Dit zijn de 4 meestgebruikte aftrekposten voor ondernemers

Dit zijn de 4 meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers

De zelfstandigenaftrek ken je vast al. Het is de populairste aftrekpost voor ondernemers waar je je voordeel mee kunt doen bij de belastingaangifte over 2023. De Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt van de vier meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers.

Zo mag je € 5.030 zelfstandigenaftrek van je winst aftrekken als je vorig jaar meer dan 1.225 uren aan je bedrijf besteedde. Ben je in de afgelopen 5 jaar gestart als ondernemer? Dan kun je daarnaast misschien gebruikmaken van de startersaftrek. 

Het urencriterium

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde aftrekposten, zoals de zelfstandigen- en startersaftrek, moet je voldoen aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat je in 2023 minimaal 1.225 uren aan je onderneming hebt besteed. Alle tijd die je aan je bedrijf werkte, telt mee. Dus van klantafspraken en het maken van offertes, tot het bijwerken van je zakelijke e-mail. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je deze uren hebt gemaakt. Bewaar je agenda, offertes en zakelijke e-mails daarom goed.

Tip! Twijfel je of  je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Je weet het met de OndernemersCheck.

Dit zijn de meest gebruikte aftrekposten door ondernemers bij de belastingaangifte:

1. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is jaarlijks vastgesteld. Het bedrag dat je in 2023 mag aftrekken van je winst is maximaal € 5.030. Hierdoor ligt je belastbare winst lager waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Om hier gebruik van te maken moet je voldoen aan het urencriterium. Ben je langer dan 5 jaar ondernemer en doe je naast je onderneming ander werk? Dan is er een extra voorwaarde: je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Had je in de afgelopen 9 jaar recht op zelfstandigenaftrek, maar was je winst te laag om dit helemaal te gebruiken? Dan kan je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA) alsnog van je winst aftrekken. Je vindt de NGZA op het aanslagbiljet van het jaar waarin je er recht op had.

2. Startersaftrek

Ben je in de afgelopen 5 jaar gestart als ondernemer? En voldoe je aan het urencriterium? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van de startersaftrek. Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. In 2023 is dit een bedrag van € 2.123. In de eerste vijf jaar dat je ondernemer bent, mag je drie keer gebruikmaken van de startersaftrek.

Let op! Om gebruik te kunnen maken van de startersaftrek moet je aan twee voorwaarden voldoen:

    1. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
    2. Je was in 1 of meer van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer, en je paste in die periode niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toe.

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is bedoeld voor bedrijfsmiddelen, zoals een laptop of machine voor je bedrijf. Kijk daarom hoeveel je hierin hebt geïnvesteerd in het afgelopen jaar. Welk bedrag je precies kunt aftrekken, hangt af van hoeveel je investeerde. Voor investeringen tussen de € 2.601 en € 63.716 gaat het bijvoorbeeld om 28 procent van het investeringsbedrag. Kijk hier voor de bedragen en welke regels gelden.

4. MKB-winstvrijstelling

Van de MKB-winstvrijstelling kan elke ondernemer voor de inkomstenbelasting gebruikmaken. Daarom wordt dit automatisch verwerkt als je aangifte doet als ondernemer. Na alle ondernemersaftrekken wordt er nog eens 14 procent van je winst afgetrokken.

Check of je recht hebt op deze of andere ondernemersfaciliteiten op belastingdienst.nl/ondernemers.

Toon meer (143)