Toch geen vermogenstoets bij Tozo-3

Toch geen vermogenstoets bij Tozo-3

Het kabinet ziet alsnog af van een vermogenstoets bij de Tozo-3. De termijn voor het terugbetalen van uitgestelde belastingen wordt verruimd.

Vermogenstoets Tozo-3

Het kabinet laat weten een aanscherping voor de Tozo-uitkering per 1 oktober niet past, nu een tweede lockdown dreigt. De vermogenstoets wordt daarom uitgesteld tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en is een inkomensondersteuning op basisniveau voor zzp’ers die door de coronacrisis zonder werk zitten. Zelfstandigen kunnen ook een lening krijgen voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Toekomstperspectief zzp'er

Zelfstandigen die ook in 2021 een beroep doen op Tozo-steun, krijgen vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bij het nadenken over de toekomst. Gemeenten gaan zelfstandigen helpen bij het inventariseren van de mogelijkheden en bekijken welke ondersteuning nodig is.

Zzp'ers die geen inkomsten hebben en afhankelijk zijn van een Tozo-uitkering, wordt nadrukkelijk geadviseerd zich breder te gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom extra middelen om coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden. Gemeenten en zelfstandig ondernemers inventariseren samen of en welke ondersteuning nodig is. De Participatiewet biedt mogelijkheden voor dit maatwerk.

SZW, VNG en Divosa werken samen met gemeenten en ondernemersorganisaties het landelijk faciliteren van deze aandacht voor heroriëntatie van zelfstandig ondernemers uit. 

Partnertoets Tozo


Zelfstandige ondernemers van wie het inkomen onder het sociaal minimum dreigt te komen, krijgen met Tozo-regeling financiële steun. Vanaf de tweede ronde van coronasteun is er een extra voorwaarde aan ondersteuning: de zogenoemde partnertoets.

Wie per 1 oktober gebruik wilde maken van de Tozo 3-regeling, zou te maken krijgen met een vermogenstoets. Een zzp-huishouden mocht niet meer dan 46.000 euro aan spaargeld bezitten, in contanten, op bank- en spaarrekeningen, in bitcoins of aandelen. Dit wordt nu uitgesteld.

De vermogenstoets is overigens niet definitief van tafel. Minister Hugo de Jonge schrijft dat "het kabinet snel in overleg treedt met gemeenten over invoering van een vermogenstoets op een later moment".

Uitstel van belastingbetaling zzp'er 

Het uitstel van belastingbetaling loopt tot uiterlijk 1 januari. "We willen niet dat ondernemers bij het terugbetalen alsnog in de knel komen. Dus verruimen we de betalingsregeling naar een periode van 36 maanden, die pas vanaf 1 juli 2021 zal ingaan," stelt staatssecretaris Hans Vijlbrief als verklaring voor het extra uitstel.
Dit houdt in dat zzp'ers met een betalingsachterstand bij de Belastingdienst te rekenen vanaf 1 januari drie jaar de tijd hebben om deze in te lopen.

Toon meer (42)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *