VZN: Verhoog Tozo-steun om deel vaste kosten te dekken

VZN: Verhoog Tozo-steun om deel vaste kosten te dekken

Zojuist heeft het kabinet aanvullende steun gepresenteerd om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. VZN-voorzitter Cristel van de Ven vindt het goed dat er een aangescherpt steunpakket ligt, maar vraagt extra aandacht voor zelfstandig ondernemers die zware tijden beleven. “Steun en toekomstperspectief zijn cruciaal voor zelfstandig ondernemers” aldus Van de Ven.

Tegemoetkoming vaste lasten zzp'er

VZN pleit voor vijf aanvullende punten: een betere tegemoetkoming vaste lasten, het oormerken van om- en bijscholingsgelden voor zelfstandig ondernemers, persoonlijke ondersteuning en coaching mogelijk maken, de beperkte vermogenstoets tot 1 juli 2021 achterwege laten en grenswerkers recht op inkomensondersteuning geven.

“VZN ziet dat de regeling Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) in de praktijk weinig zelfstandig ondernemers bereikt. De Tozo, daarentegen, is enkel een voorziening voor levensonderhoud. Hierdoor komen veel zelfstandigen in de problemen met hun doorlopende vaste kosten zoals verzekeringen, huur bedrijfsruimte en pensioenopbouw”, merkt de voorzitter van VZN.

De vereniging stelt daarom voor om het Tozo-steunbedrag op te hogen zodat deze een deel van de vaste kosten gaat dekken. Een andere mogelijkheid is om aan de TVL knop te draaien.

Regie over eigen werk, loopbaan en leven

VZN pleit voor het oormerken van om- en bijscholingsgelden voor zelfstandig ondernemers die het roer willen omgooien en daarbij snel willen handelen. Zo houden zij regie over hun eigen werk, loopbaan en leven en hoeven zij geen gebruik (meer) te maken overheidssteun.

“Ik zie zelfstandig ondernemers al overstappen naar sectoren waar behoefte is aan hun ondernemerschap. Denk bijvoorbeeld aan licht- en geluidstechnici die hun weg vinden naar de bouwsector en de zonnepanelenindustrie.” Dergelijke initiatieven vragen om bijval en steun, vindt VZN-voorzitter Cristel.

Persoonlijke ondersteuning zzp'er

Naast financiële ondersteuning moet er ook aandacht komen voor persoonlijke ondersteuning en coaching van de zelfstandig ondernemer, vindt VZN.

De tweede (gedeeltelijke) lockdown, in combinatie met teruglopende financiële buffers, komt bij veel zelfstandig ondernemers hard aan. VZN ziet dat er veel vragen leven onder zelfstandigen, zoals hoe ga ik om met het potje dat ik heb aangelegd voor mijn pensioen? En Heeft mijn beroep of business model nog toekomst?

Onder de groep zelfstandig ondernemers zijn bedrijfscoaches en loopbaanadviseurs met een specialisatie in ondernemerschap. VZN ziet hen als uitgelezen sparring partners voor hun mede-zelfstandig ondernemers en vraagt het kabinet om de mogelijkheid van peer-to-peer coaching van zelfstandig ondernemers nader te onderzoeken.

Beperkte vermogenstoets Tozo-3

De beperkte vermogenstoets die eerder was opgenomen in de Tozo 3-regeling, is uitgesteld tot 1 april 2021. Begin december besluit het kabinet of maatregelen zoals de NOW en de TVL per 1 januari worden afgebouwd, of niet.

Wanneer maatregelen zoals de NOW onverkort worden doorgezet tot 1 juli 2021 ziet VZN graag dat de TOZO ook onverkort tot 1 juli 2021 wordt doorgezet, door de vermogenstoets geheel achterwege te laten.

Grenswerkers in onzekerheid

Tot slot moet er een oplossing komen voor grenswerkers, stelt VZN. Zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland gevestigd zijn met hun onderneming, komen niet in aanmerking voor levensonderhoud op grond van de Tozo. Onterecht, vindt VZN.

Het gaat om enkele honderden gevallen die, wat VZN betreft, steun verdienen. De Nederlandse overheid en de Europese Commissie voeren momenteel gesprekken over de rechtmatigheid van het Tozo-beleid voor grensondernemers. VZN roept hen op snel met heldere afspraken te komen en gaat hierover graag in overleg met het kabinet.

Toon meer (139)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *