Laatste vinkje op de to-do-lijst van Wouter Koolmees: de verplichte AOV voor zzp’ers

Laatste vinkje op de to-do-lijst van Wouter Koolmees: de verplichte AOV voor zzp’ers

Komend voorjaar zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer. Als het aan Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’er bovenaan de uitvoeringsplannen van het nieuw te vormen kabinet, ongeacht de politieke kleur en samenstelling. Hij wil voor de verkiezingen met een voorstel te komen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV-zzp)

In een brief aan de Tweede Kamer laten de bewindslieden weten dat het kabinet werkt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV-zzp). Dit naar aanleiding van de afspraken die daarover zijn gemaakt met sociale partners in het Pensioenakkoord en het advies van de Stichting van de Arbeid.

De Commissie Borstlap (Commissie Regulering van Werk) en de WRR (in het WRR-rapport 'Het Beter Werk') adviseren een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden, dus óók een verplichte verzekering voor zzp’ers. De Commissie constateert dat onverzekerde zelfstandigen kwetsbaar zijn, nu ze maar in beperkte mate kunnen terugvallen op de bijstand.

Verschillen werknemer en zzp'er

De verplichte AOV voor zzp’ers verkleint de verschillen tussen contractvormen (loondienst vs. zelfstandige). Het advies van de Commissie Borstlap wijkt af van de afspraken in het Pensioenakkoord.

In plaats van een afzonderlijke verzekering voor zelfstandigen, kiest de Commissie voor een verzekering voor alle werkenden, waarbij de WIA voor werkenden blijft bestaan. Zij geeft daarvoor twee redenen. Allereerst signaleert de Commissie dat mensen gedurende hun werkzame leven steeds vaker, afwisselend of gelijktijdig, werknemer of zelfstandige zijn.

Een stelsel voor alle werkenden past daar beter bij dan een systeem waarin werknemers en zelfstandigen afzonderlijk zijn verzekerd, zodat er geen complicaties optreden indien een overstap plaatsvindt van werknemerschap naar zelfstandig ondernemerschap en vice versa.

Daarnaast draagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden bij aan een gelijker speelveld. Doordat iedereen bijdraagt aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering en daarop een beroep kan doen, worden de kostenverschillen tussen het werknemer en zelfstandig ondernemerschap kleiner.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Tegenover deze voordelen van een verzekering voor alle werkenden, die ook in het advies van de Stichting van de Arbeid worden erkend, staat dat de door de Stichting voorgestelde arbeidsongeschiktheidsverzekering meer keuzevrijheid biedt aan zelfstandig zonder personeel en zelfstandigen met personeel buiten de verzekering plaatst.

In de brief aan de Tweede Kamer kiest het kabinet voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers boven een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.

Argument is ‘het draagvlak dat onder sociale partners bestaat voor het voorstel van de Stichting. Deze argumenten wegende blijft het kabinet voorstander van de door de Stichting voorgestelde arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Dit voorstel wordt uitgewerkt’.

De beoogde ingangsdatum voor de verplichte AOV-zzp is 2022.

Verder lezen:

Toon meer (131)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *