Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend

Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bekend

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) moeten verplicht een netto premie van tussen de 85 en 150 euro per maand gaan betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit staat in het voorstel ‘Keuze voor Zekerheid’ dat de Stichting van de Arbeid aan minister Koolmees van SZW heeft overhandigd.

3 maart 2020

Eigenrisicoperiode

Zelfstandigen zijn straks standaard verzekerd voor langdurig inkomensverlies na ziekte of een ongeval. Mensen bepalen bij de start zelf hun eigenrisicoperiode: 1 jaar (standaardoptie), een half jaar of 2 jaar.

De premie zal door de Belastingdienst geheven worden en is een percentage van het bruto-inkomen dat de zzp'er verdient, tot een maximum van € 30.000. De door de Stichting van de arbeid voorgestelde premie voor de standaardverzekering is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar.

De uitvoering komt in publieke handen. Ook is het mogelijk om een gelijkwaardige of aanvullende verzekering te kiezen via de private markt.

Met de publieke verzekering wordt het inkomen tot maximaal € 30.000 bruto per jaar gedekt. Een zzp'er die arbeidsongeschikt wordt ontvangt 70% hiervan. Dat is maandelijks € 1650 bruto (gelijk aan WML). De premie is inkomensafhankelijk.

Zzp-belangenorganisatie Werkvereniging reageert kort, maar krachtig: Niet door de polder gehoord dus ook niet met het voorstel akkoord! Het eigen aov-voorstel van 23 belangenorganisaties onder leiding van de Werkvereniging is bij dit besluit genegeerd.

Afspraken pensioenakkoord

Vanaf een inkomen van € 20.000 bruto per jaar valt de premie tussen indicatief € 120 tot maximaal € 220 bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar. De netto premie komt naar verwachting in een bandbreedte tussen € 85 en € 150 per maand bij een inkomen vanaf € 20.000 bruto tot maximale dekking van € 30.000.

Het voorstel is een uitwerking van de afspraken uit het Pensioenakkoord. De verzekering geldt voor zelfstandigen die geen personeel in dienst hebben. Zij nemen automatisch deel aan de verzekering. Dat voorkomt uitsluiting op basis van leeftijd, beroep of medische risico’s.

De Stichting van de Arbeid wil de uitvoering van de verzekering onderbrengen bij het UWV. De premie-inning zal door de Belastingdienst gebeuren.

Slechts 1 op de 5 zzp'ers verzekerd 

Het aandeel zelfstandigen met een verzekering daalde van 24% in 2013 naar 19% in 2018. Met name mensen met lagere inkomens verzekeren zich minder vaak. Als een zelfstandige zonder verzekering langdurig niet meer kan werken na ziekte of een ongeval, dan teert hij of zij in op het spaargeld en valt uiteindelijk terug op bijstand (€ 1050 per maand).

Rapport 'Keuze voor Zekerheid', Stichting van de Arbeid

Toon meer (143)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *