Wat betekent de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou?

Wat betekent de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou?De AOV-zzp komt er definitief, met ingang van 2027. Wat houdt het in? En hoeveel gaat het jou als zzp’er (extra) kosten? Veel hangt af wat je nu al hebt geregeld. Waarom komt er een verplichte OAV? De verplichte verzekering moet zelfstandige ondernemers en zzp’ers beter beschermen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte. Slechts iets meer dan een op de vijf zzp’er is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Vooral zzp’ers met een laag inkomen kiezen ervoor om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. De verplichte AOV in een notendop Uitgangspunt van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV-zzp) is dat je standaard bent verzekerd voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen. De uitkering is maximaal rond de € 30.000 bruto per jaar (143% van het wettelijk minimumloon). Vanaf het moment dat je 1 jaar niet hebt kunnen werken door ziekte krijg je een AOV-uitkering die gelijk is aan: 70% van het laatstverdiende inkomen maximaal 100% van het wettelijk minimumloon bedraagt (ten tijde van het wetsvoorstel: € 1650 bruto per maand). De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Is de verzekering straks verplicht? Ja. Je kunt er wel voor kiezen om zelf een AOV af te sluiten bij een private verzekeraar. Dit geldt bijvoorbeeld als je nu al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Hoe deze zogenaamde opt-out eruit gaat zien moet nog worden bekendgemaakt. Je kunt ervoor kiezen om je boven op de standaardverzekering aanvullend te verzekeren. Dat kan: via een schenkkring, zoals een broodfonds. Bij een schenkkring leg je elke maand een bedrag in, in een “spaarpot”. Als je ziek wordt, krijg je door de andere zelfstandigen van de schenkkring een bedrag geschonken. Omgekeerd schenk je zelf een klein bedrag uit jouw “spaarpot” als een van de ander deelnemers ziek is. De maandelijkse inleg is niet aftrekbaar. een aanvullende AOV-verzekering bij een verzekeraar, dan is de premie aftrekbaar. Hoe hoog wordt de premie voor de verplichte AOV? De premie voor de verplichte AOV bedraagt naar schatting 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een maximumbedrag van rond de € 205 p/maand bruto (rond de € 135 netto) bij een inkomen van € 30.000 of meer. Als je minder verdient, is de premie 8% van je inkomen. Is je winst € 20.000, dan is de premie € 133,33 p/maand, maar is de uitkering ook lager: (70% van € 20.000/12 =) € 1166,66 p/maand. Let op! Eén jaar wachttijd? De uitkering gaat pas na 1 jaar ziek zijn in. Je kunt straks kiezen om de wachttijd aan te passen in 26 weken (half jaar) of 2 jaar. Ben je bijvoorbeeld aangesloten bij een Broodfonds, dan heb je de eerste 2 jaar al een inkomen bij ziekte, en kun je de wachttijd verlengen naar 2 jaar. Hierdoor betaal je een lagere premie. Steeds meer zzp’ers hebben een vangnet tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Meestal in de vorm van spaargeld en/of beleggingen. Als je buffer groot genoeg is om het twee jaar uit te zingen of als je bent aangesloten bij een schenkkring, is het interessant om te kiezen voor een wachttijd van 2 jaar. Moet je je zorgen maken over de verplichte AOV-zzp? Zorgen is een groot woord. Voor een best wel grote groep zzp’ers wordt het waarschijnlijk toch wel even schrikken. Zoals gezegd is de premie een percentage van je inkomen. Netto ben je straks rond de 5 procent van je inkomen kwijt. Ben je een van de vele zzp’ers die nu niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, dan heeft het inkomenseffect groot. Dat geldt ook als je al lid bent van een schenkkring, zoals een broodfonds. De premie voor de verplichte AOV komt boven op het bedrag dat je al opzijzet voor je schenkkringspaarpot. Alleen als je nu al een verzekering hebt, verandert er weinig tot niets. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl

Werkplatform Temper komt met eigen sociaal vangnet

Werkplatform Temper komt met eigen sociaal vangnet Zelfstandige platformwerkers die via Temper bijklussen zijn per 15 april 2022 automatisch verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen en tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De verzekering wordt bekostigd door een kleine verhoging van de opdrachtgevers-bijdrage, en kost de zelfstandige professional dus niets extra. Collectieve verzekering voor platformwerkers “Het grootste gat tussen vast en zelfstandig werk is het ontbreken van toegankelijke sociale zekerheden”, aldus Temper oprichter Niels Arntz. “Met deze ongeëvenaarde verzekeringen overbruggen we dit gat, en we hopen dan ook dat andere platforms ons voorbeeld zullen volgen”. De verzekering is tot stand gekomen in samenwerking met belangenbehartiger FreeFlex Foundation en digitale verzekeraar Alicia. Temper spreekt van een wereldprimeur: de eerste collectieve verzekering – inclusief tijdelijke arbeidsongeschiktheid – voor zelfstandige platformwerkers. Zzp’er is vaak onverzekerd vanwege hoge kosten Veel zelfstandigen besluiten vanwege de (hoge) kosten en complexiteit om zich niet te verzekeren, waardoor een vangnet ontbreekt als er iets misgaat. Daarom heeft het digitale platform Temper samen met belangenbehartiger FreeFlex Foundation de mogelijkheden van een collectieve verzekering voor zelfstandige platformwerkers onderzocht. Uiteindelijk is digitale verzekeraar Alicia door Temper benaderd met het verzoek een passende, collectieve verzekering te ontwikkelen voor de mensen die Temper gebruiken om bij te verdienen. Zelfstandigen die via het digitale prikbord Temper aan de slag gaan, zijn per 15 april 2022 automatisch verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, ongevallen en twee jaar arbeidsongeschiktheid. De verzekering is inclusief ouderschaps- en rouwverlof, dus de zelfstandige is ook gedekt voor een eenmalige uitkering bij het krijgen of adopteren van een kind, het verlies van een naaste familielid of bij een miskraam. Steeds meer zelfstandigen op moderne arbeidsmarkt Alicia’s CEO Marijn Moerman is trots op het nieuwe product. “Eén van de grote uitdagingen van de moderne arbeidsmarkt is dat het aandeel zelfstandigen stijgt terwijl de verzekeringsgraad daalt”, aldus Moerman. “Alicia specialiseert zich in maatwerk verzekeringen voor zelfstandigen, en met deze wereldprimeur denken we een oplossing te hebben gevonden die breed ingezet kan worden en echt een verschil kan maken”. Met de vangnetverzekering loopt Temper voor op de komst van een verplichte arbeidsongeschikheidsverzekering voor zzp’ers, die is aangekondigd en rond 2024 wordt verwacht. Lees ook: hoe groot moet je buffer zijn? Zelfstandigen die via online platform Temper werken geen uitzendkrachtDe rechtbank Amsterdam oordeelt dat Temper een online platform voor werk is, en geen uitzendbureau. >>Zzp-wet in aangepaste vorm weer een stapje dichterbijMinister Karien van Gennip van SZW heeft een aangepaste zzp-wet naar de Raad van State gestuurd. Deze wijk op 2 punten af van het oorspronkelijke wetsontwerp. >>LiveLearn en deZZP lanceren zzp e-Learning platformdeZZP en LiveLearn lanceren een nieuw ZZP e-Learning platform, met als doel om ZZP’ers te ondersteunen om zich continu te verbeteren. >>Subsidiepot aanschaf elektrische bestelauto bijna leegDe SEBA-subsidieregeling voor ondernemers die een elektrische bestelauto willen kopen of leasen, is nog maar voor 17% gevuld. >>Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een feitDemissionair minister Van Gennip van SZW heeft op de valreep de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorgezet. >>Toon meer (143)

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in

Coalitieakkoord Rutte IV: zzp’er levert in Onder de eufemistische kopje ‘Helderheid voor zelfstandigen’ staan in het coalitieakkoord voor het kabinet Rutte IV de plannen voor zzp’ers benoemd. ‘Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd,’ meldt de tekst van het regeerakkoord. Waar die ondersteuning uit bestaat, maken de afspraken tussen de coalitiepartijen niet duidelijk. In de basis zijn de maatregelen een-op-een overgenomen van de aanbevelingen van de commissie Borstlap. Webmodule De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. EU-wetsvoorstel: werknemer, tenzij De SER heeft afgelopen zomer het kabinet geadviseerd om de bewijslast om te keren (iemand is werknemer, tenzij het tegendeel blijkt). De Europese Commissie heeft begin december een wetsvoorstel over platformwerkers gepresenteerd, dat uitgaat van hetzelfde principe. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen. Zelfstandigenaftrek verder omlaag De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting. In de bestaande plannen zou de zelfstandigenaftrek in stappen worden verlaagd tot € 3.240. VZN: Regeerakkoord biedt zelfstandigen geen helderheid over hun positie Het langverwachte regeerakkoord van Rutte IV maakt geen einde aan de jarenlange discussie over een volwaardige positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt, stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland in een reactie. ‘Vier jaar geleden werd nog een streven naar een wettelijke definitie van de zelfstandige in het vooruitzicht gesteld. Het komende kabinet komt op dit vlak niet verder dan een doorontwikkeling van een webmodule, die de pilotfase nog niet is ontstegen. Ook op het vlak van een sociaal stelsel voor zelfstandigen moet VZN vaststellen dat het voornemen om te komen tot een modern sociaal vangnet voor zelfstandigen ontbreekt. Het nieuwe kabinet zou de zelfstandigenaftrek juist hiervoor moeten inzetten.’ In een reactie zegt Werkvereniging: ‘Het nieuwe kabinet belooft stimulering van ondernemerschap, maar in het coalitieakkoord ontbreken zowel visie als plannen om dat voor elkaar te krijgen.’ VZN adviseert de formateur om, naar Belgisch voorbeeld, een staatssecretaris voor Zelfstandigen aan te stellen op het ministerie van Economische Zaken. ‘Dat onderstreept de positie van zelfstandigen als ondernemers, stimuleert zelfstandig ondernemerschap en draagt ertoe bij dat het deze kabinetsperiode wel lukt om zelfstandigen helderheid te verschaffen over hun positie.’ Lees ook: >> Hoe groot moet je buffer zijn? >> Wat betekent de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor mij?Zelfstandigen die via online platform Temper werken geen uitzendkrachtDe rechtbank Amsterdam oordeelt dat Temper een online platform voor werk is, en geen uitzendbureau. >>Zzp-wet in aangepaste vorm weer een stapje dichterbijMinister Karien van Gennip van SZW heeft een aangepaste zzp-wet naar de Raad van State gestuurd. Deze wijk op 2 punten af van het oorspronkelijke wetsontwerp. >>LiveLearn en deZZP lanceren zzp e-Learning platformdeZZP en LiveLearn lanceren een nieuw ZZP e-Learning platform, met als doel om ZZP’ers te ondersteunen om zich continu te verbeteren. >>Subsidiepot aanschaf elektrische bestelauto bijna leegDe SEBA-subsidieregeling voor ondernemers die een elektrische bestelauto willen kopen of leasen, is nog maar voor 17% gevuld. >>Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een feitDemissionair minister Van Gennip van SZW heeft op de valreep de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorgezet. >>Toon meer (143)