PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kaders

PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie onmogelijk met huidige kader Wet DBA PZO en VZN, samenwerkend in het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, vinden het goed dat het kabinet eindelijk met het zpp-dossier en Wet DBA aan de gang gaan, maar zijn teleurgesteld dat helemaal niet ingegaan op de broodnodige nieuwe wet- en regelgeving. Duidelijkheid scheppen over de arbeidsrelatie is met de huidige kaders bovendien een onmogelijke opgave. Handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid Onlangs verscheen het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Focus op handhaving Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid’. Daarnaast heeft de Auditdienst Rijk een evaluatie gedaan op het toezichtplan van de Belastingdienst. Duidelijk is geworden dat de Belastingdienst worstelt met het toezicht en de handhaving op arbeidsrelaties. Het kabinet reageert in een brief aan de Tweede Kamer op deze onderzoeken. Wet DBA ‘een draak van een wet’ Om de arbeidsrelatie te kunnen duiden is de Wet DBA in 2016 ingevoerd. De gedachte is dat zo kan worden bepaald of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden gedaan. Een mooie gedachte, en met het huidige arbeidsrecht ook essentieel om überhaupt een opdracht voor een opdrachtgever uit te kunnen voeren. In de praktijk is de wet DBA een draak van een wet, stellen PZO en VZN vast. Het ontbreekt aan duidelijkheid voor alle betrokken partijen. “We zijn dan ook niet verbaasd over de strubbelingen van de Belastingdienst. We verbazen ons wel over een aantal aanbevelingen en het gebrek aan actie terwijl de noodzaak om het verbeteren van wet- en regelgeving steeds groter wordt”, laat Cristel van de Ven, voorzitter Netwerk Zelfstandig Ondernemers en VZN weten. Uitstel controle Wet DBA Bij de Belastingdienst ervaart men het uit te voeren toezicht als bijzonder lastig en complex. Zij moeten namelijk een complexe vertaalslag maken van het arbeidsrecht naar de fiscaliteit. Dat dat niet gemakkelijk is, blijkt ook uit cijfers. De Belastingdienst heeft geen enkele vaststelling van kwaadwillendheid gedaan, er zijn amper aanwijzingen gegeven en er is slechts één naheffingsaanslag opgelegd. Om het voor de Belastingdienst makkelijker te maken wordt aanbevolen om de bewijslast om te draaien en het bestaande moratorium op te heffen. “Als de Belastingdienst deze complexe vertaalslag al niet kan maken, hoe kan de minister dan van opdrachtgevers en opdrachtnemers verwachten dat zij dat wel kunnen?”, vraagt Margreet Drijvers zich af. Het ontbreekt echt nog steeds aan heldere kaders. ‘Breng ondernemerschap terug in beoordeling’ PZO en VZN zien deze worsteling al jaren en hebben het voorstel gedaan om het ondernemerschap weer in de beoordeling terug te brengen. Ook in het coalitieakkoord is bepaald dat ondernemers de ruimte moeten krijgen en dan moet je ze wel kunnen onderscheiden van de werknemers. Niet door ze als werknemer te beoordelen, maar juist als ondernemer. Ook voor de Belastingdienst veel objectiever te bepalen. Een aanbeveling die wordt gedaan door ADR is het verbeteren van de wet- en regelgeving. Een oproep waar we helemaal achter staan. Hier zit de crux van het probleem en dus ook de oplossing. Het is dan ook opvallend dat juist op dit cruciale punt de minister geen helder antwoord geeft in de brief vinden PZO en VZN. Gelijk speelveld zzp’er en werknemer Tot slot is de insteek om een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en werknemers voor contractvormen te creëren. Echter, om dat gelijker speelveld te creëren worden verplichtingen opgelegd aan de zelfstandige en fiscale voordelen die bedoeld zijn om risico’s af te dekken afgeschaft. Hierdoor gaan de lasten van zelfstandigen omhoog, maar niet direct het tarief. Kortom, hiermee wordt zelfstandige getroffen en wordt de opdrachtgever ongemoeid gelaten. En dan is de vraag of er wel daadwerkelijk een gelijk speelveld ontstaat of dat zelfstandigen – juist die aan de onderkant – nog verder de armoede in raken. >> blog: De Wet DBA is al vanaf het begin een spookwetPrognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtING Research: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkracht Door nieuwe regelgeving voor uitzenders wordt flexwerk in de toekomst >>Kunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt >>Nieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)

De wet DBA is al vanaf het begin een spookwet

De wet DBA is al vanaf het begin een spookwet Als opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’ers) heb je graag zekerheid over de arbeidsrelatie die je met elkaar aangaat. Het kabinet laat verstek gaan. Geen handhaving Wet DBA Tot 1 mei 2016 gaf de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die zekerheid. vanaf 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Een wet die vanaf dag 1 niet heeft gewerkt. Nu we acht jaar verder zijn en handhaving opnieuw voor 2,5 jaar in de ijskast gaat, ontstaat een vermoeden van kwade opzet. Voor de verduidelijking, ‘kwade opzet’ is een begrip uit het strafrecht. Maar toch, als kabinet op kabinet (Rutte) nalatig zijn wat betreft de handhaving van (schijn)zelfstandigheid, dan is op zijn minst sprake van nalatigheid en aansprakelijkheid. Door bewust niets te doen, zijn de kabinetten verantwoordelijk voor de groei van een leger van honderdduizenden schijnzelfstandigen. De meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt moet het nu ook zonder sociaal vangnet doen. En de politiek kijkt weg. De kabinetten hebben een vacuüm gecreëerd waarin slecht opdrachtnemerschap wordt beloond. Vangnet voor zzp’ers en minimum uurtarief Oud-minister Koolmees heeft geprobeerd om met een ZZP-wet duidelijkheid te scheppen. Ook kondigde hij een webmodule aan. Beide hebben de eindstreep niet gehaald. In voortgangsbrief werd de invoering een jaar uitgesteld, in voortgangsbrief nummer zes sneuvelde de ZZP-wet. De conceptwet bevatte een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro (in 2021). Die is van tafel. Wel kondigde hij een een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (aov-zzp) aan. Aan het begin van de coronacrisis beloofde hij een vangnet voor zzp’ers bij inkomensachteruitgang. In de praktijk kwam daar met de TOZO weinig van terecht. Fiscale voordeel zzp’er Het nieuwe kabinet gaat voort met het beleid van de voorgangers. Er is een handhavingswet, de wet DBA, maar die werkt niet, zoals de Algemene Rekenkamer aantoont in haar rapport ‘Focus op handhaving Belastingdienst’. Het antwoord van staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van Sociale Zaken is opnieuw 2,5 jaar uitstel. Werkgevers ontlopen zo hun sociale plicht en de afdracht van sociale premies. Ondertussen krijgen de (schijn)zelfstandigen het verwijt dat zzp’ers het sociale stelsel ondermijnen. “Zzp’ers zijn zzp’er vanwege het fiscale voordeel”. Gek genoeg hoor je dat verwijt nooit over de opdrachtgever van schijnzelfstandigen. Het is de wereld op zijn kop, die wordt gefaciliteerd door onverschillige kabinetten. Hans Pieters, 1 juli 2022BlogDe wet DBA is al vanaf het begin een spookwetBlogDe zzp’er als speelbal van VNO-NCWMet de oprichting van een nieuw te starten Netwerk Zelfstandig Ondernemers leggen VZN en PZO de stem van de zzp’er in handen van VNO-NCW….BlogSteun moet direct naar zzp’er in cultuur, niet via allerlei omwegenHet kabinet gaat in het nieuwe steunpakket voorbij aan de oproep van de culturele en creatieve sector voor individuele steun…..BlogVijf goede voornemens voor zzp’ersMet deze vijf goede voornemens sta je er als zzp’er aan het einde van 2022 een stuk beter voor….BlogWeinig oog voor werkgever in voorstellen arbeidsmarktDe nieuwe coalitie Rutte IV wil de kloof tussen vast en flex verkleinen. De voorstellen tonen weinig oog voor de positie van de werkgever….Toon meer

Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt

Kabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijt De handhaving van de Wet DBA is opnieuw ‘uiterlijk’ 2,5 jaar opgeschort. Het kabinet rechtvaardigt het uitstel met een uitvoerige en wollige kamerbrief, als reactie op een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. Zzp-belangenverenigingen reageren teleurgesteld. Handhaving schijnzelfstandigheid Op 5 april 2022 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gepubliceerd over de handhaving op het gebied van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst. De conclusie van het onderzoek: De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Belastingambtenaren controleren bij steeds minder opdrachtgevers of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Tussen eind 2019 en 2021 is precies één keer een correctie opgelegd. Uit het rapport blijkt dat de Belastingdienst worstelt met het fiscaal onderscheiden van én de handhaving op schijnzelfstandigheid. Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid lijken politiek en uitvoering naar elkaar te kijken voor oplossingen, stelt de Algemene Rekenkamer vast. Met de Wet DBA kreeg de Belastingdienst meer mogelijkheden om repressief te handhaven, maar het moratorium zorgde direct voor inperking van deze mogelijkheden. Ook blijkt niet dat de Belastingdienst sinds de invoering van de Wet DBA (beter) in staat is om schijnzelfstandigheid aan te pakken. Fiscale en sociaalrechtelijke verschillen werknemer-zzp’er De kern van het probleem laat zich samenvatten in onderstaande vier elementen, stellen staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW: De bestaande fiscale en sociaalrechtelijke verschillen tussen werknemers en zelfstandigen maken het aantrekkelijk voor organisaties om zelfstandigen in te huren in plaats van werknemers in dienst te nemen. De beoordeling of sprake is van zelfstandigheid of werknemerschap is voor betrokkenen lastig en voor de Belastingdienst tevens arbeidsintensief. De Belastingdienst heeft onvoldoende inzetbare handhavingscapaciteit. Het handhavingsmoratorium versterkt de voorgaande drie knelpunten. (Schijn)zelfstandigen werken voor eigen rekening en risico De juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie is niet alleen van belang voor de juiste belastingafdrachten, maar ook met name voor de toedeling van passende rechten en plichten in de sociale zekerheid en met betrekking tot de arbeidsrechtelijke bescherming. Werknemers kennen een uitgebreidere bescherming in de sociale zekerheid en voor het arbeidsrecht dan zelfstandigen die voor eigen rekening en risico werken. In plaats van actie te ondernemen, schuift het kabinet het dossier weer 2,5 jaar door. In de praktijk komt dit erop neer dat staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW het dossier gewoon parkeren bij hun opvolgers. Over 2,5 jaar hangt de schaduw van de verkiezingen boven besluiten van het kabinet. Dit is een herhaling van zetten. Oud-minister Koolmees koos voor dezelfde ‘strategie’ rondom het zzp-dossier en de schijnzelfstandigheid. Gelijker speelveld werknemer en zelfstandige In die zin is de inhoud van de kamerbrief extra wrang: “Het kabinet kiest daarom conform het coalitieakkoord ervoor om de komende tijd maatregelen te nemen langs drie lijnen om (de regels rondom) het werken met en als zelfstandige(n) meer toekomstbestendig te krijgen. De urgentie en de aard van de problematiek maakt dat de inzet op een specifieke lijn niet afhankelijk kan zijn van één van de andere lijnen, maar vereist wel dat de onderlinge samenhang bewaakt wordt”, stellen staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van SZW. De drie lijnen (om de besluitvorming rondom schijnzelfstandigheid te rekken, red.) zijn als volgt: De inzet op een gelijker speelveld voor contractvormen wat betreft arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit; Meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige buiten dienstbetrekking (beoordeling van arbeidsrelaties) alsmede het ondersteunen van werkenden om hun rechtspositie op te eisen, en; Het verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid. Prognose ING: Nieuwe regelgeving maakt zzp’er aantrekkelijker dan uitzendkrachtKunstenbond klaagt Staat aan: compenseer zzp’ers voor coronaschadeDe Kunstenbond stelt de overheid aansprakelijk voor coronaschade zzp’er in de de culturele en creatieve sector. >>PZO en VZN: duidelijkheid over arbeidsrelatie is onmogelijke opgave met huidige kadersKabinet is grip op schijnzelfstandigheid volledig kwijtNieuwe, laagdrempelige zzp-arbeidsongeschiktheidsvoorzieningFNV Zelfstandigen, PZO, en VLOK lanceren een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen. >>Toon meer (89)