DUO en overheid soepeler bij betalingsachterstand

DUO en overheid soepeler bij betalingsachterstand

De overheid ontziet mensen met schulden tijdens de coronacrisis, meldt het AD. Wie financieel is getroffen, kan uitstel van betaling krijgen. Dat blijkt uit een brief van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aan deurwaarderskantoren.

Incasso (verkeers)boete

Het CJIB vraagt deurwaarders tijdens de coronacrisis beslagleggingen op banktegoeden, salaris, eigendommen en woningen zo veel mogelijk te vermijden.

Wie als gevolg van de coronacrisis een (verkeers)boete niet kan betalen, kan uitstel van betaling krijgen. Bestaande betalingsregelingen kunnen worden aangepast of tijdelijk gestopt.

Aflossing studieschuld

Wie zijn studieschuld niet meer kan betalen, hoeft tijdelijk niet te vrezen voor een deurwaarder voor de deur. Onderwijsorganisatie DUO levert tijdens de coronacrisis geen vorderingen meer aan bij het CJIB, blijkt ook uit de brief.

Is het maandbedrag van de aflossing van de studieschuld te hoog? Of Kun je tijdelijk geen geld missen of minder betalen omdat je als zzp'er geen of minder inkomen hebt door de coronacrisis? Dan kun je bij DUO:

  • je maandbedrag laten verlagen op basis van je inkomen
  • een aflosvrije periode aanvragen

Daarmee voorkom je een betalingsachterstand, met alle gevolgen van dien.

>> Direct naar DUO om je maandbedrag te verlagen

Toon meer (42)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *