CBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering

CBS: half miljoen mensen kregen TOZO-uitkering In 2020 hebben gemeenten aan 501 duizend personen een Tozo 1-uitkering voor levensonderhoud verstrekt als ondersteuning tijdens de coronacrisis. Het aantal is zo hoog doordat het CBS partners bij een uitkering aan huishoudens de partner heeft meegeteld als ontvanger. Reken je dit terug, dan hebben 301 duizend ondernemers en zzp’ers TOZO ontvangen. Tozo verstrekt aan huishoudens Dit blijkt uit definitieve cijfers over het gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die het CBS onlangs heeft samengesteld. Dit aantal komt overeen met 3,5 procent van de 18-plussers in Nederland. De Tozo-regeling is (met terugwerkende kracht) ingegaan vanaf 1 maart 2020, kort na het uitbreken van de coronapandemie. Een Tozo-uitkering wordt verstrekt aan huishoudens. Dit betekent dat partners in een huishouden worden meegeteld als ontvanger van een Tozo-uitkering. Bij 401 duizend personen was sprake van een meerpersoonshuishouden. Voor 93 duizend personen ging het om een huishouden zonder partner en in 8 duizend gevallen was sprake van een andere situatie of kon het niet worden vastgesteld. Tozo-lening voor bedrijven Naast uitkeringen voor levensonderhoud, konden zelfstandig ondernemers binnen de Tozo-regeling ook aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Hiervan hebben 42 duizend zelfstandigen gebruikgemaakt in 2020, van wie 35 duizend ook een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen. Naar verhouding veel steun naar dienstverlening en cultuur De 501 duizend ontvangers van een Tozo-uitkering hadden samen circa 330 duizend bedrijven. Ruim 16 procent van die ondernemingen, 53 duizend, wordt gerekend tot de bedrijfstak specialistische zakelijke diensten. Onder deze noemer vallen onder meer architecten- en ingenieursbureaus, advocatenkantoren, accountants en belastingconsulenten. Met 15,2 procent van de 1,6 miljoen zelfstandigen die Nederland in 2020 telde, heeft deze bedrijfstak op een na de meeste zelfstandigen. In de bedrijfstakken overige dienstverlening (o.a. kapperszaken en schoonheidssalons, reparatiebedrijven van consumentenartikelen) en cultuur, sport en recreatie is relatief veel gebruikgemaakt van de Tozo-regeling. Daarbij is per bedrijfstak het aandeel van alle bedrijven van Tozo-ontvangers vergeleken met het aandeel van alle zelfstandigen. Ook in de bedrijfstak onderwijs, in de horeca en in vervoer en opslag zijn volgens deze vergelijking relatief veel Tozo-uitkeringen ontvangen. Veel Tozo-uitkeringen in Amsterdam Van degenen die een Tozo-uitkering voor levensonderhoud kregen, woonde 23 procent in een van de vier grote steden, van wie de helft in Amsterdam. Van de vier grote steden had Amsterdam ook de hoogste uitkeringsgraad onder inwoners boven de 18 jaar (7,8 procent). In Rotterdam, Den Haag en Utrecht lagen de percentages tussen de 4,1 en 4,9. De hoofdstad staat ook hoog op de lijst van gemeenten met de hoogste Tozo-uitkeringspercentages. Alleen in de kleine gemeenten Vlieland, Terschelling en Ameland waren die percentages hoger.Staat: geen ongelijke behandeling zzp’ers bij coronasteun zzp’erStaat: geen ongelijke behandeling zzp’er bij coronasteun In de door De Werkvereniging gestarte rechtszaak tegen de Staat, vanwege onrechtvaardige verdeling >>Alsnog coronasteun voor startende ondernemerAlsnog coronasteun voor startende ondernemer Het kabinet komt met coronasteun voor startende ondernemers die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor de >>CPB: 130.000 zelfstandigen en flexwerkers zien inkomen met meer dan 10% dalen door coronaCPB: 130.000 zelfstandigen en flexwerkers zien inkomen met meer dan 10% dalen door corona Voor de meeste werknemers bleef het inkomen in 2020 stabiel of >>Minister: levensvatbaarheidstoets leidend bij coronasteun zzp’erLevensvatbaarheidstoets leidend bij coronasteun zzp’er Minister Carola Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in antwoord op vragen van Tweede >>Oproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemenOproep PZO en VZN: Laat zelfstandig ondernemers weer ondernemen Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) doen een >>Toon meer (42)