Cultuursector werkt aan eigen zzp-pensioen

Samen met sociale partners in de sector cultuur werkt Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan een pensioenoplossing voor zelfstandigen in de cultuursector. Het werken aan deze pensioenoplossing is gestart vanuit de behoefte van zzp’ers zelf en houdt rekening met het onregelmatige inkomen en de dynamiek van het werk van zelfstandigen.