VZN: Schrap de vermogenstoets bij bbz structureel

VZN: Schrap de vermogenstoets bij bbz structureel

Per 1 oktober stopt de coronasteun aan ondernemers. Volgens zzp-belangenbehartiger VZN is speciale en blijvende aandacht voor branches die nog steeds grote hinder ervaren door de coronacrisis hard nodig. De ontoereikende coronasteun voor zzp'ers heeft er financieel en mentaal ingehakt, constateert VZN-voorzitter Christel van de Ven.

Veerkrachtige zzp'er

Ervan uitgaande dat de economie echt open gaat en blijft, begrijpt VZN het kabinetsbesluit. VZN-voorzitter Cristel van de Ven: “Van de getroffen zelfstandig ondernemers is de overgrote meerderheid inmiddels weer aan de slag met het eigen bedrijf. Daarnaast zijn er flink wat zelfstandigen tijdens de lockdowns andere werkzaamheden gaan verrichten in sectoren waar de vraag niet stilviel. Dankzij hun veerkracht genereren ook zij al weer geruime tijd zelf inkomsten.”

Buffers weer opbouwen

Voor veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector lijkt het, zoals het er nu naar uitziet, immers allemaal pas vanaf september opnieuw te gaan beginnen. En voor zelfstandig ondernemers uit de evenementen- en toeristenbranche is het hoogseizoen al zowat voorbij. Van de Ven: “Deze mensen hebben meer tijd en steun nodig om hun buffers weer op te bouwen."

Schrappen vermogenstoets Bbz

"De coronamaatregelen in combinatie met ontoereikende coronasteun, door o.a. de partnertoets bij tozo, heeft er bij hen ingehakt, zowel financieel als mentaal. We moeten nu niet te snel denken: het gaat weer goed met de economie, het leed is geleden.”

Het besluit om zelfstandig ondernemers de rest van het jaar de mogelijkheid te geven om achteraf bijzondere bijstand (Bbz) aan te vragen, helpt hen om er bovenop te komen. VZN stelt voor om dit structureel in te voeren, evenals het structureel schrappen van de vermogenstoets.

Toon meer (143)