De ZZP Monitor: 2020 kanteljaar voor positie zzp’er

De ZZP Monitor: 2020 kanteljaar voor positie zzp’er

PERSBERICHT - 2020 wordt bepalend voor de toekomstige positie van zzp’ers. Nieuwe zzp-wetgeving, kabinetsbeleid, het advies van de commissie-Borstlap en het principeakkoord rondom het pensioen werpen hun schaduw vooruit. Dit blijkt uit De ZZP Monitor 2020 van het nieuwe zzp-platform deZZP.nl.

27 februari 2020

2020 is een overgangsjaar voor zelfstandige professionals ofwel zzp’ers. Dankzij de krapte op de arbeidsmarkt zijn de vooruitzichten op korte termijn verbeterd. Maar als je beter inzoomt doemt een ander verhaal op. De negatieve uitwassen roepen groeiende weerstand op. Zelfs van werkgeverszijde wordt gewaarschuwd voor uitholling van het sociale stelsel.

Zzp’ers hebben in veel opzichten een slechtere positie dan medewerkers in vaste dienst. Voorbeelden hiervan zijn het koor van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet en de freelancers op de redactie van NRC Handelsblad. Beide groepen verdienen aanmerkelijk minder dan hun collega’s met een vast arbeidscontract. Dit staat nog los van de concurrentiestrijd tussen schijnzelfstandigen en flexwerkers.

Commissie-Borstlap

OESO constateert dat zzp’ers significant minder productief zijn en ook minder ondernemend. Ze remmen de loonstijging en schaden daarmee de groeikracht van de Nederlandse economie.

De organisatie roept de Nederlandse overheid op tot het ‘reduceren van belastingprikkels voor zelfstandigen en het invoeren van een basisvoorziening voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen’.

De commissie-Borstlap concludeert dat ‘de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. Werknemerschap moet weer de norm worden voor alles wat betreft ‘reguliere arbeid’.

Dit alles heeft zijn weerslag op het kabinetsbeleid en aan de onderhandelingstafel van de sociale partners. De zelfstandigenaftrek wordt in stappen versoberd. Doel is de fiscale ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. In het in 2019 afgesloten pensioenakkoord is vastgelegd dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers komt.

DeZZP.nl, Zelfstandige Zonder Problemen

deZZP.nl is hét nieuwe kennisplatform van de zzp'er. Met informatie en tools die het leven van een zzp'er makkelijker maken. Uitgangspunt zijn de vragen van de zzp'er zelf. We streven naar een nieuwe, positieve connotatie van de afkorting “zzp”: zelfstandige zonder problemen.

De ZZP Monitor 2020

Het rapport De ZZP Monitor 2020 biedt een overzicht van alle relevante ontwikkelingen en onderzoeken voor de zzp’er op het gebied van werk, inkomen en wet- en regelgeving. Onafhankelijk en kritisch. Het rapport is samengesteld door ZZP Content Media,van het nieuwe zzp-platform deZZP.nl en gratis te downloaden.

Toon meer (135)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *