Steeds meer zzp’ers met vangnet arbeidsongeschiktheid

Steeds meer zzp'ers met vangnet arbeidsongeschiktheid

Begin 2023 had 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een financiële voorziening tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. In 2021 was dat nog 63 procent en in 2019 was dat 59 procent.

Steeds meer zelfstandig ondernemers dekten zich tegen dit financiële risico in door te sparen en/of te beleggen. Dit blijkt uit cijfers van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS.

Zpp'ers kiest voor spaargeld en beleggingen

In de ZEA is aan 6,8 duizend zelfstandig ondernemers gevraagd of zij iets hebben geregeld voor als zij eventueel arbeidsongeschikt zouden raken. Anders dan werknemers zijn zij niet verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In 2023 gaf 37 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan zo nodig terug te kunnen vallen op spaargeld of beleggingen. Dit is de meest genoemde, en sinds de meting vanaf 2019 de sterkst toegenomen getroffen voorziening.

Broodfonds populair onder zzp'ers

Ook sluiten steeds meer ondernemers zich aan bij een schenkkring, zoals een broodfonds. Het aandeel dat zich via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-verzekering) tegen dit risico zegt in te dekken is sinds 2019 vrijwel gelijk gebleven.

Ondernemers die aangeven zich bezig te houden met wat de toekomst voor hun bedrijf in petto heeft, hebben vaker een voorziening voor arbeidsongeschiktheid dan degenen die dat niet doen. Zij hebben relatief vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en noemen ook relatief vaak dat de waarde van hun bedrijf het financiële risico afdekt.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die de financiële situatie van hun bedrijf als zeer goed beoordelen, hebben het vaakst een voorziening tegen het risico op arbeidsongeschiktheid (84 procent). Relatief vaak hebben zij spaargeld of beleggingen hiervoor gereserveerd (61 procent). Ook geven zij relatief vaak aan dat de waarde van hun woning het risico afdekt (23 procent). Van hen die matig of slecht oordelen over de financiële situatie van hun bedrijf is minder dan de helft ingedekt tegen het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid.

Lees ook >> Hoe groot moet je financiële buffer voor tegenvallers zijn als zzp'er?

Toon meer (111)

Nieuws template

Koptekst 1 = de titel

Let op! Tekst die geschreven is in Microsoft Word nòòit rechtstreeks plakken/invoeren in dit CMS!! Kans is groot dat er code ingevoerd wordt die de tekstopmaak veranderen of erger nog de CSS van de website in zijn geheel ruïneren!

Paragraaf = platte / lopende tekst

Accent = inspringen verhogen, italic en/of italic bold
Gebruik zachte returns om de tekst op een volgende regel te laten beginnen, Gebruik harde returns om een nieuwe paragraaf/alinea te beginnen.

Opsomming/genummerde lijst

  1. Gebruik waar nodig opsomming met bullets, eventueel genummerde opsomming.
  2. Opsommingen dienen met een harde return onderscheiden te worden om elke regel/zin van een bullet/cijfer te voorzien
  3. Volgende tekstregel etc.

Alinea koppen = Koptekst 2 of Koptekst 3

(en altijd onderscheiden met een harde return, anders gaat de opmaak mee met de volgende tekstregel)

URL's

Geef een link (url) een onderstreping en laat deze altijd openen in een nieuwe browser pagina. Anders ben je de bezoeker kwijt.

Afbeelding/foto

Plaats een afbeelding in de lopende tekst. Vergeet niet bij het selecteren van de gewenste afbeelding om afbeeldingsgrootte op 'groot' of 'volledige grootte' te zetten.

Kleuren

Teksten kunnen ook accentkleuren gegeven worden;

  • Zwart is standaard
  • Grijs is secundair: #808080
  • Rood wordt standaard gebruikt voor links: #e30613
  • Blauw wordt standaard gebruikt voor links-mouseover effect: #50bdce
Toon meer (111)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *