Werkvereniging start rechtszaak over coronasteun

Werkvereniging start rechtszaak op over coronasteun

Werkvereniging bereidt een proces tegen de staat voor, met als aanklacht: de ongelijke behandeling van werkenden die worden getroffen door de corona maatregelen.

De staat ontziet werkenden met een contract voor onbepaalde tijd in tegenstelling tot alle andere werkenden die getroffen worden door de coronamaatregelen. Deze vallen ofwel tussen wal en schip of worden teruggebracht tot een sociaal minimum.

Onderscheid op basis van de contractvorm

Het belangenplatform voor ‘modern werkenden’ trekt de rechtszaak breder dan de zzp’er of een bepaalde getroffen sector, meldt algemeen directeur Roos Wouters in een toelichting. De ongelijke behandeling bestaat volgens Werkvereniging uit het onderscheid dat het kabinet maakt op basis van de contractvorm. Waarom doet je contractvorm ertoe bij de bepaling of en hoeveel steun je krijgt als je allemaal op last van overheid moet stoppen met het uitoefenen van je werk? Dit heeft niets met ondernemersrisico te maken. Bovendien wordt de noodsteun van ons aller belastinggeld betaald.

Versoepelde versie van de bijstand

Het kabinet kiest er voor om in de crisis een nieuwe regeling op te tuigen (NOW) waarbij werkgevers alleen in aanmerking komen voor noodsteun als ze de werknemers vrijwel volledig ontzien. Werknemers mogen niet ontslagen worden, ze krijgen geen deeltijd-WW zoals bij eerdere crises gebruikelijk was en ze kunnen rekenen op een inkomen tot drie keer modaal (ruim een ton per jaar). Deze kosten voor de NOW komen dus uit de algemene middelen en niet uit de sociale verzekeringskassen. Iedereen die belasting betaald draagt hier dus aan bij.

Voor ondernemers (met en zonder personeel) wordt geen nieuwe regeling opgetuigd. Als ze al in aanmerking komen voor noodsteun (Tozo) dan is deze steun gebaseerd op een versoepelde versie van de bijstand die onder de participatiewet valt. Hun inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau (zo’n 12.000 euro per jaar voor alleenstaanden en 18.000 euro per jaar voor een gezin). En de voorwaarden zijn sinds het eerste noodsteun pakket, alleen maar aangescherpt.

Nu er bij de laatste lockdown ook nog voor is gekozen om de NOW intact te laten, de eisen van een minimale omzetdaling zelfs te verlagen, terwijl de ondernemers naar een nieuwe regeling met verhoogde eisen worden verwezen, is bij ons de maat vol.

Gepaste en proportionele coronasteun

We houden er niet van om naar de rechter te stappen maar als het kabinet doof blijft voor de boodschap van ons en vele anderen, dan zien we ons helaas genoodzaakt, schrijft Roos Wouters.

Na ruim twee jaar corona ellende vinden wij de kloof onverantwoord groot worden. Wij gunnen alle werkenden die getroffen worden door de Corona Maatregelen gepaste en proportionele noodsteun waarbij juist de kloof tussen vast en flex verkleind wordt, want alleen SAMEN komen we uit deze crisis!

De Werkvereniging wil een crowdfunding campagne starten om de rechtszaak te bekostigen.

>> Werkvereniging begint rechtszaak tegen de staat 
>> Einde steunpakket, Tozo gaat over in Bbz
>> Coalitieakkoord Rutte IV: zzp'er levert in

Toon meer (42)