Vrouwelijke ondernemers benadeeld bij corona steunmaatregelen

Vrouwelijke ondernemers benadeeld bij corona steunmaatregelen

De steunmaatregelen om bedrijven en zzp’ers overeind te houden, zoals de Tozo, pakken mogelijk negatief uit voor vrouwelijke ondernemers doordat er sprake is van indirecte discriminatie. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met zwangerschap in de referentieperiode wanneer het omzetverlies voor een NOW-aanvraag wordt berekend, constateert Bureau Clara Wichmann.

Indirecte discriminatie corona steunpakket

Ten tijde van een wereldwijde pandemie mogen vrouwen niet ook nog eens de dupe zijn van een maatregel die niet goed op vrouwelijke ondernemers is afgestemd. Sinds oktober 2020 heeft Bureau Clara Wichmann meerdere stappen ondernomen om problemen in kaart te brengen, verder uit te zoeken en onder de aandacht te brengen van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit is van belang, omdat er bij elke nieuwe ‘tranche’ aan regelingen anders opnieuw vrouwen benadeeld worden door deze vorm van indirecte discriminatie. Bekijk hieronder de stappen die de organisatie tot nu toe heeft gezet.

Tijdlijn

Oktober 2020: zwangerschap ondernemer in referentieperiode

We krijgen meerdere signalen dat de steunmaatregelen negatief uitpakken voor vrouwelijke ondernemers. Daarom winnen we juridisch advies in bij advocatenkantoor Stibbe over de knelpunten in de NOW-, Tozo- en TOFA-regelingen. Samen met alle lidorganisaties van de Alliantie Samen Werkt Het (ASWH) sturen we een brief naar de minister om deze knelpunten aan te kaarten en om te verzoeken tot onderzoek en het ondernemen van actie.

Eén van de knelpunten is dat wanneer een ondernemer of onderneming (grotendeels) afhankelijk is van de arbeid van een vrouw, en deze vrouw recent zwanger is geweest waardoor er vlak voor de coronacrisis minder omzet is gedraaid, dit nadelig uitpakt voor de NOW-aanvraag: het UWV berekent immers de omzetdaling door de coronacrisis op basis van de omzet vlak vóór de coronacrisis (referentieperiode).

November 2020: Equal Pay Day

Op 11 november, Equal Pay Day, publiceren we de brief aan de minister en benadrukken we het belang van gelijkebehandelingswetgeving in het opstellen van dit soort regelingen. Ook vragen we de minister nogmaals om een reactie. Omdat we op 16 november, na het overschrijden van de antwoordtermijn, nog steeds geen reactie hebben gekregen, sturen we de brief naar Tweede Kamerleden.

December 2020: 40% ondernemers is vrouw

We hebben op 14 december contact met Stichting van de Arbeid, omdat ook zij zich inzetten voor gelijke beloning. Zij geven aan dat ze het ministerie adviseren over de steunmaatregelen en dat ze het punt van ongelijke behandeling samen met andere partners die het ministerie adviseren, hebben aangekaart.

Op 21 december krijgen we de formele reactie van de minister. Kort gezegd stelt de minister dat het door de grofmazigheid van de regelingen het niet mogelijk is om maatwerk toe te passen. We beraden ons op een formele reactie aan de minister. Want voor ons staat vast dat inmiddels 40% van de ondernemers in Nederland vrouw is, en dat van maatwerk dus geen sprake is.

Januari 2021: oproep gedupeerde vrouwelijke ondernemers

De minister is niet van plan om momenteel een onderzoek in te stellen naar de knelpunten. Om de problemen beter in kaart te brengen, roepen wij gedupeerden van deze regelingen op om zich bij ons te melden. Wij beraden ons met hulp van advocatenkantoor Stibbe op vervolgstappen, en bereiden we de formele reactie aan de minister voor. Ook nemen we contact op met Tweede Kamerleden die lid zijn van de commissie SZW met het verzoek om kamervragen te stellen over de problemen. Door de val van het kabinet is het nog onduidelijk in hoeverre dit kan worden opgepakt.

Mei 2021: toepassing urencriterium bij zwangerschap

In december hebben we een formele reactie gekregen van minister Koolmees. Wij hebben met advocatenkantoor Stibbe verder onderzoek gedaan naar de knelpunten in de NOW, Tozo en TOFA-regelingen, en sturen een reactie terug aan de minister. We vragen nogmaals aan de minister om onderzoek te doen naar de mogelijke benadeling van vrouwelijke ondernemers en vragen om opheldering over de toepassing van het urencriterium uit de Tozo in het kader van zwangerschap. De brief met onze reactie hebben we ook gedeeld met Tweede Kamerleden. De brief met onze reactie vind je hier.

>> Lees hier het oorspronkelijke nieuwbericht met verwijzingen

Toon meer (131)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *