Prinsjesdag 2024: verlaging mkb-winstvrijstelling

Prinsjesdag 2024: verlaging mkb-winstvrijstelling

Het kabinet stelt voor om de mkb-winstvrijstelling in 2024 te verlagen van 14 procent naar 12,7 procent. Vorig jaar was al bekend dat de zelfstandigenaftrek in stappen omlaag gaat: van 5.030 euro naar 3.750 euro in 2024.

Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal € 20 meer belasting betalen. IB-ondernemers en zzp'ers met een hoger inkomen gaan door de maatregelen meer belasting betalen. De arbeidskorting stijgt met € 113. Vooral de lagere inkomens profiteren hiervan. Het aftrekpercentage voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2024 omlaag van 45,5 procent naar 40 procent. 

'Straffen in plaats van stimuleren'

"Verbijsterend", noemt Margreet Drijvers, directeur PZO, de maatregelen. ‘De zelfstandig ondernemer mag wederom begrotingsgaten vullen. Juist in deze tijden moeten we het ondernemerschap stimuleren en niet straffen. En zo voelt dit wel. Ondernemers lopen risico en dat mogen we niet vergeten.'

'Er valt niets meer te halen bij het mkb,' sluit voorman Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers aan bij de reactie van PZO. 'Na de eerdere stijging van het minimumloon, huurprijzen, vennootschapsbelasting en verlaging van zelfstandigenaftrek en nu ook weer het verlagen van de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent en het versoberen van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), in deze Miljoenennota, is de koek echt op.' 

Meer belasting bij hoger inkomen

Volgens de berekeningen van het kabinet betalen zzp'ers met een lager inkomen komend jaar minder belasting. Ondernemers met een hoger inkomen gaan juist meer belasting betalen. Vooral deze ib-ondernemers hebben te maken met de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek uit het vorige Belastingplan van € 5.030 naar € 3.750 en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling van 14% naar 12,7%.

De plannen zijn nog niet definitief, maar de eerste signalen vanuit de Algemene Beschouwingen zijn niet positief. De maatregel om de benzineprijzen per 1 januari met 21 cent per liter te verhogen, is door de Tweede Kamer van tafel geveegd. Het wettelijk minimumloon moet per 1 januari met 1,7 procent extra omhoog en zo zijn er nog een aantal wensen die bij elkaar 2 miljard euro kosten. Dit geld moet weer komen van... hogere belastingen voor ondernemers.

Toon meer (132)