Vierde steunpakket: Tozo-4, voorraden en vaste lasten 

Vierde steunpakket: Tozo-4, voorraden en vaste lasten 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Met de uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Tozo verlengd, zonder vermogenstoets

Voor de Tozo-3 geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. De Tozo-regeling loopt via de eigen gemeente. 

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in, de Tozo-4. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Over Rood

Regeling voor starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. 

De referentieperiode voor dstarters zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Starters zullen wel geduld moeten hebben. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. 

Kappers en pedicures

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit en opent deze ook voor kleine ondernemers. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.

Om kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. 

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Uitstel van belastingen

Het kabinet verlengt de periode dat zzp'ers en ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen.

Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen. Ook wordt de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen fiscaal mogelijk gemaakt.

Nieuw: Time-out arrangement (TOA)

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Hulp bij doorstart

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.

Garantiefonds evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

Waar kun je als zzp’er met je vragen terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen je terecht op rijksoverheid.nl/steunpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona.

 • De ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) loopt via de gemeente.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO.nl
 • Voor belastingmaatregelen kun je terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.
 • Voor de kredietregelingen bij je bank, leasemaatschappij of hypotheekverstrekker.
 • Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Bel dan het informatienummer 0800 – 2117. 

Over Rood

Toon meer (42)

Comments 2

 1. Geachte heer/mevrouw,
  Ik ben zzp’er in Nederland sinds augustus 2020.
  Daarvoor was ik woonachtig in België. Momenteel heb ik al maanden geen inkomen.
  Ik heb vele regelingen gelezen maar heb het idee dat ik elke keer net buiten de bood val.
  Zou u mij kunnen adviseren wat ik kan doen om op z’n minst tijdelijk een basis-inkomen te kunnen krijgen.

  Met vriendelijke groet,
  Nihat Akgul

  1. Post
   Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *