Heb ik recht op zelfstandigenaftrek

Image

Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?

Als zzp’er moet je aan een aantal criteria voldoen om als zelfstandig ondernemer – ‘opdrachtnemer’ – te worden aangemerkt in plaats van als ‘werknemer’. De wet en de rechtspraak stellen eisen waaraan je moet voldoen om als ondernemer te worden aangemerkt.

De volgende vijf vragen bepalen of je ondernemer voor de Belastingdienst bent:

1. Hoe zelfstandig ben je?
Deze vraag is cruciaal. En al helemaal met de komst van de wet DBA. Jij en je opdrachtgever moeten samen bepalen of er een opdracht is of dat je in loondienst werkt.

Let op! Als je opdrachtgever bepaalt hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en kan de Belastingdienst de samenwerking aanmerken als loondienst.

2. Heb je meer dan één opdrachtgever?
Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe. Iemand die maar één opdrachtgever heeft en voor een laag uurtarief werkt wordt ook wel schijn-zzp’er of schijnzelfstandige genoemd.

3. Hoeveel tijd steek je in je werkzaamheden?
Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dit rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Het urencriterium Om voor ondernemersaftrek in aanmerking te komen, moet je minimaal 1.225 uur aan je onderneming(en) hebben besteed. Dat geldt óók als je halverwege het jaar met je onderneming bent gestart.

De hoogte van de winst
Als je alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken, is volgens de fiscus geen sprake van een onderneming. Dat zit deels zo: verdien je heel weinig, dan betaal je geen belastingen (want er blijft geen ‘belastbaar inkomen’ over na aftrek van de zelfstandigenaftrek). Dat vinden ze niet leuk. De omzetgrens ligt rond de € 5000 in een jaar. Heb je rond dit bedrag of daaronder aan facturen verstuurd, dan vraagt de fiscus om een urenadministratie.

Meer informatie over het urencriterium vind je op de site van de Belastingdienst.

4. Loopt je ‘ondernemersrisico’?
Van ondernemersrisico is sprake als je de kans loopt dat een opdrachtgever niet betaalt en/of afhankelijk bent van de vraag naar en het aanbod van je producten en diensten.

5. Ben je aansprakelijk voor de verplichtingen?
Als zzp’er ga je verbintenissen aan en moet je bijvoorbeeld investeren in reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Als je aansprakelijk bent voor nakoming van de verplichtingen en eventueel daaruit voorvloeiende schulden van je onderneming, ben je mogelijk ondernemer.

Waarom zijn deze vragen belangrijk?

De vraag of de samenwerking met je opdrachtgever niet te veel op een arbeidsrelatie lijkt, móet je stellen. De financiële consequenties als je wordt aangemerkt als werknemer in plaats van zzp’er zijn groot. Ten eerste mis je de zelfstandigenaftrek. Dat scheelt je ruim € 7.000 aan aftrekposten. Bovendien moeten jij en je opdrachtgever opeens loonbelasting en sociale premies afdragen over de omzet. Resultaat uit overige werkzaamheden

Inkomsten uit overig werk
Start je je eigen zaak voorzichtig, nog naast je reguliere baan? Of hebben je ondernemersactiviteiten en -inkomsten nog een bescheiden omvang? Dan worden deze inkomsten aangemerkt als ‘inkomsten uit overig werk’ (resultaat uit overige werkzaamheden) en niet als ‘winst uit onderneming’. Dit is wat je vroeger freelance-inkomsten noemde.

Verder lezen:

Toon meer (20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *