Pilot webmodule 11 januari online

Pilot webmodule 11 januari online

De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zzp’er (iemand buiten loondienst), is sinds 11 januari als pilot online. De pilot gaat zes maanden lopen.

In dienstbetrekking of zelfstandige?

De webmodule moet meer duidelijkheid geven of de werkzaamheden binnen of buiten een dienstbetrekking kunnen worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. De webmodule ‘geeft waar mogelijk zekerheid of iemand als zzp'er aan het werk kan, mits deze naar waarheid is ingevuld’.

De webmodule komt er eerst als pilot en start 11 januari. De looptijd van de pilot is zes maanden. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en zzp’ers zich kunnen voorbereiden. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.

>> Naar de webmodule

Inhuur van zzp'er: beoordeling van de arbeidsrelatie

De regels over inhuur van zzp'ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. De webmodule moet daarin helpen. De webmodule is een online vragenlijst die antwoord geeft op de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Door de vragen in te vullen, krijgt de opdrachtgever een beoordeling van de arbeidsrelatie.

Als alle vragen in de webmodule zijn beantwoord krijgt de opdrachtgever één van de volgende uitkomsten:

    1. Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat u de klus buiten dienstbetrekking kunt laten uitvoeren.
    2. Op basis van de door u gegeven antwoorden lijkt het erop dat er sprake zou kunnen zijn van een dienstbetrekking. Als op deze manier zou worden gewerkt is de kans groot dat er sprake is van een dienstbetrekking.
    3. Op basis van de door u gegeven antwoorden kan geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. De antwoorden wijzen zowel op werken buiten dienstbetrekking als op werken in dienstbetrekking.

Handhaving bij schijnzelfstandigheid

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Aangezien in maart verkiezingen zijn, zal deze datum nog wel eens naar achter kunnen opschuiven. Tot die tijd handhaven de Belastingdienst en de Inspectie SZW minimaal. Alleen bij het niet opvolgen van aanwijzingen of als er sprake is van kwaadwillendheid, handhaaft de Belastingdienst.

Naast de pilot webmodule wordt een helpdesk ingericht, waar opdrachtgevers vragen kunnen stellen over de interpretatie van de vragen en antwoorden in de webmodule.

Platformwerk: rechtsvermoeden loondienst

Het kabinet maakt de komende maanden een start met de uitwerking van een rechtsvermoeden rondom platformwerk, zoals bij maaltijdbezorgers of schoonmakers. Wordt een oproepkracht via een digitaal platform aan opdrachten of opdrachtgevers gekoppeld, dan is er een vermoeden dat deze in loondienst werkt. Het kabinet gaat onderzoeken of dit vermoeden Europeesrechtelijk houdbaar is en of een dergelijk rechtsvermoeden ook van toepassing kan zijn voor andere groepen werkenden.

>> naar de webmodule (let op, link doet het vaak niet direct, anders benaderen via Ondernemersplein)

Zie ook:
>> Inhoud afspraken bepaalt arbeidsrelatie opdrachtgever en zzp'er
>> De ZZP in 20 vragen: modelovereenkomst van opdracht

Toon meer (143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *