Privacybeleid

Algemeen
deZZP is gevestigd in .... en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 0000000 met BTWnummer NL 000000000

Wij hebben verschillende merken en platforms. De belangrijkste platforms/merken zijn:
-
-

Wij geven de volgende productvormen uit:
-
-
-


Wij delen je persoonsgegevens binnen de verschillende platforms/merken. Deze persoonsgegevens worden bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt wij doen dit op basis van de toepasselijke privacywetgeving.

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan je recht op privacy en streven ernaar je persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Wij raden je aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

LET OP: Door gebruik te maken van onze diensten en onze websites en door je persoonsgegevens met ons te delen, verklaart je ermee bekend te zijn dat je persoonsgegevens op de in dit Privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt. Opmerking: dit betekent niet jouw ‘toestemming’ voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, wij verwerken jouw persoonsgegevens niet op basis van jouw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Persoonsgegevens

In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan congressen, evenementen en opleidingen, deelnemers aan onze online fora, personen die telefonisch contact met ons opnemen, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze vakbladen, websites en in onze online databanken/gidsen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over je verzamelen:

direct van jou, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, je hebt aangemeld als abonnee, deelneemt aan een congres/event, een opleiding, of een account aanmaakt op een van onze websites of telefonisch contact met ons opneemt;
direct van je wanneer je een van onze websites bezoekt, waaronder informatie die je aan ons verstrekt via inschrijfformulieren op een van onze websites of via mail;
van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;
op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer je een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

Vastleggen van gegevens

Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van je. Dit doen wij op basis van twee grondslagen, namelijk

1) het gebruik van je gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met je

2) het gebruik van je gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van jouw toestemming.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van je verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

betekent dat wij jouw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;
betekent dat wij jouw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.