Kamer debatteert over positie zzp’er

Kamer debatteert over positie zzp’er

Komende week verplaatst de discussie over de zzp’er zich van de opiniepagina’s naar de Tweede Kamer. Op de agenda staat de nieuwe Wet ZZP en de webmodule. Voor zzp’ers staat veel op het spel.

Negatief sentiment rondom zzp'er

Hoewel het officiële agendapunt de nieuwe Wet ZZP is (zie hieronder), zal het debat van komende week vooral over het vangnet van de zzp’er gaan. En dit toegespitst op de verplichte AOV en de hervorming van de arbeidsmarkt.

ZiPconomy heeft de woordvoerders van de verschillende politieke partijen vooraf geïnterviewd. Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks vat het overheersende sentiment als volgt samen: “Vrijheid van ondernemerschap en collectiviteit in het sociale stelsel moeten samen gaan.” Met de aanbevelingen van de Commissie Borstlap in de hand, hebben voorstanders van hervormingen en het verkleinen van de (fiscale) verschillen tussen zzp’er en werknemer de wind in de rug.

Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring

Het debat komende woensdag gaat onder meer over de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Streven is dat de wet op 1 januari 2021 van kracht wordt. De nieuwe wet moet zzp’ers en hun opdrachtgevers meer zekerheid geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie én schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt voorkomen. Het wetsvoorstel focust op twee maatregelen:

 1. een minimumtarief van € 16
 2. duidelijkheid rondom de zelfstandigenverklaring.

Wat gaat er veranderen?

Een minimumtarief van 16 euro/uur

De nieuwe ZZP wet is een reactie op de bodemtarieven en een zwakke arbeidsmarktpositie voor onder meer zzp’ers in de cultuur, pakketbezorgers, Uber-chauffeurs en zzp’ers in de zorg. Het minimumtarief van €16 per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden. Het tarief is exclusief de directe kosten die de zzp’er maakt voor de klus, zoals materiaalkosten.

Werkende arme zzp'ers

Voor een kwart van de zzp’ers ligt het uurtarief onder de €21, voor 10 procent onder de €10 (bron: SEO Economisch Onderzoek). Het risico op een groep werkende arme zzp’ers is reëel: 8,6% van de zzp’ers had in 2017 een inkomen onder het bestaansminimum,15 tegenover 1,6% van de werknemers. (bron: CBS).

Duidelijkheid rondom de zelfstandigenverklaring


De nieuwe zzp-wetgeving moet de verhouding tussen opdrachtgever en zzp’er formaliseren. De nieuwe ZZP Wet komt in plaats van de Wet DBA. Deze is feitelijk al jaren een dode letter. Alleen als je als opdrachtgever willens en wetens werknemers in schijnconstructies duwt, is er op papier een kans dat de Belastingdienst ingrijpt.

Webmodule en opdrachtgeversverklaring

Opdrachtgevers willen zekerheid dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en arbeidsovereenkomst. Bemiddelingsbureaus profiteren van die onzekerheid. Het wetsvoorstel bevat op dit punt een aantal maatregelen, te weten:

 1. Webmodule en opdrachtgeversverklaring
  De regering werkt een webmodule uit waarmee opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen verkrijgen als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze zekerheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.
 2. Verduidelijking gezagscriterium
  In het Handboek Loonheffingen 2019 is een hele paragraaf gewijd aan het begrip gezagsverhouding.25 Daarmee krijgen opdrachtgevers een handvat om zelf te beoordelen of er sprake is van een dienst- betrekking voor de loonheffingen.
 3. Zelfstandigenverklaring, ‘opt-out’
  De webmodule gaat gelden voor iedere zzp’er en zijn opdrachtgever die omgerekend voor een uurtarief van tussen de €16 en €75 werkt. Per opdracht moet de aard van de samenwerking worden beoordeeld.

Welke trends en ontwikkelingen zijn belangrijk voor zzp’ers en hun opdrachtgevers? Welke veranderingen kunnen ze verwachten voor 2020? In deZZP Monitor2020 lees je alle relevante ontwikkelingen op het gebied van werk, inkomen en wet- en regelgeving.

minister Wouter Koolmees

Toon meer (143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *