Verlaging zelfstandigenaftrek

Image

Wat betekent de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor mij?

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Voor 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750. In stappen wordt dit teruggebracht naar € 900 in 2027.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek raakt zzp’ers hard. In 2022 was de zelfstandigenaftrek nog € 6.310. Tegelijkertijd is de mkb-winstvrijstelling verlaagd van 14% naar 13,31%. Omgerekend naar een belastingtarief in de eerste schijf (36,97%) betekent dit dat je als zzp’er in vergelijking tot 2022 al gauw € 1000 meer belasting gaat betalen.

In dit artikel lees je of en hoe de verlaging jou raakt.

Hoeveel extra belastingen scheelt de lagere zelfstandigenaftrek?

Bij de beantwoording van deze vraag gelden 3 scenario’s:

  1. je belastbare winst is lager dan ca. € 15.000:
  2. je belastbare winst ligt tussen de € 15.000 en € 75.518
  3. je belastbare winst is hoger dan € 75.518

ad 1. Je belastbare winst is lager dan ca. € 15.000

Je gaat niets of weinig merken van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor je inkomstenbelasting. Je winst is zo laag dat de verlaging geen invloed heeft op de belastingaanslag. Na vermindering van de zelfstandigenaftrek en heffingskortingen is de aanslag nihil. En je inkomen is zo laag, dat het weinig effect zal hebben op de Toeslagen. Tenzij je een fiscaal partner hebt, want dan stijgt jullie gezamenlijke inkomen.

Verlaging zelfstandigenaftrek heeft effect op toeslagen

De verlaging van de zelfstandigenaftrek heeft indirect ook effect op de hoogte van de toeslagen waar je als zzp'er recht op hebt. Dat werkt zo:

    • Minder aftrek is een hoger inkomen
    • Hoe hoger het inkomen, hoe lager het bedrag dat je ontvangt aan zorgtoeslag, huurtoeslag etc.

Een schatting maken van hoeveel toeslag je kunt verwachten? Op de website van de Belastingdienst kun je een Proefberekening toeslagen maken. 

Ad 2. Je belastbare winst ligt tussen de € 15.000 en € 75.518

Het belastingtarief van de eerste belastingschijf is 36,97%. Een verlaging van de zelfstandigenaftrek betekent extra belastingen. Omdat de arbeidskorting en algemene heffing omhooggaan, valt de uiteindelijke belastingaanslag vermoedelijk nog mee. Maar omdat je belastbaar inkomen hoger uitvalt, heeft dat mogelijk wel weer effect op de hoogte van je toeslagen. Het is dus verstandig om (extra) geld opzij te zetten.

Let op! Hoe hoger je inkomen, hoe minder arbeidskorting. Vanaf € 39.958 krijg je snel minder korting, waardoor je extra geld opzij moet zetten voor de belastingaanslag over 2024.

Ad 3. Je belastbare winst is hoger dan € 75.518

In de tweede belastingschijf blijft het belastingtarief 49,5%. De verlaging van de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling betekent dat je sneller in dit hoge tarief valt, waardoor je

Omdat de arbeidskorting extra is verhoogd, valt de uiteindelijke extra aanslag over de winst van 2021 iets lager uit, maar de verhoging vangt de klap slechts voor een klein deel op. De algemene heffingskorting € 0 is vanaf een inkomen van € 75.518, gaat je belastingaanslag snel de hoogte in.

Wanneer heb je recht op zelfstandigenaftrek?

Als je aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit is het geval als je in een kalenderjaar 1.225 uur of meer aan je bedrijf besteedt. Reistijd en tijd voor de administratie, marketing en reclame en/of je website horen hierbij.

Tip! Als je zwanger bent, mag je voor de 16 weken ‘zwangerschapsverlof’ de uren die je niet werkt, maar anders wel zou werken, meetellen als gewerkte uren. Als zwangere zelfstandige heb je recht op een ZEZ-uitkering

Als zzp’er moet je aan een aantal criteria voldoen om als zelfstandig ondernemer – ‘opdrachtnemer’ – te worden aangemerkt in plaats van als ‘werknemer’. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek.

Toon meer (20)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *