Kunstenbond: Fair Practice in cultuur is broodnodig

Kunstenbond: Fair Practice in cultuur is broodnodig

De Raad voor Cultuur ziet in de herstelfase van de pandemie een unieke kans om de culturele en creatieve sector weerbaarder en wendbaarder te maken. De Kunstenbond sluit zich aan bij de ambitie om het bestel te veranderen, maar benadrukt dat de invoering van Fair Practice op korte termijn broodnodig is, om dat herstel enige kans te geven. Langer uitstel Fair Practice zit herstel van de cultuursector in de weg.

Kaalslag onder de creatieve zzp'ers

De creatieve zzp’er heeft een onevenredig deel van de coronarekening gedragen. Het gevolg is dat een groeiend aantal zzp'ers in de cultuur zijn heil heeft gezocht in andere sectoren. Fair Practice is de enige weg voorwaarts. De enige manier om de sector te herstellen na de kaalslag van corona, stelt de Kunstenbond.

In een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu van Cultuur, schrijft Kunstenbond: "De Raad constateert (..) dat steeds weer dezelfde structurele knelpunten terugkomen, zoals een eerlijke en stabiele culturele arbeidsmarkt voor makers en andere werkenden in de sector.

Als we dit weten, waarom zouden we dan willen wachten met een nieuw stelsel? Liever vandaag dan morgen een stelsel waarin makers en uitvoerden meer centraal komen te staan en Fair Practice geen ambitie is, maar een feit."

Eerlijke beloning voor zzp'er in de cultuur

Een stelsel dat meer draait om de maker (...) zou een duurzame toekomst van de cultuursector in de hand werken, stelt de Kunstenbond. Hoe deze er uit moet zien: Een "herzien stelsel waarin de kunstenaar centraal staat en Fair Practice concreet is vertaald in veilige omstandigheden, eerlijke beloning en een eerlijk contract."

Geld is het probleem niet (meer), benadrukt De Kunstenbond: "Het enige vaak gehoorde bezwaar tegen de snelle invoering van Fair Practice, is het geldgebrek dat er sinds de bezuinigingen in 2012 al heerst in de culturele en creatieve sector.

Dankzij onze gezamenlijke lobby is het cultuurbudget al voor een groot deel hersteld. Het nieuw kabinet vergroot het budget, en noemt eerlijke beloning daarbij een doel. Met ingang van dit jaar komt er structureel 170 miljoen euro extra bij."

De Raad adviseert Staatssecretaris Uslu om de huidige subsidieperiode met twee of vier jaar te verlengen omdat de Raad de tijd wil nemen voor herstel en verandering van het subsidiestelsel.

>> Kunstenbond: Kabinet went eigen falen af op kwetsbare zzp'ers

>> Steun moet direct naar zzp'er in cultuur, niet via allerlei omwegen

zzp culturele sector

Toon meer (135)