‘Werken met externe professionals is geïnstitutionaliseerd’

‘Werken met externe professionals is geïnstitutionaliseerd’ De opmars van het aantal zzp’ers is nog niet ten einde, ondanks de pogingen van FNV en de politiek om verdere groei te stuiten. Organisaties van groot tot klein kunnen niet meer om de expertise van zelfstandigen heen. De tarieven voor vakspecialisten, zoals automonteurs, en consultants/interimmers groeien naar elkaar toe, aldus interim managementbureau Schaekel & Partners. Zelfstandige vast onderdeel van bedrijfsvoering Niet alleen grote organisaties huren veel zelfstandigen in en kunnen niet meer zonder hen. Dit geldt inmiddels ook voor MKB+ bedrijven en bedrijven met een omvang tot 100 medewerkers. De positie van zelfstandigen is meer en meer vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van een organisatie. ‘Waar wij 15 jaar geleden spraken van “een interim-verslaving” bij grote bedrijven, zien wij nu dat het werken met externe professionals geïnstitutionaliseerd en vanzelfsprekend is geworden over de volle linie van de arbeidsmarkt.’ Bij 1 miljoen zzp’ers is de rek er wel uit, zo dachten de consultants van Schaekel & Partners. ‘Dat bleek niet zo te zijn. Nog steeds neemt het aantal zelfstandigen toe, alle discussies over voordelen t.o.v. werknemers en mogelijk overheidsingrijpen ten spijt.’ Ten opzichte van werknemers met een vaste aanstelling, is de tevredenheid over het bestaan als zelfstandige relatief hoog – los van leeftijd, gender, woonplaats of ervaring. Tarieven vakspecialisten stijgen fors  Van nogal wat vakspecialisten zijn de tarieven de laatste paar jaar fors gestegen. Of het nu een stukadoor, een ‘mannetje voor in de tuin’ of een automonteur is, de tarieven van dit type vakmensen zijn aanzienlijk hoger geworden. Aan het begin van de eeuw was het verschil in tarifering tussen interim manager/adviseur en een vakspecialist een factor 2,5. Nu is dat nog maar een factor 1,5. De eerste groep werkt in de bandbreedte van € 125-135 per uur. Voor bijvoorbeeld een automonteur betaalde je rond het jaar 2000 een tarief van € 45-55 per uur. Nu ligt dit rond € 80-100 per uur. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een feitDemissionair minister Van Gennip van SZW heeft op de valreep de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorgezet. >>Zzp’ers geven coalitieakkoord onvoldoendeDe meeste zzp’ers zijn ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord. Het akkoord krijgt een 5 als rapportcijfer. Het vertrouwen in de nieuwe coalitie is nog >>deZZP en LiveLearn starten een zzp-leerplatformNa maanden aan voorbereiding lanceren LiveLearn en deZZP stapsgewijs een zzp-leerplatform om ZZP’ers te ondersteunen in hun levenslange ontwikkeling. >>Zzp’er uit noodzaak heeft het moeilijkZzp’ers uit noodzaak scoren laag op baanzekerheid, hebben een beneden modaal inkomen en zijn vaak minder gezond. >>Dit kun je als zzp’er verwachten van nieuwe coalitiePVV, VVD, NSC en BBB hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten. Dit zijn de hoofdpunten die het meest relevant zijn voor jou als zzp’er. >>Toon meer (139)

Zelfstandige krijgt grotere stem in SER

Zelfstandige krijgt grotere stem in SER De SER wordt uitgebreid van 33 naar 36 zetels, waarbij de 3 extra zetels bestemd zijn voor vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers (zzp’ers). Cristel van de Ven krijgt namens het Netwerk Zelfstandige Ondernemers (NZO) een zetel, naast Roderik Pape van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Naast NZO en PZO gaat vakbond FNV één zetel structureel invullen met een persoon afkomstig van FNV Zelfstandigen. VCP zal de nieuwe zetel invullen door de heer Chris van Veldhuizen te benoemen die zelfstandige professionals vertegenwoordigt. De plaatsvervangende zetel zal worden ingevuld met een persoon afkomstig van CNV Zelfstandigen. Roos Wouters, de oprichter van Werkvereniging heeft geen zetel in de nieuwe SER. Organisaties van zelfstandigen Naast de vertegenwoordiging vanuit werkgevers en vakbeweging worden voor de “Kroonledengeleding” twee vacatures opengesteld (een lid en een plaatsvervangend lid) voor deskundigen in disciplines die betrekking hebben op zelfstandigen. Met de uitbreiding van zetels worden zeven zetels (waarvan drie plaatsvervangende) ingevuld door organisaties van zelfstandigen c.q. personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap/zelfstandig opdrachtnemerschap, schrijft SER in een brief aan minister Karien van Gennip van SZW.Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een feitDemissionair minister Van Gennip van SZW heeft op de valreep de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers doorgezet. >>Zzp’ers geven coalitieakkoord onvoldoendeDe meeste zzp’ers zijn ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord. Het akkoord krijgt een 5 als rapportcijfer. Het vertrouwen in de nieuwe coalitie is nog >>deZZP en LiveLearn starten een zzp-leerplatformNa maanden aan voorbereiding lanceren LiveLearn en deZZP stapsgewijs een zzp-leerplatform om ZZP’ers te ondersteunen in hun levenslange ontwikkeling. >>Zzp’er uit noodzaak heeft het moeilijkZzp’ers uit noodzaak scoren laag op baanzekerheid, hebben een beneden modaal inkomen en zijn vaak minder gezond. >>Dit kun je als zzp’er verwachten van nieuwe coalitiePVV, VVD, NSC en BBB hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten. Dit zijn de hoofdpunten die het meest relevant zijn voor jou als zzp’er. >>Toon meer (139)

Van Gennip ziet zzp’er liefst in keurslijf dienstverband

Van Gennip ziet zzp’er liefst in keurslijf dienstverband Minister Karien van Gennip (CDA) shopt selectief in het rapport van partijgenoot Hans Borstlap. Het oud-lid van de Raad van State zette in 2020 zijn naam onder aanbevelingen om de arbeidsmarkt vlot te trekken: maak flexibel werk minder flexibeler en vast werk minder vast. Leg uitzendwerk aan banden en verplicht zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Maar versoepel ook het ontslagrecht en breng de doorbetaling bij ziekte terug van twee jaar naar één. Door: Nick Ottens In een brief die Van Gennip en staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (ook CDA) aan de Tweede Kamer schrijven, komt van flexibilisering niets terug. De bewindslieden menen: ‘Doel is om te komen tot regels rondom werk die zowel meer zekerheid bieden en tegelijk blijven zorgen voor voldoende wendbaarheid voor ondernemingen.’ Dat laatste blijft echter vaag terwijl er wel concrete voorstellen worden gedaan om flexwerk en zelfstandigheid terug te dringen. Dat is symptoombestrijding als er niets gebeurt om vast werk makkelijker en voor werkgevers goedkoper te maken. Kamerleden wezen Van Gennip daar vorige maand op, in de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar haar standpunt is dat ‘vast werk in principe uitgevoerd moet worden door iemand met een vast contract.’ Werk dat in een organisatie is ‘ingebed’, zoals dat van een onderwijzer of een verpleegkundige, zou niet door een zzp’er moeten worden uitgevoerd. Daarmee gaat Van Gennip voorbij aan de redenen dat scholen en verpleegkundigen moeilijk aan vast personeel komen: te weinig zeggenschap over roosters en werkwijze, te veel bureaucratie, te hoge werkdruk. Ieder jaar stopt één op de vijf verpleegkundigen er om deze redenen mee. Een deel komt terug als zzp’er. Nog wel. Van Gennip pleit voor een ‘rechtsvermoeden van werknemerschap’ voor laagbetaalde zzp’ers. Die zouden zelfstandigheid of verzelfstandiging dan makkelijker kunnen aanvechten: werkgevers moeten bewijzen dat er geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. Gedacht wordt aan een uurtarief van 30 á 35 euro. Goed nieuws voor koeriers en taxichauffeurs die voor één opdrachtgever werken, maar bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca en evenementenbranche komen er mee op de tocht te staan. De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Oproep- en nulurencontracten worden verboden. Ook wil Van Gennip een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, hoewel de precieze vorm daarvan nog moet worden bepaald. In het coalitieakkoord stond nog één voorstel ten gunste van werkgevers: tijdelijke arbeidsduurverkorting, of deeltijd-WW. Daar is Van Gennip weinig enthousiast over. Het mag niet worden ingezet door ondernemers ‘die hun bedrijfsrisico verkeerd hebben ingeschat,’ vertelde ze Kamerleden. ‘Het gaat natuurlijk om crisissituaties, zoals corona en de oorlog in Oekraïne.’ Zo hadden de coalitiepartijen het niet opgeschreven. Dat maakt Van Gennip er zelf van. Terwijl een deeltijd-WW juist nuttig zou zijn voor bedrijven die een marktontwikkeling verkeerd hebben ingeschat maar structureel gezond zijn. Ook maakt de mogelijkheid van deeltijd-WW het voor bedrijven minder risicovol om werknemers in vaste dienst te nemen; precies de reden dat Borstlap er voor pleitte. Als Van Gennip haar zin krijgt, wordt het een maatregel die alleen in tijden van algemene werkloosheid kan worden ingezet. Als het er überhaupt komt. In de brief van vrijdag staat er niets meer over. Meer voorstellen om vast werk minder vast te maken, heeft Van Gennip niet. De OECD raadt Nederland bijvoorbeeld aan om bedrijven af te laten wijken van cao’s, het makkelijker te maken om werknemers te ontslaan – en goedkoper door de transitievergoeding te verlagen. Daar zijn geen kabinetsplannen voor. De opstelling van Van Gennip is niet nieuw. Kabinet na kabinet probeert meer werkenden in vaste dienst te krijgen. Zonder resultaat. Er zijn 1,2 miljoen zzp’ers en nog eens 2,7 miljoen flexwerkers: 40 procent van de beroepsbevolking. Dat was tien jaar terug ook zo. Volgens Van Gennip hebben die 3,9 miljoen Nederlanders zonder vast contract ‘minder toegang tot sociale zekerheid, minder vastigheid’ en is het voor hen ‘moeilijker een hypotheek af te sluiten.’ Dat klopt, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Toch zeker de overheid die pensioenen, de WW en de Ziektewet aan vaste banen heeft gekoppeld. Dezelfde overheid scherpte na de kredietcrisis de wettelijke hypotheekeisen aan, waardoor het lastiger werd voor werkenden zonder vast contract om een huis te kopen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet ‘doorgeschoten’. Niet alleen het aantal zzp’ers, ook het aantal vaste banen neemt toe. Bagageafhandelaar Swissport, chemiecomplex Chemelot en postbezorger PostNL zijn helemaal overgestapt van flexibele naar vaste arbeidscontracten. Vakbond FNV heeft in vier op de tien recente cao’s een maximum aandeel flexwerk of een omzetting van uitzend- naar vast werk onderhandeld. Er staan 450.000 vacatures open. Flexwerkers en zelfstandigen die liever een vast contract hebben, kunnen nu overstappen. Dat weinigen dat doen, toont wel aan dat zij controle over hun werk en werktijden belangrijker vinden. Dat ze daardoor geen recht hebben op WW als ze even zonder werk komen te zitten en langer moeten sparen voor een eigen woning, nemen ze op de koop toe. Laat de overheid daar wat aan toe – door de WW om te vormen tot een werkloosheidsuitkering voor alle werkenden en de woningmarkt te liberaliseren. Hou op alle Nederlanders in de keurslijf van de vaste baan te dwingen. Daar zitten zelfstandigen niet op te wachten. 20 december 2022Blog, deZZP opinieOPINIE: de zzp’er wordt onterecht bevoordeeld en de werknemer gediscrimineerdWaarom moet dan een werknemer, waaronder begrepen een dga, meer belasting over zijn arbeid betalen dan een ondernemer? Deze wordt ten onrechte bevoordeeld,…BlogDrie scenario’s voor het zzp-wetsconceptMinister Karien van Gennip (SZW) heeft kort voor de verkiezingen een wetsconcept gepubliceerd dat moet verduidelijken wanneer iemand zzp’er is. Drie scenario’s….Blog, deZZP opinieEen 7 voor minister Karien van Gennip op het zzp-dossierMinister Karien van Gennip heeft meer dan haar voorgangers grip op het zzp-dossier gekregen. Haar keuze: minder zzp; meer loondienst….Blog, deZZP opinieAfrekenen met de oude economie dat doe je als ondernemer toch gewoon zelf?Ook al zijn er 10 dezelfde ondernemingen in de straat, je hebt altijd je eigen onderscheidend vermogen als je kiest voor duurzaam ondernemen dat bij jou…BlogVerlaging zelfstandigenaftrek gaat kabinet nog opbrekenAl drie kabinetten Rutte hebben de strijdbijl opgepakt tegen de zzp’er, in de vorm van het verlagen van de zelfstandigenaftrek….Toon meer