Financiële routeplanner voor zzp’ers

Image

Financiële routeplanner voor zzp’ers

Ondernemen is niet gespeend van risico’s. Maar anders dan bij het besturen van een auto, is voor het besturen van een onderneming geen rijbewijs gevraagd. Met onderstaande financiële routeplanner zie je waar je onderweg rekening mee moet houden en hoe je goed uitgerust op pad gaat.

1. de financiën op orde

Ondernemen betekent boekhouden. Niet iedereen is daar even goed in. Het vervelende is dat je het met een eigen zaak niet kunt permitteren de financiën op een beloop te laten. Ten eerste omdat de kosten snel kunnen oplopen in een onderneming. Met behulp van zogenaamde kengetallen bepaal je de financiële gezondheid van de onderneming.

Twee kengetallen zijn de brandstofmeters van de onderneming en dien je voortdurend in de gaten te houden:

  • de liquiditeit: de financiële middelen die je à la minute tot de beschikking hebt om de kortlopende verplichtingen te voldoen;
  • de solvabiliteit: de vraag in hoeverre je op de lange(re) termijn aan je betaling- en aflossingsverplichtingen kunt voldoen.
Houd zakelijk en privé gescheiden

Het is zaak om vanaf dag één een strikte scheiding tussen de zakelijke en privé-uitgaven aan te brengen. Doet je dit niet, dan verlies je al gauw het overzicht over de (zakelijke) uitgaven en inkomsten. Het begint met het aanvragen van een aparte zakelijke rekening. Stap 2 is jezelf een vast ‘salaris’ toe te kennen voor je maandelijkse lasten en privé-uitgaven. Dit bedrag moet realistisch zijn. Het mag niet zo zijn dat je meer geld uit je onderneming haalt, dan er per maand gemiddeld aan inkomsten binnenkomt.

2. bruto is niet hetzelfde als netto

In loondienst zorgt de werkgever voor de belastingafdracht en de inhouding van de zorgpremie. Als zelfstandig ondernemer stuur je facturen voor je producten en/of diensten. En betaal je zelf belastingen.

Om te beginnen moet je aan het eind van elk kwartaal de in rekening gebrachte btw afdragen. Aan het eind van het jaar bereken je de winst uit onderneming. Dit is je fiscale ‘loon’. Over dit bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Om straks je belasting en zorgpremie te kunnen betalen, dien je over je inkomsten geld opzij te zetten op een spaarrekening.

3. inkomenspieken- en dalen

Als ondernemer kun je niet terugvallen op het vangnet van de sociale verzekeringen of een gulle vakantiebonus. Geen werk betekent geen inkomen.

Zeker in het begin wisselen drukke periodes af met periodes dat je je vertwijfelt afvraagt of de telefoon ooit nog zal overgaan. Bovendien krijg je te maken met seizoensinvloeden. Het ene periode van het jaar is er meer werk dan andere perioden.
Daar bovenop hebt je in je vakantie wel extra uitgaven, maar geen inkomsten. Met een extra buffer – opgebouwd in de ‘vette’ maanden – vangt je deze golfbewegingen op.

4. Investeren en voorraad

Om te ondernemen heb je materiaal nodig. De klusser kan niet zonder klusbusje en gereedschap, de vormgever niet zonder computer en tekensoftware etc. Als winkelier moet je je winkelvoorraad voorfinancieren. Kortom, je bent al gauw een paar duizend euro lichter voordat je je eerste euro hebt terugverdiend.

Daarmee ben je er nog niet. Na een paar jaar zijn de bedrijfsmiddelen toe aan vervanging. De afschrijftermijn voor een computer of bestelbusje is vijf jaar. Dus je weet dat over vijf jaar in principe een forse uitgave wacht. Ondernemen is vooruitzien: in principe moet je elke maand een vast bedrag opzij zetten, ‘reserveren’, om over vijf jaar het klusbusje te vervangen. Met een tweedehands busje van € 12.000 gaat het om een bedrag van € 200 per maand.

5. ongevallen en ziekte

Ziek zijn betekent geen inkomen. Een weekje griep dat loop je wel weer in, maar als je een langere periode uit de running bent, wordt dat anders.

Ben er bewust van hoe je financiën er uitzien in verschillende situaties, bijvoorbeeld als je door een ongeval een tijd niet kunt werken. Op welke inkomsten kun je terugvallen? Niet verzekeren is riskant, een ongeluk zit in een klein hoekje. Verzekeren is duur: de premies zijn hoog, enkele duizenden euro’s, maar wel aftrekbaar.

6. pensioen

Als ondernemer meot je zelf voor je pensioenopbouw zorgen. Hoeveel geld je precies nodig hebt na je pensionering is afhankelijk van je privé-vermogen. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van het eigen huis of aan andere vermogensbestanddelen, zoals aandelen.

Gokken op de verkoop van de onderneming is een riskante, de opbrengst is zelden genoeg voor een zorgeloze oudedag. Sparen kan fiscaal gunstig, bijvoorbeeld door middel van banksparen. Je kunt ook zelf sparen. Voor zzp’ers en ondernemers is er bovendien een speciale regeling, de fiscale oudedagsreserve (for).

7. aansprakelijkheid

Als zzp’er ben je privé aansprakelijk voor de schulden die je bij het ondernemen maakt. In geval van faillissement draai je privé op voor de schulden van de onderneming. Een faillissement betekent in bijna alle gevallen ook een faillissement van de ondernemer privé. Dé fout die zzp'ers en ondernemers uiteindelijk nekt, is dat ze te lang wachten met (professionele) hulp inroepen (lees ook: Hulp bij financiële tegenslag).

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een must. De activiteiten die je als ondernemer verricht vallen niet onder de voorwaarden van je privé-aansprakelijkheidsverzekering.

Wanneer je in gemeenschap van goederen bent gehuwd, sleept je je partner mee in het faillissement. Bij huwelijkse voorwaarden kun je in elk geval nog terugvallen op het inkomen van je partner.

Een ondernemingsplan is niet voor in de la

Ondernemen is investeren, omgaan met tegenslagen en zelf de boer op gaan. Met een ondernemingsplan bouw je realisme in. Het dwingt je na te denken over de haalbaarheid van je plannen. Een belangrijk onderdeel vormt de liquiditeitsbegroting, waarbij je de inkomsten en uitgaven naast elkaar zet.

De weg naar succes kent vele omwegen. Daarom is het verstandig om de eerste drie jaar van je ondernemerschap het ondernemingsplan elk jaar te herschrijven om te kijken op welke punten je je plannen moet herzien. Als je al wat langer bezig bent, gaat het om de bijsturing en biedt het ondernemingsplan vooral aanknopingspunten voor een brainstormsessie waarbij je analyseert en vooruitkijkt: wat doet de markt? Wat betekent dat voor de koers van de onderneming, etc.?

Zie ook: heb ik een businessplan nodig?

Toon meer (20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *