Pilot zzp-webmodule in januari online

Pilot zzp-webmodule in januari online

De zzp-webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari als pilot online komen. De pilot gaat zes maanden lopen.

Pilot webmodule zelfstandige

De pilot webmodule, waarmee een opdrachtgever en opdrachtnemer samen kunnen controleren of het welk als zelfstandige (zzp'er) gedaan kan worden of niet,  komt een paar maanden later online dan eerder was gepland.

Hierdoor wordt pas op z’n vroegst 1 oktober 2021, na afloop van de pilot, actief gehandhaafd op schijnconstructies. Volgens de oorspronkelijke plannen zou per 1 januari 2021 de handhaving door de Belastingdienst en UWV (gefaseerd) worden opgestart.

Minimum zzp-tarief

Het Financieele Dagblad noemt het uitstel "de zoveelste tegenslag in de strijd van het kabinet tegen de uitbuiting van slecht betaalde zzp'ers". De Belastingdienst handhaaft al zo'n vier jaar niet meer op de arbeidsrelatie. Met name de zzp'er aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben hierdoor een zeer zwakke onderhandelingspositie.

Eerder dit jaar sneuvelde het beoogde minimumtarief van €16 per uur voor zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit doordat minister Koolmees zijn beoogde zzp-wet introk. Wat resteerde van de oorspronkelijke plannen is de webmodule, waarvan nu de pilotfase is aangekondigd.

Voortgangsbrief  'werken als zelfstandige'

Dit staat in de zesde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’, die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën op 16 november 2020 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het is belangrijk dat het helder is wanneer werk door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer, constateren minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief.

Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contracten grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.

In loondienst of zzp'er?

De webmodule waar het kabinet aan werkt, moet meer duidelijkheid geven of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. De webmodule geeft waar mogelijk zekerheid, mits deze naar waarheid is ingevuld, aldus de bewindslieden. 

De module komt er eerst als pilot. Deze start naar verwachting 11 januari en loopt zes maanden. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument, zodat opdrachtgevers en zzp’ers zich kunnen voorbereiden. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld.

Handhaving schijnzelfstandigheid

In de zomer van 2021 wordt geëvalueerd of de webmodule als instrument behulpzaam is en wordt er besloten over de eventuele definitieve inzet van de webmodule. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en naar de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Meer lezen:

Toon meer (142)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *