Steun moet direct naar zzp’er in cultuur, niet via allerlei omwegen

Steun moet direct naar zzp'er in cultuur, niet via allerlei omwegen

Halverwege januari presenteerde de Taskforce culturele en creatieve sector haar openings- en herstelplan aan het kabinet en de Tweede Kamer. De Fair Practice Code vormt het uitgangspunt in deze afspraken.

Fair Practice Code Cultuur

De Taskforce heeft een set afspraken opgesteld waarmee wordt gewaarborgd dat noodsteun alle onderdelen van de culturele keten bereikt (van maker tot technicus, tot producent en presentatieplek). Om te voorkomen dat freelancers, flexwerkers en zzp'ers opnieuw buiten de boot vallen qua coronasteun, moet er onmiddellijk een vangnet komen. Het Platform voor Freelance Musici schreef samen met De Creatieve Coalitie schreven een brief aan de Tweede Kamer waarin ze oproepen om deze groep werkenden niet te laten vallen.

Waar de Fair Practice Code een vangnetregeling bepleit, waarbij zelfstandigen en freelancers in de creatieve sector direct steun ontvangen, kiest het kabinet voor een nieuw steunpakket waarbij het geld naar de producenten. En niet naar de zzp’ers, zoals in de kop van het persbericht wordt gesuggereerd

Vangnetregeling culturele en creatieve sector

De Taskforce bepleit een Fair practice bij nood- en herstelsteun, waarmee wordt gewaarborgd dat noodsteun alle onderdelen van de culturele keten bereikt (van maker tot technicus, tot producent en presentatieplek).

Een van de zes voorstellen betreft een vangnetregeling. Deze richt zich op zelfstandig werkenden die kunnen aantonen dat opdrachten zijn weggevallen en die aantoonbaar op geen enkele andere manier aanspraak kunnen maken op compensatie of doorbetaling van hun opdrachtgever.

De regeling kan worden ingericht naar het voorbeeld van de regeling Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE), met als kenmerkend verschil tussen de vangnetregeling en de ATE dat alleen een individueel werkende een aanvraag kan indienen.

Compensatie gemiste inkomsten

Het kabinet gaat in het nieuwe steunpakket voorbij aan de oproep van de sector. Daarmee laat ze de zelfstandigen in de culturele opnieuw bungelen. Financieel is de slagkracht op. Wat freelancers willen is simpel: compensatie voor hun gemiste inkomsten, zoals het Platform voor Freelance Musici en De Creatieve Coalitie treffend verwoorden.

Dat het nieuwe kabinet kan en moet in actie komen. De individuele makers en uitvoerenden redden het niet zonder hulp. Na een uitputtingsslag van twee jaar mag de reddingsboot eindelijk wel eens uitvaren.

Zonder publiek geen inkomsten

De Taskforce bepleit in het Openings- en herstelplan culturele en creatieve sector maatregelen om de arbeidsmarktpositie van werkenden in de sector te versterken. Zonder makers en uitvoerenden geen kunst en creatieve productie.

zzp culturele sector

Toon meer