De wet DBA is al vanaf het begin een spookwet

De wet DBA is al vanaf het begin een spookwet Als opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp’ers) heb je graag zekerheid over de arbeidsrelatie die je met elkaar aangaat. Het kabinet laat verstek gaan. Geen handhaving Wet DBA Tot 1 mei 2016 gaf de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die zekerheid. vanaf 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Een wet die vanaf dag 1 niet heeft gewerkt. Nu we acht jaar verder zijn en handhaving opnieuw voor 2,5 jaar in de ijskast gaat, ontstaat een vermoeden van kwade opzet. Voor de verduidelijking, ‘kwade opzet’ is een begrip uit het strafrecht. Maar toch, als kabinet op kabinet (Rutte) nalatig zijn wat betreft de handhaving van (schijn)zelfstandigheid, dan is op zijn minst sprake van nalatigheid en aansprakelijkheid. Door bewust niets te doen, zijn de kabinetten verantwoordelijk voor de groei van een leger van honderdduizenden schijnzelfstandigen. De meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt moet het nu ook zonder sociaal vangnet doen. En de politiek kijkt weg. De kabinetten hebben een vacuüm gecreëerd waarin slecht opdrachtnemerschap wordt beloond. Vangnet voor zzp’ers en minimum uurtarief Oud-minister Koolmees heeft geprobeerd om met een ZZP-wet duidelijkheid te scheppen. Ook kondigde hij een webmodule aan. Beide hebben de eindstreep niet gehaald. In voortgangsbrief werd de invoering een jaar uitgesteld, in voortgangsbrief nummer zes sneuvelde de ZZP-wet. De conceptwet bevatte een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro (in 2021). Die is van tafel. Wel kondigde hij een een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (aov-zzp) aan. Aan het begin van de coronacrisis beloofde hij een vangnet voor zzp’ers bij inkomensachteruitgang. In de praktijk kwam daar met de TOZO weinig van terecht. Fiscale voordeel zzp’er Het nieuwe kabinet gaat voort met het beleid van de voorgangers. Er is een handhavingswet, de wet DBA, maar die werkt niet, zoals de Algemene Rekenkamer aantoont in haar rapport ‘Focus op handhaving Belastingdienst’. Het antwoord van staatssecretaris Van Rij van Financiën en minister Van Gennip van Sociale Zaken is opnieuw 2,5 jaar uitstel. Werkgevers ontlopen zo hun sociale plicht en de afdracht van sociale premies. Ondertussen krijgen de (schijn)zelfstandigen het verwijt dat zzp’ers het sociale stelsel ondermijnen. “Zzp’ers zijn zzp’er vanwege het fiscale voordeel”. Gek genoeg hoor je dat verwijt nooit over de opdrachtgever van schijnzelfstandigen. Het is de wereld op zijn kop, die wordt gefaciliteerd door onverschillige kabinetten. Hans Pieters, 1 juli 2022BlogDe wet DBA is al vanaf het begin een spookwetBlogDe zzp’er als speelbal van VNO-NCWMet de oprichting van een nieuw te starten Netwerk Zelfstandig Ondernemers leggen VZN en PZO de stem van de zzp’er in handen van VNO-NCW….BlogSteun moet direct naar zzp’er in cultuur, niet via allerlei omwegenHet kabinet gaat in het nieuwe steunpakket voorbij aan de oproep van de culturele en creatieve sector voor individuele steun…..BlogVijf goede voornemens voor zzp’ersMet deze vijf goede voornemens sta je er als zzp’er aan het einde van 2022 een stuk beter voor….BlogWeinig oog voor werkgever in voorstellen arbeidsmarktDe nieuwe coalitie Rutte IV wil de kloof tussen vast en flex verkleinen. De voorstellen tonen weinig oog voor de positie van de werkgever….Toon meer

Hoe verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt?

Hoe verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt? De fiscale ouderdagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Ruim een op de drie (34 procent) van de zzp’ers en zelfstandig ondernemers maakt gebruik van de (FOR). Zij moeten op zoek naar een alternatief. Hoe nu verder met je pensioenopbouw, nu de FOR verdwijnt? De keuzes op een rij. Met ingang van 1 januari 2023 kunnen zelfstandig ondernemers niet meer fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwen door middel van de FOR. Dit staat in de Voorjaarsnota 2022. Afschaffen van de FOR levert de schatkist structureel 109 miljoen euro per jaar op. De bestaande, reeds opgebouwde, FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Hoe raakt het afschaffen van de FOR de zzp’er? De zzp’ers die gebruikmaken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) verliezen een voordelige aftrekpost. Als IB-ondernemer mag je met de FOR-regeling jaarlijks een deel van de winst reserveren voor je oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Je hoeft het geld niet daadwerkelijk opzij te zetten, het is een reservering. Je mag een toevoeging doen, maar het is niet verplicht. Over het deel van de winst dat je toevoegt aan de oudedagsreserve betaal je geen winst. Je hebt dus een belastingvoordeel. Dat valt vanaf volgend jaar weg. Er zit ook een risico vast aan de FOR. Je spaarde zonder dat je verplicht was om te sparen. Een aanzienlijk deel van de zzp’ers die gebruikmaakt van de fiscale oudedagsvoorziening (28 procent), zet geen geld opzij, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van BrightPensioen. Nog eens een kwart (25 procent) zet het slechts ten dele apart. Het voordeel kan op die manier in een nadeel omslaan. Uiteindelijk moet je de FOR daadwerkelijk omzetten in een pensioenvoorziening. Een goede boekhouder houdt dat in de gaten. Welke alternatieven zijn er, nu de FOR verdwijnt? Over 2022 kun je nog een keer FOR opbouwen. Als je bij die een derde van de zzp’ers hoort die al FOR opbouwt, kun je dat opnieuw doen. Hoor je bij de twee derde die geen gebruikmaakt van de FOR en ook verder niks heeft geregeld? Dan is dit dé kans om te beginnen met je pensioenvoorziening. De FOR kost je niks, en levert je wel een aftrekpost op. Vanaf 2023 heb je de volgende keuzes: 1. Sparen of beleggen in box 3: Het voordeel: je kunt vrij beschikken over je geld. Het nadeel: in box 3 betaal je boven de vrijstellingsdrempel vermogensrendementsheffing. En met de lage rente groeit je vermogen niet of nauwelijks. Op buitenlandse spaarrekeningen (binnen de EU) kun je wel hogere rentes krijgen. Beleggen komt met meer risico, maar levert op de lange termijn vaak hogere rendementen op. 2. Fiscaal pensioensparen Het voordeel: het geld dat je inlegt voor je pensioen levert je (net als de FOR) een aftrekpost op. Er is een maximumbedrag dat aftrekbaar is, de zogenoemde jaarruimte. Je bepaalt zelf je pensioendatum. Sinds een jaar of 5 is er een zzp-pensioen, waarbij je inleg meteen ook een buffer is bij arbeidsongeschiktheid. Aanbieders zijn: ZZP Pensioen, BrightPensioen en Brand New Day. Je kunt gewoon maandelijks een bedrag inleggen en een keertje overslaan als je wat krapper bij kas zit. Het nadeel: Je geld staat vast tot je pensioendatum. 3. Extra aflossen hypotheek Het voordeel: Je vaste lasten worden lager. Het nadeel: Je loopt je hypotheekrenteaftrek mis. En je hebt niet de flexibiliteit van sparen en beleggen. Je hoeft je niet vast te pinnen op 1 keuze. Een mix van 1 en 2 geeft je de grootste flexibiliteit en optie 3 kan aantrekkelijk worden als je de pensioendatum nadert. Het is bijna altijd maatwerk. Het belangrijkste is dat je een pensioenpot opbouwt, AOW alleen is echt geen pretje. Gebruik je boekhouder als klankbord. NOAB KEURMERK De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. Advies nodig? Kijk op: noabkeurmerk.nl.