Tozo en de aangifte inkomstenbelasting 2020

Tozo en de aangifte inkomstenbelasting 2020

De uitbetaalde Tozo-uitkering is inkomen dat je moet opgeven in je aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven. Het is dus geen onderdeel van de omzet. Als je een partner hebt, is er een goede kans dat je (via je partner) nog een belastingaanslag krijgt over de in 2020 ontvangen Tozo.

Tozo-jaaropgave van gemeente

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente je een jaaropgave.

  1. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jou ontvangen netto uitkering.
  2. Als je samen met je partner een Tozo uitkering hebt gehad, dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering.

Het op de jaaropgave vermelde inkomen moeten jij (en je partner) opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting 2020, onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ (‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’; en vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'.

Over Rood

Tozo-uitkering als je partner in loondienst is

Had je ook inkomsten uit loondienst in 2020? Of had je een partner die in 2020 in loondienst werkte, dan krijgt je een hogere belastingaanslag over 2020 of krijg je minder terug dan je verwacht. Dit is het geval als je mogelijk te veel Tozo-uitkering hebt ontvangen.

Dit kan als je of je partner in de periode dat je de Tozo-uitkering ontving in 2020 óók in loondienst werkte. Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten je (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over het totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald. Dit laatste is zeker het geval als je een uitkering Tozo 1 ontving en je partner toen in loondienst werkte.
Met zijn of haar inkomsten hoefde bij jouw Tozo 1-uitkering geen rekening te worden gehouden, maar voor de berekening van de algemene heffingskorting wordt met deze inkomsten wel rekening gehouden.

Je krijgt minder algemene heffingskorting als je totale inkomen stijgt; de heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Hierdoor is te weinig loonbelasting over je totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet je achteraf nog betalen.

Wanneer achteraf betalen?

Op grond van de inkomsten van jou en je partner – inclusief Tozo-uitkering – berekent het aangifteprogramma van de Belastingdienst uit op hoeveel algemene heffingskorting je allebei recht had in 2020. Op basis hiervan krijg je minder geld terug dan waarop je hebt gerekend of krijg je een hogere naheffing en moet je meer belasting betalen.

Is het bovenstaande het geval bij jou en je partner? Dan moet je mogelijk (meer) belasting (na)betalen…

Over Rood

Toon meer (42)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *