Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Lancering van laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheids-voorziening

FNV Zelfstandigen, het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), en VLOK (de branchevereniging voor vakmensen) lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) voor zelfstandigen, 'AOV voor vakmensen'. Dankzij deze unieke samenwerking is er nu eindelijk een AOV, zonder winstoogmerk, waar iedere ZZP’er in Nederland aan mee kan doen zonder hoge kosten.

23 juni 2022

AOV-zzp

Voor de nieuwe arbeidsongeschiktheidsvoorziening gelden bovendien geen leeftijdsbeperkingen en er is geen medische toets vooraf nodig. Vanuit de Stichting AOV voor Vakmensen wordt de arbeidsongeschiktheidsvoorziening (AOV) gefaciliteerd. Voor de uitvoering van de AOV heeft de stichting in SamSam Servicebureau de partner met expertise en met dezelfde visie gevonden.

“Ik ben vooral trots op deze unieke samenwerking, waardoor alle zelfstandigen op een laagdrempelige en passende manier hun risico kunnen afdekken. Deze AOV is gewoon een mooie voorziening en is er voor en door zelfstandigen. Zij zijn de enigen die profiteren”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO.

Inkomensbescherming bij ziekte

FNV Zelfstandigen bestuurder Henk van der Schaft: “Voor alle ZZP’ers, zeker zij die in een ‘zwaar beroep’ werken of al wat ouder zijn, of een medische geschiedenis hebben maar nu wel hun beroep kunnen uitoefenen, is er nu de mogelijkheid om heel betaalbaar je inkomen te beschermen als je ziek wordt."

Er is geen leeftijdsdiscriminatie bij deelname (ook geen eindleeftijd bij deelname) en deelnemers kunnen meebeslissen over de spelregels. Dat was tot nu toe bij andere ‘AOV-en’ vaak helemaal niet mogelijk. "Alle voordelen gaan naar de deelnemers, want er is geen winstoogmerk."

Dennis Kosten, directeur Stichting AOV voor Vakmensen: “Iedereen kan ziek worden en dus ook de zelfstandige. Maar het valt als zelfstandige niet mee om je te verzekeren tegen een betaalbare prijs voor als je langere tijd ziek wordt. Zeker als je een fysiek of mentaal zwaar beroep hebt, wordt het vaak een kostbare zaak, of zijn er medische uitsluitingen en/of leeftijdsbeperkingen van toepassing.

Uitkering gedurende 2 jaar

AOV voor vakmensen is een vorm van crowdsurance en biedt een slimme oplossing (ook voor startende ondernemers) als alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Door deze samenwerking is er nu een arbeidsongeschiktheidsvoorziening waar iedere zelfstandige aan mee kan doen zonder hoge kosten. Je kunt 80% van je inkomen uitgekeerd krijgen, gedurende 2 jaar, als je ziek wordt. Je uitkering wordt dan door de deelnemers betaald uit de gezamenlijke ‘spaarpot’ . Er is een onafhankelijke arbodienst en een accountants controle op deze gezamenlijke schenkkring.”

Alle ondernemers (ZZP’ers) kunnen gebruik maken van de voorziening, echter ondernemers welke aangesloten zijn bij de bovengenoemde (vak)organisaties (alsmede ondernemers welke zijn aangesloten bij Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken SGC) ontvangen een korting. Geen administratieve rompslomp, transparant, betaalbaar, eenvoudig en voor alle zelfstandig ondernemers!

Verder lezen:
> De nieuwe AOV voor vakmensen
> Nieuws: Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend
> Nieuws: De verplichte AOV loopt vertraging op
> Vijf goede voornemens voor zzp'ers

verplichte AOV zzp'er

Toon meer (42)