Nationale ombudsman opent meldpunt voor zzp’ers met schulden

Nationale ombudsman opent meldpunt voor zzp'ers

De Nationale ombudsman start dit jaar een grootschalig onderzoek, met de vraag in hoeverre zzp'ers ruimhartig worden toegelaten tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Zzp'ers gaan financieel kopje-onder

Reinier van Zutphen: "Door deze crisis zullen veel zzp'ers ondanks het steunpakket financieel kopje-onder gaan. Maar een deel van de gemeenten lijkt de dienstverlening aan ondernemers (nog) nauwelijks op orde te hebben.

Ik ontvang signalen dat ondernemers worden geweigerd of schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. Gemeenten moeten voldoende deskundigheid en capaciteit in huis halen, zodat zij goed voorbereid zijn op de verwachte grote toestroom van zzp'ers."

Meldpunt voor zzp'ers

De ombudsman opent vanaf 1 maart 2021 een meldpunt voor zzp'ers. Hij roept hen op ervaringen met de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening aan hem te melden. Deze meldingen worden meegenomen in het onderzoek naar mogelijke knelpunten voor zzp'ers in de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl

Ondersteuning zzp'er door gemeente

Circa 650.000 burgers in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Gevreesd wordt dat dit aantal door de coronacrisis snel zal oplopen. Vooral zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp'ers) zullen de komende periode voor hulp en ondersteuning bij gemeenten aankloppen.

De Nationale Ombudsman maakt zich zorgen of gemeenten zijn voorbereid op grote toestroom zzp'ers naar schuldhulpverlening. In eerdere rapporten constateerde de ombudsman dat gemeenten bepaalde groepen burgers, waaronder zzp'ers, categoraal uitsluiten van schuldhulp. 

Schuldhulpverlening zzp'er

Gemeenten moeten schuldhulpverlening aanbieden om hun inwoners uit problematische (schuld)situaties te krijgen. De deur naar schuldhulpverlening moet dan wel wijd open staan. Terwijl de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dit niet toelaat. Inmiddels is de wet per 1 januari 2021 gewijzigd en wordt hierin expliciet aangegeven dat zelfstandige ondernemers recht hebben op schuldhulpverlening.

Problemen met de gemeente?

Heb je als zzp'er een klacht of vraag over de schuldhulpverlening door jouw gemeente? Neem contact op met het meldpunt voor zzp'ers van de Nationale Ombudsman. Het meldpunt is te bereiken via: meldpuntzzp@nationaleombudsman.nl

Lees ook: 

>> De TONK-regeling: Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten
>> Zzp’er Shanti heeft schulden: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”
>> Brief Nationale Ombudsman aan gemeenten over zzp'ers en schuldhulpverlening

Over Rood

Toon meer (143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *