Meer ondernemers met geldzorgen

Meer ondernemers met geldzorgen

De nasleep van de corona zorgt voor een stijging van het aantal ondernemers dat aanklopt voor schuldhulp. In 2022 hielpen NVVK-schuldhulpverleners 3.447 ondernemers, in 2023 5.578 (+62%). 

Het gemiddelde schuldbedrag waarmee ondernemers terechtkomen bij leden van de NVK-schuldhulpkoepel bedraagt € 72.244. Dit was een jaar eerder nog € 74.000. Ook wordt vaker budgetcaoching ingezet, waarbij in plaats van een schuldregeling een betalingsregeling wordt getroffen.

Ondernemers met coronaschulden

De stijging werd verwacht, aldus NVVK, onder meer als gevolg van de nasleep van corona. Naarmate in de loop van vorig jaar duidelijk werd dat de Belastingdienst in het najaar van 2023 uitgestelde vorderingen echt zou gaan innen, beseften ondernemers dat ze in actie moesten komen. In het FD stelt Josette Dijkhuizen in een reactie dat 'Bedrijfsfalen wordt ervaren als persoonlijk falen'.

Opvallend is ook dat steeds meer mensen met middeninkomens om hulp vragen. In 2022 viel 43 % van de hulpvragers in de categorie met een midden- of hoger inkomen, vorig jaar was dat 46 %. De trend maakt duidelijk dat ook bij een baan met een modaal inkomen (€1.995 –€ 3.458 bruto per maand) de betaalbaarheid van het bestaan onder druk kan komen.

ondernemer met schulden

Toon meer (135)