Wat je kunt leren van het rookverbod

Kortgeleden was ik een weekendje naar Berlijn. Eén ding viel me meteen op: roken is in de Duitse hoofdstad nog heel normaal. In de horeca werd vrolijk gepaft en in winkels was de muur van de servicecounter ouderwets behangen met sigarettenpakjes. Eens te meer realiseerde ik me hoe bijzonder het is dat roken in korte tijd uit de horeca en andere plaatsen is verbannen.