‘Werken met externe professionals is geïnstitutionaliseerd’

‘Werken met externe professionals is geïnstitutionaliseerd’ De opmars van het aantal zzp’ers is nog niet ten einde, ondanks de pogingen van FNV en de politiek om verdere groei te stuiten. Organisaties van groot tot klein kunnen niet meer om de expertise van zelfstandigen heen. De tarieven voor vakspecialisten, zoals automonteurs, en consultants/interimmers groeien naar elkaar toe, aldus interim managementbureau Schaekel & Partners. Zelfstandige vast onderdeel van bedrijfsvoering Niet alleen grote organisaties huren veel zelfstandigen in en kunnen niet meer zonder hen. Dit geldt inmiddels ook voor MKB+ bedrijven en bedrijven met een omvang tot 100 medewerkers. De positie van zelfstandigen is meer en meer vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van een organisatie. ‘Waar wij 15 jaar geleden spraken van “een interim-verslaving” bij grote bedrijven, zien wij nu dat het werken met externe professionals geïnstitutionaliseerd en vanzelfsprekend is geworden over de volle linie van de arbeidsmarkt.’ Bij 1 miljoen zzp’ers is de rek er wel uit, zo dachten de consultants van Schaekel & Partners. ‘Dat bleek niet zo te zijn. Nog steeds neemt het aantal zelfstandigen toe, alle discussies over voordelen t.o.v. werknemers en mogelijk overheidsingrijpen ten spijt.’ Ten opzichte van werknemers met een vaste aanstelling, is de tevredenheid over het bestaan als zelfstandige relatief hoog – los van leeftijd, gender, woonplaats of ervaring. Tarieven vakspecialisten stijgen fors  Van nogal wat vakspecialisten zijn de tarieven de laatste paar jaar fors gestegen. Of het nu een stukadoor, een ‘mannetje voor in de tuin’ of een automonteur is, de tarieven van dit type vakmensen zijn aanzienlijk hoger geworden. Aan het begin van de eeuw was het verschil in tarifering tussen interim manager/adviseur en een vakspecialist een factor 2,5. Nu is dat nog maar een factor 1,5. De eerste groep werkt in de bandbreedte van € 125-135 per uur. Voor bijvoorbeeld een automonteur betaalde je rond het jaar 2000 een tarief van € 45-55 per uur. Nu ligt dit rond € 80-100 per uur. Dit zijn de 4 meestgebruikte aftrekposten voor ondernemersDe Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt van de vier meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers. >>Genderkloof in uurtarieven onder hoogopgeleide zzp’ersMannelijke zzp’ers met een masterdiploma hanteren gemiddeld een uurtarief dat 13% hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega’s met dezelfde opleiding en >>Ondernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheckOndernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheck Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de belastingaangifte. Heb je een bedrijf en ben je als >>Rechter: geen ongelijke behandeling zzp’ers bij coronasteunDe Werkvereniging en vier zzp’ers hebben de rechtszaak tegen de Staat over de ongelijke behandeling van zzp’ers tijdens de coronapandemie verloren. >>Extra opletten bij btw-aangifte over het vierde kwartaalDe laatste btw-aangifte van 2023 komt eraan, en dat betekent: extra goed opletten. Bijvoorbeeld als je je auto zowel zakelijk als privé hebt gebruikt. >>Toon meer (126)

Zelfstandige krijgt grotere stem in SER

Zelfstandige krijgt grotere stem in SER De SER wordt uitgebreid van 33 naar 36 zetels, waarbij de 3 extra zetels bestemd zijn voor vertegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers (zzp’ers). Cristel van de Ven krijgt namens het Netwerk Zelfstandige Ondernemers (NZO) een zetel, naast Roderik Pape van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Naast NZO en PZO gaat vakbond FNV één zetel structureel invullen met een persoon afkomstig van FNV Zelfstandigen. VCP zal de nieuwe zetel invullen door de heer Chris van Veldhuizen te benoemen die zelfstandige professionals vertegenwoordigt. De plaatsvervangende zetel zal worden ingevuld met een persoon afkomstig van CNV Zelfstandigen. Roos Wouters, de oprichter van Werkvereniging heeft geen zetel in de nieuwe SER. Organisaties van zelfstandigen Naast de vertegenwoordiging vanuit werkgevers en vakbeweging worden voor de “Kroonledengeleding” twee vacatures opengesteld (een lid en een plaatsvervangend lid) voor deskundigen in disciplines die betrekking hebben op zelfstandigen. Met de uitbreiding van zetels worden zeven zetels (waarvan drie plaatsvervangende) ingevuld door organisaties van zelfstandigen c.q. personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap/zelfstandig opdrachtnemerschap, schrijft SER in een brief aan minister Karien van Gennip van SZW.Dit zijn de 4 meestgebruikte aftrekposten voor ondernemersDe Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt van de vier meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers. >>Genderkloof in uurtarieven onder hoogopgeleide zzp’ersMannelijke zzp’ers met een masterdiploma hanteren gemiddeld een uurtarief dat 13% hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega’s met dezelfde opleiding en >>Ondernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheckOndernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheck Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de belastingaangifte. Heb je een bedrijf en ben je als >>Rechter: geen ongelijke behandeling zzp’ers bij coronasteunDe Werkvereniging en vier zzp’ers hebben de rechtszaak tegen de Staat over de ongelijke behandeling van zzp’ers tijdens de coronapandemie verloren. >>Extra opletten bij btw-aangifte over het vierde kwartaalDe laatste btw-aangifte van 2023 komt eraan, en dat betekent: extra goed opletten. Bijvoorbeeld als je je auto zowel zakelijk als privé hebt gebruikt. >>Toon meer (126)

Van Gennip ziet zzp’er liefst in keurslijf dienstverband

Van Gennip ziet zzp’er liefst in keurslijf dienstverband Minister Karien van Gennip (CDA) shopt selectief in het rapport van partijgenoot Hans Borstlap. Het oud-lid van de Raad van State zette in 2020 zijn naam onder aanbevelingen om de arbeidsmarkt vlot te trekken: maak flexibel werk minder flexibeler en vast werk minder vast. Leg uitzendwerk aan banden en verplicht zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Maar versoepel ook het ontslagrecht en breng de doorbetaling bij ziekte terug van twee jaar naar één. Door: Nick Ottens In een brief die Van Gennip en staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (ook CDA) aan de Tweede Kamer schrijven, komt van flexibilisering niets terug. De bewindslieden menen: ‘Doel is om te komen tot regels rondom werk die zowel meer zekerheid bieden en tegelijk blijven zorgen voor voldoende wendbaarheid voor ondernemingen.’ Dat laatste blijft echter vaag terwijl er wel concrete voorstellen worden gedaan om flexwerk en zelfstandigheid terug te dringen. Dat is symptoombestrijding als er niets gebeurt om vast werk makkelijker en voor werkgevers goedkoper te maken. Kamerleden wezen Van Gennip daar vorige maand op, in de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar haar standpunt is dat ‘vast werk in principe uitgevoerd moet worden door iemand met een vast contract.’ Werk dat in een organisatie is ‘ingebed’, zoals dat van een onderwijzer of een verpleegkundige, zou niet door een zzp’er moeten worden uitgevoerd. Daarmee gaat Van Gennip voorbij aan de redenen dat scholen en verpleegkundigen moeilijk aan vast personeel komen: te weinig zeggenschap over roosters en werkwijze, te veel bureaucratie, te hoge werkdruk. Ieder jaar stopt één op de vijf verpleegkundigen er om deze redenen mee. Een deel komt terug als zzp’er. Nog wel. Van Gennip pleit voor een ‘rechtsvermoeden van werknemerschap’ voor laagbetaalde zzp’ers. Die zouden zelfstandigheid of verzelfstandiging dan makkelijker kunnen aanvechten: werkgevers moeten bewijzen dat er geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. Gedacht wordt aan een uurtarief van 30 á 35 euro. Goed nieuws voor koeriers en taxichauffeurs die voor één opdrachtgever werken, maar bijbaantjes in bijvoorbeeld de horeca en evenementenbranche komen er mee op de tocht te staan. De zelfstandigenaftrek wordt verder verlaagd. Oproep- en nulurencontracten worden verboden. Ook wil Van Gennip een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, hoewel de precieze vorm daarvan nog moet worden bepaald. In het coalitieakkoord stond nog één voorstel ten gunste van werkgevers: tijdelijke arbeidsduurverkorting, of deeltijd-WW. Daar is Van Gennip weinig enthousiast over. Het mag niet worden ingezet door ondernemers ‘die hun bedrijfsrisico verkeerd hebben ingeschat,’ vertelde ze Kamerleden. ‘Het gaat natuurlijk om crisissituaties, zoals corona en de oorlog in Oekraïne.’ Zo hadden de coalitiepartijen het niet opgeschreven. Dat maakt Van Gennip er zelf van. Terwijl een deeltijd-WW juist nuttig zou zijn voor bedrijven die een marktontwikkeling verkeerd hebben ingeschat maar structureel gezond zijn. Ook maakt de mogelijkheid van deeltijd-WW het voor bedrijven minder risicovol om werknemers in vaste dienst te nemen; precies de reden dat Borstlap er voor pleitte. Als Van Gennip haar zin krijgt, wordt het een maatregel die alleen in tijden van algemene werkloosheid kan worden ingezet. Als het er überhaupt komt. In de brief van vrijdag staat er niets meer over. Meer voorstellen om vast werk minder vast te maken, heeft Van Gennip niet. De OECD raadt Nederland bijvoorbeeld aan om bedrijven af te laten wijken van cao’s, het makkelijker te maken om werknemers te ontslaan – en goedkoper door de transitievergoeding te verlagen. Daar zijn geen kabinetsplannen voor. De opstelling van Van Gennip is niet nieuw. Kabinet na kabinet probeert meer werkenden in vaste dienst te krijgen. Zonder resultaat. Er zijn 1,2 miljoen zzp’ers en nog eens 2,7 miljoen flexwerkers: 40 procent van de beroepsbevolking. Dat was tien jaar terug ook zo. Volgens Van Gennip hebben die 3,9 miljoen Nederlanders zonder vast contract ‘minder toegang tot sociale zekerheid, minder vastigheid’ en is het voor hen ‘moeilijker een hypotheek af te sluiten.’ Dat klopt, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Toch zeker de overheid die pensioenen, de WW en de Ziektewet aan vaste banen heeft gekoppeld. Dezelfde overheid scherpte na de kredietcrisis de wettelijke hypotheekeisen aan, waardoor het lastiger werd voor werkenden zonder vast contract om een huis te kopen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet ‘doorgeschoten’. Niet alleen het aantal zzp’ers, ook het aantal vaste banen neemt toe. Bagageafhandelaar Swissport, chemiecomplex Chemelot en postbezorger PostNL zijn helemaal overgestapt van flexibele naar vaste arbeidscontracten. Vakbond FNV heeft in vier op de tien recente cao’s een maximum aandeel flexwerk of een omzetting van uitzend- naar vast werk onderhandeld. Er staan 450.000 vacatures open. Flexwerkers en zelfstandigen die liever een vast contract hebben, kunnen nu overstappen. Dat weinigen dat doen, toont wel aan dat zij controle over hun werk en werktijden belangrijker vinden. Dat ze daardoor geen recht hebben op WW als ze even zonder werk komen te zitten en langer moeten sparen voor een eigen woning, nemen ze op de koop toe. Laat de overheid daar wat aan toe – door de WW om te vormen tot een werkloosheidsuitkering voor alle werkenden en de woningmarkt te liberaliseren. Hou op alle Nederlanders in de keurslijf van de vaste baan te dwingen. Daar zitten zelfstandigen niet op te wachten. 20 december 2022BlogDrie scenario’s voor het zzp-wetsconceptMinister Karien van Gennip (SZW) heeft kort voor de verkiezingen een wetsconcept gepubliceerd dat moet verduidelijken wanneer iemand zzp’er is. Drie scenario’s….Blog, deZZP opinieEen 7 voor minister Karien van Gennip op het zzp-dossierMinister Karien van Gennip heeft meer dan haar voorgangers grip op het zzp-dossier gekregen. Haar keuze: minder zzp; meer loondienst….Blog, deZZP opinieAfrekenen met de oude economie dat doe je als ondernemer toch gewoon zelf?Ook al zijn er 10 dezelfde ondernemingen in de straat, je hebt altijd je eigen onderscheidend vermogen als je kiest voor duurzaam ondernemen dat bij jou…BlogVerlaging zelfstandigenaftrek gaat kabinet nog opbrekenAl drie kabinetten Rutte hebben de strijdbijl opgepakt tegen de zzp’er, in de vorm van het verlagen van de zelfstandigenaftrek….Blog, deZZP opinieEr zijn niet minder, maar meer zzp’ers nodigDe tarieven van zzp’ers stijgen veel sneller dan de cao-lonen. HeadFirst, dat zelfstandigen aan opdrachtgevers koppelt, en de Intelligence Group,…Toon meer

Vijf eindejaarstips voor zzp’ers

Vijf eindejaarstips voor zzp’ersHet einde van het jaar is weer in zicht. Een goed moment om alle financiën over het afgelopen jaar op een rijtje te zetten. Hoe heb je het het in 2022 gedaan? En met welke (fiscale) voordelen kun je je onderneming volgend jaar een zetje in de rug geven? We geven je vijf eindejaarstips. Tip 1: regelingen energie Nu de energierekening voor vrijwel iedere ondernemer en particulier toeneemt, zijn er gelukkig ook enkele regelingen waar je gebruik van kunt maken. Vanaf 1 januari geldt het prijsplafond voor energie, een regeling waar alle kleinverbruikers recht op hebben (zowel particulieren als zzp’ers). Alvast berekenen hoeveel je hiermee volgend jaar bespaart? Dat doe je met behulp van een handige tool. Als je juist een energie-intensief bedrijf runt, is er tevens een passende regeling. Deze heet de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) en is er voor ondernemers die minstens 7% van de omzet kwijt zijn aan energiekosten. Wil je graag verduurzamen om uiteindelijk de kosten te drukken, dan is er ook goed nieuws: de BMBK-Groen regeling wordt verruimd. Hiermee kun je eenvoudiger groene investeringen in je bedrijfspand of bedrijfsmiddelen financieren. Tip 2: overweeg beleggen Ben jij een kei in sparen en heb je eigenlijk niet al je spaarvermogen nodig? Dan is het wellicht het overwegen waard: misschien is beleggen wat voor jou. Mede door de lage spaarrentes kan beleggen aantrekkelijk zijn. Zelfs met een kleine maandelijkse inleg kan het al een mooi bedrag opleveren, bijvoorbeeld voor je pensioen. Houd wel in het achterhoofd dat beleggen niet altijd meer oplevert dan sparen, maar je vermogen ook juist minder waard kan worden. Tip 3: kleine investeringsaftrek Veel zzp’ers kunnen van verschillende aftrekposten gebruikmaken, maar doen dit lang niet altijd. Eén van die ‘vergeten’ aftrekposten is de KIA – ook wel de Kleine Investeringsaftrek. Met deze aftrekpost kun je van alle investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals een laptop of telefoon van de zaak, 28% aftrekken van je winst. Er zijn wel meerdere voorwaarden aan verbonden. Zo tellen alleen investeringen van minimaal € 450 mee, en moet het totaalbedrag aan kosten per jaar tussen de € 2.400 en € 332.994 liggen. Check dus op tijd of je de € 2.400 haalt. Heb je bijvoorbeeld € 2.000 geïnvesteerd, dan kan het lonen om nog eens € 450 uit te geven. Blijf je onder de € 2.400, dan mag je namelijk helemaal niets aftrekken. Kom je erboven? Dan mag je 28% van het gehele bedrag aftrekken. Tip 4: oudedagsreserve De pensioenen gaan weer op de schop. In 2023 komt er namelijk een nieuwe pensioenwet, waardoor er voor zzp’ers veel verandert. Volgend jaar kunnen zzp’ers meer geld fiscaal voordelig geld apart zetten voor hun pensioen. Wel wordt per 1 januari de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Met de FOR kunnen ondernemers maximaal 9,22% van de winst, tot een maximumbedrag van € 9.632 opzijzetten als pensioenopbouw. Het bedrag mag je aftrekken van je belastbare winst, en dat betekent minder inkomstenbelasting. Het bedrag hoef je overigens niet tot aan je pensioenleeftijd vast te zetten en je mag zelf bepalen waarvoor je het gebruikt. Dit is dan ook de reden dat veel zzp’ers het niet gebruiken voor hun pensioen en de overheid van de regeling af wil. Maak er dus vooral nog een laatste keer gebruik van. Tip 5: blik op volgend jaar Naast de financiële voordelen die je dit jaar nog kunt inzetten, is het ook verstandig om alvast een blik te werpen op het komende jaar. Wat zijn je doelen als zzp’er, en wat verwacht je van 2023? Zijn er bepaalde risico’s die je wilt afdekken, en heb je daar nog geen verzekering voor? Of wil je verder professionaliseren of je aanbod uitbreiden? Dan kan het raadzaam zijn om je uurtarief te herzien. Past het nog bij de kwaliteit die je levert, of kun je je tarief best wat verhogen? Door dit soort zaken voor jezelf op een rijtje te zetten, stoom je jezelf en je onderneming klaar voor het nieuwe jaar. Laat 2023 maar komen!

CBS: Groot aantal zorg- en welzijnswerkers stapt over op zzp

CBS: zorg- en welzijnswerkers kiezen voor zzp-bestaan Tussen het derde kwartaal van 2021 en hetzelfde kwartaal van 2022 groeide het aantal zzp’ers (van 15 tot 75 jaar) met 127 duizend naar 1,2 miljoen. De toename was het grootst in de zorg- en welzijnsberoepen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Van de 9,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die in het derde kwartaal betaald werk hadden, werkten er 1,2 miljoen in hun hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De toename van 127 duizend kwam vrijwel geheel voor rekening van zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden. Hun aantal groeide in een jaar tijd met 125 duizend en kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 1,0 miljoen. Grootste groei bij zzp’ers met zorg- en welzijnsberoepen De groei in zzp’ers ging het hardst in de zorg- en welzijnsberoepen. In het derde kwartaal van 2022 waren er 34 duizend meer zzp’ers met een zorg- en welzijnsberoep dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Vooral de beroepsgroepen sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders, psychologen en sociologen en medisch vakspecialisten groeiden. De toename van het aantal zzp’ers (in vergelijking met een jaar eerder) gaat gepaard met krimp van het aantal werknemers in de sector. Ook onder timmerlieden (technisch), adviseurs marketing, public relations en sales (commercieel) en software- en applicatieontwikkelaars (ICT) is er een sterke toename. Bij de meeste beroepsklassen, zoals die in de ICT, dienstverlening en bedrijfseconomische of administratieve hoek, groeide zowel het aantal werknemers als het aantal zelfstandigen. Zowel meer werknemers als mensen zonder werk worden zzp’er Van de nieuwe zzp’ers is na te gaan wat ze deden voordat ze als zelfstandige gingen werken. Sommigen werkten eerder als werknemers in de hoofdbaan, anderen hadden geen werk. Van het tweede op het derde kwartaal van 2022 maakten 60 duizend werknemers de overstap; 54 duizend begonnen als zzp’er terwijl ze geen werk hadden. De stroom de andere kant op, van zzp’ers die stopten met werken of verder gingen als werknemer, was in beide gevallen kleiner dan een jaar eerder. Meer werknemers met vaste baan Niet alleen het aantal zzp’ers groeide in een jaar tijd, het aantal werknemers nam met 144 duizend nog meer toe tussen het derde kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2022. Ongeveer twee derde van deze groei betrof werknemers met een vaste arbeidsrelatie, de rest had een flexibele arbeidsrelatie. >> Zzp’er in de Zorg: Toename flexibilisering, verzuim en verloop hebben dezelfde oorzaak  Dit zijn de 4 meestgebruikte aftrekposten voor ondernemersDe Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt van de vier meest gebruikte aftrekposten voor ondernemers. >>Genderkloof in uurtarieven onder hoogopgeleide zzp’ersMannelijke zzp’ers met een masterdiploma hanteren gemiddeld een uurtarief dat 13% hoger is dan dat van hun vrouwelijke collega’s met dezelfde opleiding en >>Ondernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheckOndernemer of freelancer voor de IB? Check de OndernemersCheck Vanaf 1 maart is het weer tijd voor de belastingaangifte. Heb je een bedrijf en ben je als >>Rechter: geen ongelijke behandeling zzp’ers bij coronasteunDe Werkvereniging en vier zzp’ers hebben de rechtszaak tegen de Staat over de ongelijke behandeling van zzp’ers tijdens de coronapandemie verloren. >>Extra opletten bij btw-aangifte over het vierde kwartaalDe laatste btw-aangifte van 2023 komt eraan, en dat betekent: extra goed opletten. Bijvoorbeeld als je je auto zowel zakelijk als privé hebt gebruikt. >>Toon meer (126)