Tussenstand aangekondigde verplichte AOV

Tussenstand verplichte AOV voor zzp'ers

In 2019 is in het Pensioenakkoord tussen kabinet en sociale partners afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen komt. Ondanks het beperkte draagvlak voor een verplichte verzekering vanuit mkb- en zzp-organisaties, wil het kabinet de plannen doorzetten. Wat houden de plannen in? En wanneer gaat de verplichte AOV in?

Momenteel heeft 1 op de 5 zelfstandigen een inkomensverzekering voor arbeidsongeschiktheid. Bij inkomens vanaf € 50.000 is dat ruim 2 op de 5. Het kabinet zet in op een verplichte AOV, omdat dit ‘het kostenverschil tussen zelfstandigen en werknemers verkleint, net als de afbouw van de zelfstandigenaftrek’. Vrij vertaalt: het kiezen voor een bestaan als zzp'er moet (financieel) minder aantrekkelijk worden.

Verplichte AOV voor álle zelfstandigen

In het voorstel van de Stichting van de Arbeid is een belangrijke uitzondering benoemd: zelfstandigen (en dga’s) met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Het kabinet gaat hier niet in mee en zet in op een verplichte AOV voor álle zelfstandigen. De meewerkende partner is ook verplicht verzekerd. Wel komt er mogelijk een uitzondering voor zelfstandigen in de agrarische sector.

De verplichte AOV in een notendop

  • Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van rond de € 30.000 bruto per jaar (143% WML). De uitkering is maximaal € 1650 bruto per maand, dat is 100% Wettelijk Minimum Loon (WML).
  • Er komt een standaard wachttijd van 52 weken (1 jaar). Je kunt straks kiezen om dit aan te passen in 26 weken (half jaar) of 2 jaar. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.
  • De premie voor de verplichte AOV bedraagt naar schatting 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een premie van maximaal rond de € 205 p/maand bruto (€ 135 netto) bij een inkomen van € 30.000 of meer.
  • De verzekering wordt uitgevoerd door UWV. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.
  • Je kunt er ook voor kiezen om zelf een AOV af te sluiten bij een private verzekeraar (opt-out).
  • Je kunt ervoor kiezen om je bovenop de standaardverzekering aanvullend te verzekeren via een broodfonds of private verzekeraar.
  • Als je al een lopende private AOV-verzekeringen hebt, kun je deze behouden in plaats van de verplichte AOV via UWV.
  • Net als bij de huidige volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, komt er een ontheffing van de verzekeringsplicht voor gemoedsbezwaren.

Invoering verplichte AOV niet voor 2027

Door de complexiteit van de regelgeving ligt invoering voor 2027 niet voor de hand, schrijft minister Karien van Gennip van SZW in de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt. De Belastingdienst heeft meer tijd nodig om de AOV te integreren in haar systemen.

Lees ook:
Toon meer (139)

Comments 2

  1. Pingback: Verplicht verzekeren AOV? - Bruins | administratie · belasting · advies

  2. Pingback: Blog: Verplicht verzekeren AOV? - Verdoorn Adviesgroep

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *