Relatief veel terugvorderingen Tozo-1-uitkering

Relatief veel terugvorderingen Tozo-1-uitkering

Het controleren van de verstrekte Tozo-uitkeringen leidt tot relatief grote aantallen terugvorderingen. Dit schrijft minister Wouter Koolmees van SZW aan de Tweede Kamerbrief.

Zzp'ers die een Tozo-inkomensondersteuning hebben ontvangen moeten een zogenoemde winstverklaring overleggen, waarin ze de winst over de periode van de Gozo-Steun opgeven. Dit is verplicht. Lees hier waarop je moet letten bij het invullen van de verklaring

Minister Koolmees biedt gemeenten ruimte voor een soepele handhaving voor de eerste Tozo-steunronde. Voor Tozo-1 hebben gemeenten enige ruimte om ‘fout en onzeker verantwoorde Tozo-kosten toch in aanmerking te nemen’ bij de vaststelling van de vergoeding. Voor Tozo-2 en Tozo-3 geldt deze soepele houding niet.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Sinds het begin van de coronacrisis hebben vele duizenden zelfstandig ondernemers een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In de periode maart tot en met mei 2020 ging het naar schatting om 374.000 aanvragen.

Over RoodTozo-1: uitkering op basis van inschatting

Vanwege de snelheid moesten zelfstandigen in eerste bij de aanvraag een inschatting maken van de verwachten inkomen. Indien door controles of door eigen opgave achteraf blijkt dat ze meer inkomen hebben ontvangen dan vooraf geschat, wordt de uitkering lager vastgesteld. Ook kan uit controles blijken dat een aanvrager aan andere voorwaarden niet voldaan heeft.

Vanwege de acute crisissituatie hebben aanvragers veelal voorschotten ontvangen, nog voordat het recht op uitkering kon worden vastgesteld. Achteraf is vaak vastgesteld dat de omvang van het bedrag waar recht op was, lager was dan de in totaal verleende voorschotten. De gemeente heeft in een dergelijke situatie een vordering op de betrokkene, aangezien een voorschot is verleend als renteloze geldlening.

Controle: winstverklaring Tozo

Als je Tozo-inkomensondersteuning hebt aangevraagd, moet je je omzetcijfers overleggen over de periode van de Tozo 1 (en zo meteen Tozo 2 en Tozo 3), de zogenoemde winstverklaring. Met de winstverklaring moet je de winst over de periode van de ontvangen Tozo opgeven. Dit ben je verplicht om in te vullen. De gemeente kan vragen om bewijsstukken.

Gemeenten zijn inmiddels gestart met het controleren van verstrekte Tozo-1-uitkeringen, voor de periode maart-mei 2020. Dit leidt– in vergelijking tot de Participatiewet – tot relatief grote aantallen terugvorderingen, meldt minister Koolmees. Voor veel ondernemers kan een terugvordering als een onaangename verrassing komen, stelt hij vast.

Terugvordering te veel verstrekte Tozo

Gemeenten hebben veel ervaring met het opnieuw vaststellen van uitkeringen en het verrekenen en terugvorderen van te veel verstrekte uitkeringen.

Voor zelfstandig ondernemers die Tozo ontvangen geldt dat niet. Zij hebben vaak niet eerder te maken gehad met inkomensvoorzieningen en zullen met de terugvorderingen mogelijk geen rekening hebben gehouden. Daarom heeft minister Koolmees laten weten voor een ruimhartige toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule te zijn. 

Tozo-2 en Tozo-3

De versoepeling is alleen van toepassing op de uitvoering van Tozo 1, dat wil zeggen de uitkeringen die zijn verstrekt op ingediende verzoeken in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Voor de andere Tozo-tijdvakken ziet minister Koolmees geen aanleiding om deze beleidsregel toe te passen.

>> Tozo-inkomenssteun ontvangen? Omzeil deze valkuilen bij het invullen van de winstverklaring!

Over Rood

Toon meer (42)

Comments 1

  1. Ik heb 2 jaar geen rooie cent kunnen verdienen. Ik werk in het toerisme, en net als de horeca en evenementen zijn wij heel ernstig gedupeerd door de Corona-maatregelen. Dat is twee hele jaren inkomstenderving. Hiervoor heb ik in totaal € 4500 ontvangen vanwege de TOZO-regeling. Dit is natuurlijk een schijntje voor 2 jaar inkomstenverlies.
    Nu, 4 jaar later, wordt er controle uitgevoerd op deze “hulp”. En gelijk wordt gedreigd dat ik het gehele bedrag moet terugbetalen.
    Het is een gotspe. Geheel buiten mijn schuld heb ik niet meer kunnen werken. Dit heeft 2 hele jaren geduurd, en nu word ik door een of andere vage instantie gesommeerd om met informatie te komen hierover. Wat voor informatie? Ik heb geen rooie cent kunnen verdienen als direct gevolg van regeringsbeleid. Mijn omzet was 2 jaren € 0,00. Wat willen jullie nog meer weten?
    Ik ben hier aardig pissig over. Laat me met rust. Bied je excuses aan voor de effecten die het op mijn beroepsgroep heeft gehad. Doe iets menselijks, doe iets normaals. Ik zit niet te wachten op administratieve rompslomp. Het is het minste wat jullie hadden kunnen doen. Ga meneer Sieuwert pesten, die heeft miljoenen aan verdiend aan die maatregelen. Ga meneer de Jonge pesten, die heeft € 5.200.000.000 kwijt gemaakt. Laat mij met rust en zorg voor een beter klimaat voor bonafide ondernemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *