Verplichte AOV voor zzp’ers gaat er komen

Verplichte AOV voor zzp’ers gaat er komen

Het kabinet en sociale partners hebben definitief overeenstemming bereikt over de uitwerking van pensioenakkoord. Daarmee is/lijkt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers een voldongen feit. Rondom de invulling en uitvoering is nog veel onduidelijk.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Onderdeel van het nieuwe pensioenakkoord is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. De premie voor de verplichte aov gaat maximaal € 200 bruto per maand bedragen. Bij deze afspraken zijn zzp-organisaties niet betrokken geweest. Enquêtes onder zzp’ers wijzen op een klein draagvlak.

De belangenorganisatie ‘van zelfstandigen en andere modern werkenden’, de Werkvereniging, noemt de veplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen strijdig met het Europees recht.

De Werkvereniging heeft een juridische analyse laten uitvoeren. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.

Roos Wouters van De Werkvereniging noemt het akkoord tegen Accountancy van Morgen een beslissing in achterkamertjes van ‘sociale partners, die blijkbaar in de ZZP’er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden’.

Wachttijd en opt-out voor zzp-AOV

De belangrijkste drempel bij de verplichte AOV voor zzp’ers is de uitvoering. Zowel de Belastingdienst als uitvoeringsinstantie UWV geven aan dat de verplichte AOV in de huidige vorm niet goed uitvoerbaar is. Dit staat in een brief die minister Koolmees naar de Tweede Kamer heeft verstuurd, meldt NRC Handelsblad.

De regeling is te ingewikkeld, omdat er teveel keuzemogelijkheden zijn. Zo is er een variabele wachttijd, waarbij zzp’ers kunnen kiezen voor een uitkering na een half jaar arbeidsongeschiktheid, na een jaar of pas na twee jaar. Daarnaast kan een zzp’er via een ‘opt-out’ kiezen om de verzekering zelf te regelen, bij een private verzekeraar en speelt ook nog een onderzoek naar collectieve regelingen, zoals het broodfonds.

Concluderend, de verplichte AOV komt er onvermijdelijk aan, maar de vorm en de ingangsdatum (in het oorspronkelijke plan: 2021) liggen nog op de (onderhandelings)tafel.

Lees ook: Koopkrachtplaatje zzp'er kleurt rood door verplichte zzp-AOV

verplichte AOV zzp'er

Toon meer (139)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *