lage toegangsdrempels en mogelijkheden voor bevoorschotting.

Culturele organisaties, producenten en creatieve professionals tonen zich wendbaar, maar kunnen en zullen niet investeren als het vertrouwen ontbreekt, aldus de Taskforce. 

zzp culturele sector

Toon meer (42)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *