Verplichte AOV voor zzp’er loopt vertraging op

Verplichte AOV voor zzp’er loopt vertraging op

De uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV-zzp) heeft meer tijd nodig. UWV en de Belastingdienst hebben laten weten dat de uitvoering binnen de gestelde termijn niet haalbaar is, laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Keuzevrijheid en betaalbaarheid AOV-zzp

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV-zzp) komt. Het doel van de (verplichte) AOV-zzp is meerledig. Het biedt een financieel vangnet voor zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken. Het draagt er daarmee aan bij dat elke werkende zich kan verzekeren tegen het risico om arbeidsongeschikt te raken. Ten slotte draagt het bij aan het gelijker trekken van de bescherming en behandeling van zelfstandigen en werknemers. 
 
Hoe deze AOV-zzp eruit komt te zien, is nog voer voor discussie. Hierbij gaat het om: 
    • Keuzevrijheid: verzekeren via UWV of zelf een verplicht vangnet regelen (opt-out);
    • Wachttijd: duur van het eigen risico (periode van 2 maanden of langer voor ingaan van uitkering); en
    • Betaalbaarheid: in de plannen is de premie inkomstenafhankelijk.
De verschillende opties omzetten naar uitvoeringsinstrumenten kost meer tijd. Minister Koolmees laat de uiteindelijke keuzes over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen daarom over aan het volgende kabinet.

PZO: Keuze AOV-zzp van groot belang

Voor het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) zijn juist de keuzemogelijkheden enorm belangrijk geweest bij de totstandkoming van het voorstel, meldt de organisatie in een reactie op het uitstel. 
 
De groep zelfstandigen is erg divers en daarom is keuzevrijheid essentieel. Keuzevrijheid in de wachttijd, maar ook in de verzekering, bijvoorbeeld om aanvullend te verzekeren en de mogelijkheid van een opt-out voor wie iets anders op een goede manier heeft geregeld. Ook de betaalbaarheid blijft een belangrijk aandachtspunt.

Uitvoerbaarheid AOV-zzp

Als onderdeel van de beleidsvoorbereiding heeft minister Koolmees in de zomer van 2020 aan UWV en de Belastingdienst – de beoogde uitvoerders – gevraagd om hun eerste indruk van de uitvoerbaarheid.
 
Hieruit kwam naar voren dat juist de onderdelen van de voorgestane verzekering die inspelen op de heterogeniteit van de groep zelfstandigen, en die daarom keuzes aan die zelfstandigen bieden, uitvoeringstechnisch complex zijn. Hierdoor is invoering binnen afzienbare termijn niet haalbaar voor UWV en de Belastingdienst.
 
PZO benadrukt dat de problemen bij UWV en de Belastingdienst rondom de inrichting van de verzekeringsplicht niet mag betekenen dat de keuzemogelijkheden voor de zelfstandigen verloren gaan. De verzekering moet goed aansluiten op de situatie van de diverse groepen zelfstandigen.
 
Een vangnet voor Arbeidsongeschiktheid en ziekte
Arbeidsongeschiktheid en pensioen zijn twee onderwerpen die niet de eerste prioriteit hebben van veel zzp’ers. ‘Ik ben gezond, dus waarom zou ik zoveel geld uitgeven voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Klopt helemaal, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar niks regelen is onverstandig.
 

verplichte AOV zzp'er

Toon meer (139)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *