deZZP Over deZZP paginadeZZP Over deZZP lees meer

deZZP.nl, het ZZP-platform voor de zelfstandige professional

deZZP is hét kennisplatform van de zzp'er. Met informatie en tools die het leven van een zzp'er makkelijker maken. Uitgangspunt zijn de vragen van de zzp'er zelf.
deZZP.nl is een initiatief van ZZP Content Media.

We schrijven al meer dan 20 jaar voor zzp’ers en ondernemers over ondernemerszaken.

ZZP Content Media verbindt twee werelden:
  • We ondersteunen de zzp’er met 'how to'-informatie
  • We helpen onze opdrachtgevers hun producten en diensten op een toegankelijke manier te communiceren.
deZZP.nl is een online platform dat die kennis ontsluit.

Dat doen we laagdrempelig. De vraag van de zzp’er staat letterlijk centraal.
We communiceren niet topdown en afstandelijk, maar persoonlijk, in heldere taal.

We vertellen u graag meer over de ambities en producten van ZZP Content Media.
Neem contact op, dan komen we samen tot concrete ideeën hoe we kunnen samenwerken.

Met vriendelijke groet,
Hans Pieters, ZZP Content Media

hans@deZZP.nl
+31 (0) 20 320 2301