Fiscale pensioenbouw voor zzp’er verruimd bij aanpassing pensioenwet

Fiscale pensioenopbouw voor zzp’er verruimd bij aanpassing pensioenwet

Met het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt de ruimte die zzp’ers en IB-ondernemers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen voor hun pensioen gelijkgetrokken met de ruimte die werknemers hebben in de tweede pijler.

“Het is belangrijk dat alle werkenden in voldoende mate worden gefaciliteerd om een adequate oudedagsvoorziening te treffen, ook zzp’ers,” schrijft minister Schouten van (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in antwoord op vragen over het Netspar-paper ‘Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis’.

Derde pijlerpensioen: fiscaal pensioensparen voor zzp’ers

Naast de AOW als basispensioen (eerste pijler) en het tweede pijlerpensioen voor werknemers kunnen zzp’ers, IB-ondernemers en anderen via een individuele faciliteit sparen voor (aanvullend) pensioen. Dit zogenoemde derde pijlerpensioen wordt fiscaal gefaciliteerd, wat betekent dat je als zzp’ers de premies of inleg (tot een maximum) kunnen aftrekken.

In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen wordt voorgesteld de ruimte die zzp’ers hebben om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Nu is die ruimte gemaximeerd op 13,3% van de premiegrondslag (inkomen minus AOW-drempelbedrag).

Voorgesteld wordt dit te verhogen naar 30%, waarmee zzp’ers net zoveel ruimte hebben als werknemers hebben in de tweede pijler. Voor deze verruiming is € 100 miljoen gereserveerd.

In het Wetsvoorstel toekomst pensioenen is experimenteerwetgeving opgenomen die het mogelijk maakt dat zzp’ers zich vrijwillig kunnen aansluiten bij daarvoor opengestelde pensioenregelingen in de tweede pijler (werknemerspensioen bij een pensioenfonds).

'Eigen woning als pensioenpotje is een slecht idee'

Minister Schouten benadrukt in haar antwoord dat de eigen woning niet primair bedoeld is als pensioenvoorziening. “Niet iedereen heeft echter een eigen woning of heeft overwaarde in de eigen woning. Bovendien is de vermogensopbouw beperkt tot de waarde van de woning en zegt die waarde weinig tot niets over de benodigde pensioenvoorziening. Een eigen woning is dan ook niet specifiek bedoeld als pensioenbelegging en wordt als zodanig ook niet fiscaal behandeld.”

Tegenvallende inkomsten vanwege arbeidsongeschiktheid

Tot slot wordt in het Netspar-paper gepleit voor het vergroten van mogelijkheden tot flexibele opname bij tegenvallend inkomen, investeringen en studie. “Het risico hiervan is dat er een te grote onttrekking wordt gedaan die een grote invloed kan hebben op het uiteindelijke pensioeninkomen. Daarom dient hier terughoudend mee omgegaan te worden,” pareert minister Schouten het voorstel.

“Voor de situatie van tegenvallend inkomen vanwege arbeidsongeschiktheid bestaat een mogelijkheid om een lijfrente tot een bepaald bedrag per jaar af te kopen. In andere situaties is dit niet mogelijk.”

Zie ook:
>> Antwoorden op Kamervragen over pensioenopbouw door zzp'ers (pdf)
>> Netspar-Paper 'Pensioenvoorbereiding van zzp'ers tijdens de coronacrisis'
>> Aanvullend pensioen, wat kan ik doen?

Toon meer (132)