Het ‘to do’-lijstje voor een onbezorgd 2023

Het ‘to do’-lijstje voor een onbezorgd 2023Het is goed om het jaar te beginnen met een lijstje met aandachtspunten om over na te denken. We helpen je met een start met 5 onderwerpen die je zelf kan aanvullen: 1. Is mijn tarief nog goed? Dat is een legitieme vraag met de hoge inflatie. In 2022 stegen de cao-lonen gemiddeld met 3,2%. Qua tariefsverhoging moet je daar weer boven zitten, vijf procent is een heel reëel percentage. Het kabinet bouwt de zelfstandigenaftrek namelijk in vijf jaar af tot 900 euro in 2027. De enige manier om dat te compenseren is je tarief te verhogen. Voor 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Dat is 1.280 euro minder aftrek dan in 2022. Je betaalt dus meer belasting. Daarbovenop betaal je als zelfstandige de Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De premie is een percentage van de winst (uit onderneming), dus een lagere zelfstandigenaftrek betekent automatisch een hogere bijdrage. 2. Klopt de voorlopige aangifte? De voorlopige aangifte die de Belastingdienst stuurt is gebaseerd op de omzet van 2 jaar geleden (de aangifte van 2021). Misschien heb je inmiddels een veel hogere omzet. Bijvoorbeeld omdat je je tarieven hebt verhoogd of meer werk hebt. Het Nederlandse belastingstelsel is progressief: hoe hoger je winst, hoe hoger het percentage dat naar de belastingen gaat. Na een goed jaar kan de uiteindelijke aanslag hierdoor een behoorlijke tegenvaller zijn. Omdat het fijner is om belasting terug te krijgen in plaats van bij te betalen, kun je in dat geval beter de voorlopige aanslag wijzigen. Je boekhouder kan je daarbij helpen. 3. Wat ga ik doen na de FOR? De fiscale oudedagsreserve (FOR) is verleden tijd. Ruim een op de drie (34 procent) van de zzp’ers en zelfstandig ondernemers maakt gebruik van de FOR en moet op zoek naar een alternatief. De meest voor de hand liggende optie is fiscaal pensioensparen door middel van lijfrentesparen. De inleg is fiscaal aftrekbaar. De maximale hoogte van de aftrek (‘jaarruimte’) is afhankelijk van de hoogte van de winst. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een mix en sparen in box 3. Het voordeel hiervan is dat je vrij over je geld kunt beschikken. Maar dan moet je wel de discipline hebben om van het geld af te blijven tot je pensioen. Over je vermogen onder de grens van €50.650 (partners: €101.300), betaal je geen belastingen in box 3. 4. Is het niet tijd voor een buffer? Heb je een financieel plan B bij ziekte of andere tegenvallers? Volgens budgetinstituut Nibud moet je als zzp’er minimaal drie tot vijf keer je gemiddelde jaarinkomen aanhouden. Met het Geldplan ZZP kun je zien welke risico’s je als zzp’er loopt en je kans op financiële problemen verkleint. Op het einde van de vragenlijst ontvang je een persoonlijk actieplan met concrete stappen. Het Geldplan ZZP is gratis en anoniem. 5. Zin in iets nieuws Je bent pas echt een ondernemer als je plannen maakt. Zet je dromen weer eens op papier. En maak er een mooi project van. Je kunt het in 2 onderdelen opknippen: Het herziene ondernemingsplan Je persoonlijke doelen en dromen Een ondernemingsplan is een levend document. Het is jouw eigen verhaal, een evaluatie van je uitgangspunten. Het is de jaarlijkse herijking van je doelen, gebaseerd op je persoonlijke ontwikkeling, de marktomstandigheden, wensen uit je netwerk et cetera. Waar wil je over pakweg vijf jaar staan en wat heb je daarvoor nodig? De ideeën heb je zelf. De feedback en het coachend klankbord van een NOAB-adviseur zorgt ervoor dat je plannen met de juiste vragen naar een hoger niveau worden gestuwd. Wat voor je onderneming geldt, gaat net zo goed op voor je privésituatie. Wat je droom ook is – bijvoorbeeld een vakantiehuisje of sabbatical – het helpt als je de doelen visualiseert en concretiseert met een financieel plan. Durf te dromen, durf te doen. En zoek uit wat je er voor nodig hebt. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl.

Waar hoop je over 5 jaar te staan

Waar hoop je over 5 jaar te staan?Wie na twee coronajaren op een rustig ondernemingsjaar hoopte, kwam bedrogen uit. Met de hoge inflatie en energieprijzen is het opnieuw hard werken. Het helpt als je weet waar je naartoe wil, wat je persoonlijke en je ondernemersdoelen zijn. Het helpt om vijf jaar vooruit te kijken. Een (business)plan en langetermijndoelen bieden houvast als het lastig wordt. Het nieuwjaar is de tijd van goede voornemens. Helaas geldt voor de meeste voornemens dat ze voor het eind van januari alweer zijn verbroken of dat het toch meer moeite kost dan gedacht. Dat komt door twee kenmerkende karakterzwakten van een goed voornemen. Meestal gaat het erom dat je iets wilt veranderen waar je ontevreden mee bent. Bijvoorbeeld je gewicht of alcoholconsumptie. Wat ook niet helpt, is dat het een korte-termijndoel is. Als je het hebt bereikt, val je al snel terug in je oude gewoonte. Een A4-businessplan In plaats van een gewoonte te veranderen waar je ontevreden mee bent, kun je je beter focussen op een doel waar je enthousiast van wordt. Een doel waar je vanuit intrinsieke motivatie energie van krijgt. Het is leuk om erover na te denken. Wat heb je nodig om dat doel te bereiken? Wat zijn je ambities? Het helpt enorm om je ondernemersdoelen op een A4’tje te formuleren. Daarmee zet je jezelf aan tot beweging. Je doelen kun je vertalen naar een A4-businessplan, waarin je je ambitie vertaalt naar praktische zaken als marketing, doelgroep, zichtbaarheid als onderneming en het opbouwen van reserves. Daarmee houd je je focus. Een duidelijk plan van ‘de lijn die je wilt lopen’ geeft ze een streepje voor ten opzichte van ondernemers die geen duidelijke doelen hebben. Creativiteit en rust Met een duidelijke toekomstvisie over waar je over 5 jaar wil staat, is het ook makkelijker om op een plan-B terug te vallen. Als ondernemer leer je omgaan met onzekerheden en tegenslag. Je moet voortdurend bijsturen. Bijvoorbeeld omdat je nieuwe zakelijke energiecontract voor een enorme lastenverzwaring zorgt. Met een vijfjarenplan heb je een visie waarop je kunt terugvallen. Het helpt je om je gedachten te ordenen en rust te creëren. Zodat de creativiteit terugkomt en je weer ruimte in je hoofd krijgt. Waarbij je niet kijkt wat niet meer kan, maar juist wat er wel nog (anders) kan en nodig is. Er zijn heel veel redenen waarom een vijfjarenplan zo effectief is: Je krijgt er energie van: In plaats van in belemmeringen te denken, heb je een doel voor ogen. Een beeld van wat je wil bereiken. Vandaaruit kun je je doelen, mensen die erbij kunnen helpen, randfactoren en actiepunten formuleren. En nadenken hoe je de belemmeringen het beste kunt omzeilen. Je behoudt het overzicht: Als je onderneemt, word je vaak opgeslokt en afgeleid door de waan van alledag. Daardoor is er weinig ruimte voor reflectie. Het is ook de reden waarom de feestdagen en zomervakantie zo belangrijk zijn. Pas als je de boel kan loslaten, krijg je ruimte in je hoofd om van een afstand terug te kijken en de balans op te maken. Hetzelfde geldt voor een vijfjarenplan. Je kunt op elk moment teruggrijpen op het plan dat er ligt. Je maakt jezelf crisisbestendig: De ontwikkeling van je onderneming verloopt niet langs een rechte lijn. De periodes dat je de wind in de rug hebt, worden afgewisseld door economisch zwaar weer. Natuurlijk moet je sleutelen aan je plannen en gaan dingen minder voortvarend dan je voor ogen had. Minder snel. Juist dan helpt het als je je laat leiden door je plan. Je zorgt voor een gezonde financiële basis: Bij een (ondernemings)plan horen een financiële onderbouwing en werk je aan je financiële reserves. En omdat je dromen niet eindigen bij je bedrijf, benoem je meteen ook je persoonlijke financiële doelen. Goed luisteren Een goed (vijfjaren)plan schrijf je niet in je eentje. Het helpt als je een adviseur hebt die goed kan luisteren, bijstuurt en helpt je gedachten te ordenen. Iemand die je intrinsieke motivatie naar boven weet te krijgen. Als ondernemer weet je vaak wat je wil, maar heb je niet altijd een beeld van wat je daarvoor nodig hebt. Een goede adviseur stelt de juiste vragen, zoals ‘Waar zou je over vijf jaar willen staan? Wat zie je daarbij als belemmeringen? Wat heb je nodig om die belemmeringen om te draaien? Wat en wie heb je daarvoor nodig?’. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl.