Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. deZZP.nl en ZZP Content Media staan daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deZZP.nl aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

De nieuws- en achtergrondartikelen van onze deze website verwijzen soms naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites, daar deze niet is aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door deZZP.nl en ZZP Content Media.