Verlaging zelfstandigenaftrek tot 2021

Image

Wat betekent de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor mij?

De versnelde verlaging van de zelfstandigenaftrek, met € 360 per jaar, raakt zzp’ers hard. Voor 2021 valt de klap bij een gelijkblijvende winst nog mee, maar over drie jaar, in 2023, ontvang je als zzp’er al € 1.330 aan zelfstandigenaftrek dan in 2019 (nog maar € 5.950 i.p.v. € 7.280). Hierover hoeft je als zzp’er geen belasting te betalen.

Update: een van de plannen in het regeerakkoord van Rutte IV is een verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek.

Vanaf volgend jaar wordt de aftrek jaarlijks verlaagd; totdat deze in 2036 uitkomt op € 3.240. De zelfstandigenaftrek daalt in zeven stappen van € 360, een stap van € 390 en acht stappen van € 110 naar € 3.240 in 2036. In dit artikel lees je of en hoe de verlaging jou raakt.

Hoeveel extra belastingen ga ik betalen?

Bij de beantwoording van deze vraag gelden 3 scenario’s:

  1. je belastbare winst is lager dan ca. € 10.000:
  2. je belastbare winst ligt tussen de € 10.000 en € 63.000
  3. je belastbare winst is hoger dan € 63.000

ad 1. Je belastbare winst is lager dan ca. € 10.000
Je gaat niets of weinig merken van de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Je winst is zo laag dat de verlaging geen invloed heeft op de belastingaanslag. Na vermindering van de zelfstandigenaftrek en heffingskortingen is de aanslag nihil.

Ad 2. Je belastbare winst ligt tussen de € 10.000 en € 68.507
Het belastingtarief van de eerste belastingschijf is 37,35%. Een verlaging van de zelfstandigenaftrek met € 360 betekent ca. € 135 extra belastingen. Ruim elf euro per maand. In 2022 gaat het om ruim 22 euro, het jaar daarop 33 euro etc.

Omdat de arbeidskorting en algemene heffing omhooggaat, ga je er komend jaar nog niet op achteruit. Vanaf 2022 ga je de verlaging van de zelfstandigenaftrek wél in de portemonnee voelen.

Ad 3. Je belastbare winst is hoger dan € 68.507
In de hoogste belastingschijf is het belastingtarief 49,5%. Een verlaging van de zelfstandigenaftrek met € 360 betekent een extra aanslag van € 178,20. In 2022 is dat € 356,40 etc.

Omdat de arbeidskorting extra is verhoogd, valt de uiteindelijke extra aanslag over de winst van 2021 iets lager uit, maar de verhoging vangt de klap slechts voor een klein deel op. De algemene heffingskorting geldt tot een besteedbaar inkomen tot € 68.507.

Verlaging zelfstandigenaftrek heeft effect op toeslagen

De verlaging van de zelfstandigenaftrek heeft indirect ook effect op de hoogte van de toeslagen waar je als zzp'er recht op hebt. Dat werkt zo:

  1. Minder aftrek is een hoger inkomen
  2. Hoe hoger het inkomen, hoe lager het bedrag dat je ontvangt aan zorgtoeslag, huurtoeslag etc.

Een schatting maken van hoeveel toeslag je kunt verwachten? Op de website van de Belastingdienst kun je Proefberekening toeslagen maken.

Wanneer heb je recht op zelfstandigenaftrek?

Als je aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit is het geval als je in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan je bedrijf besteedt. Reistijd en tijd voor de administratie, marketing en reclame en/of je website horen hierbij.

Tip! Als je zwanger bent, mag je voor de 16 weken ‘zwangerschapsverlof’ de uren die je niet werkt, maar anders wel zou werken, meetellen als gewerkte uren.

Als zzp’er moet je aan een aantal criteria voldoen om als zelfstandig ondernemer – ‘opdrachtnemer’ – te worden aangemerkt in plaats van als ‘werknemer’. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek.

Toon meer (20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *