Cultuursector werkt aan eigen zzp-pensioen

Cultuursector werkt aan eigen zzp-pensioen

Samen met sociale partners in de sector cultuur werkt Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan een pensioenoplossing voor zelfstandigen in de cultuursector. Het werken aan deze pensioenoplossing is gestart vanuit de behoefte van zzp’ers zelf en houdt rekening met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van het werk van zelfstandigen.

Bijdrage van opdrachtgever en zzp'er

Het idee is dat de zzp’er en de opdrachtgever op fiftyfifty-basis bijdragen aan de pensioenopbouw van de zzp’er. Op het normale tarief dat de zzp’er in rekening brengt, komt een opslag van zo’n 3 procent. De opdrachtgever draagt zelf ook 3 procent bij en maakt het totale bedrag over naar een geblokkeerde bufferrekening bij PFZW. Aan het einde van het jaar wordt het saldo van de bufferrekening omgezet in een pensioenaanspraak bij PFZW. Vanaf dat moment is het geld niet meer vrij opneembaar. Vóór die tijd kan de zzp’er wel geld opnemen van de bufferrekening.

Pilot

Het is de intentie om deze pensioenoplossing begin 2021 in de vorm van een pilot te toetsen. Om deze pilot daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, is experimenteerwetgeving nodig. Pas na een aanpassing van de pensioenwet wordt het voor zzp’ers mogelijk om vrijwillig pensioen op te bouwen in een verplicht bedrijfstakpensioen. Het kabinet onderschrijft het belang van de pilot en de minister van Financiën is momenteel bezig om de wet vorm te geven.
Op basis van de resultaten uit de pilot kunnen we besluiten of PFZW voor andere sectoren binnen zorg en welzijn een pensioenvoorziening voor zzp’ers kan ontwikkelen.

Het idee is dat de zzp’er en de opdrachtgever op fiftyfifty-basis bijdragen

Toon meer (142)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *