Hoe verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt?

Hoe verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt? De fiscale ouderdagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Ruim een op de drie (34 procent) van de zzp’ers en zelfstandig ondernemers maakt gebruik van de (FOR). Zij moeten op zoek naar een alternatief. Hoe nu verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt? De keuzes op een rij. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de FOR. Dit staat in de Voorjaarsnota 2022. Afschaffen van de FOR levert de schatkist structureel 109 miljoen euro per jaar op. De bestaande, reeds opgebouwde, FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Hoe raakt het afschaffen van de FOR de zzp’er? De zzp’ers die gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) verliezen een voordelige aftrekpost. Als IB-ondernemer mag je met de FOR-regeling jaarlijks een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Je hoeft het geld niet daadwerkelijk opzij te zetten, het is een reservering. Je mag een toevoeging doen, maar het is niet verplicht. Over het deel van de winst dat je toevoegt aan de oudedagsreserve betaal je geen winst. Je hebt dus een belastingvoordeel. Dat valt vanaf volgend jaar weg. Er zit ook een risico vast aan de FOR. Je spaarde zonder dat je verplicht was om te sparen. Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die gebruikmaakt van de fiscale oudedagsvoorziening (28 procent), zet geen geld opzij, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van BrightPensioen. Nog eens een kwart (25 procent) zet het slechts ten dele apart. Het voordeel kan op die manier in een nadeel omslaan. Uiteindelijk moet je de FOR daadwerkelijk omzetten in een pensioenvoorziening. Een goede boekhouder houdt dat in de gaten. Welke alternatieven zijn er, nu de FOR verdwijnt? Over 2022 kun je nog een keer FOR opbouwen. Als je bij die een derde van de zzp’ers hoort die al FOR opbouwt, kun je dat opnieuw doen. Hoor je bij de twee derde die geen gebruikmaakt van de FOR en ook verder niks heeft geregeld? Dan is dit dé kans om te beginnen met je pensioenvoorziening. De FOR kost je niks, en levert je wel een aftrekpost op. Vanaf 2023 heb je de volgende keuzes: 1. Sparen of beleggen in box 3: Het voordeel: je kunt vrij beschikken over je geld. Het nadeel: in box 3 betaal je boven de vrijstellingsdrempel vermogensrendementsheffing. En met de lage rente groeit je vermogen niet of nauwelijks. Op buitenlandse spaarrekeningen (binnen de EU) kun je wel hogere rentes krijgen. Beleggen komt met meer risico, maar levert op de lange termijn vaak hogere rendementen op. 2. Fiscaal pensioensparen Het voordeel: het geld dat je inlegt voor je pensioen levert je (net als de FOR) een aftrekpost op. Er is een maximumbedrag dat aftrekbaar is, de zogenoemde jaarruimte. Je bepaalt zelf je pensioendatum. Sinds een jaar of 5 is er een zzp-pensioen, waarbij je inleg meteen ook een buffer is bij arbeidsongeschiktheid. Aanbieders zijn: ZZP Pensioen, BrightPensioen en Brand New Day. Je kunt gewoon maandelijks een bedrag inleggen en een keertje overslaan als je wat krapper bij kas zit. Het nadeel: Je geld staat vast tot je pensioendatum. 3. Extra aflossen hypotheek Het voordeel: Je vaste lasten worden lager. Het nadeel: Je loopt je hypotheekrenteaftrek mis. En je hebt niet de flexibiliteit van sparen en beleggen. Je hoeft je niet vast te pinnen op 1 keuze. Een mix van 1 en 2 geeft je de grootste flexibiliteit en optie 3 kan aantrekkelijk worden als je de pensioendatum nadert. Het is bijna altijd maatwerk. Het belangrijkste is dat je een pensioenpot opbouwt, AOW alleen is echt geen pretje. Gebruik je boekhouder als klankbord. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl.